HOMETOWN & UNIVERSITYNEWS & INFORMATIONCOURSESGALLERYFORUM 4UFAQs
Shanghai International Studied University

มหาวิทยาลัยด้านการศึกษาต่างประเทศเซี่ยงไฮ้
การคมนาคมที่สะดวกใกล้รถไฟฟ้า
ห้องพักที่หลากหลายทั้งห้องคู่และห้องเดี่ยว

ประวัติโดยย่อ

ก่อตั้งเมื่อปี 1949 ประกอบด้วยคณะต่างๆ ที่มีความเชี่ยวชาญด้านภาษาต่างประเทศ เช่น อังกฤษ ญี่ปุ่น ฝรั่งเศส รวมทั้งภาควิชาภาษาไทย มีสาขาต่าง ๆ ในระดับปริญญาโทกว่า 15 คณะและปริญญาเอกอีกกว่า 6 คณะ มีนักศึกษาในหลักสูตรระยะยาวประมาณ 6,000 คน ในส่วนแผนกภาษาจีน มีนักศึกษาต่างชาติอยู่ราว 800 คน โดยกว่า 60% ศึกษาระดับปริญญา มหาวิทยาลัยเริ่มเปิดรับนักศึกษาต่างชาติตั้งแต่ทศวรรษ 1970 มหาวิทยาลัยตั้งอยู่ด้านตะวันออกเฉียงเหนือของเมืองเซี่ยงไฮ้ ใกล้รถไฟฟ้า และอยู่ในตัวเมือง

Course | หลักสูตร Accomodation | ที่พัก Cost | ค่าใช้จ่าย Map | แผนที่มหาวิทยาลัย Procedure | ขั้นตอนการสมัคร

 1. หลักสูตรภาษาจีนระยะยาว | Long - Term Chinese Training Programs
 2. ใน 1 ปี แบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษา ภาคการศึกษาละประมาณ 18 - 20 สัปดาห์ คือ เทอมฤดูใบไม้ร่วง (เดือนกันยายน ถึง มกราคมปีถัดไป) และ เทอมฤดูใบไม้ผลิ (เดือนมีนาคม ถึง กรกฎาคม) แบ่งเป็น 3 ระดับ ตั้งแต่ระดับต้น กลางและสูง ซึ่งจะมีการสอบวัดระดับในครั้งแรก การเรียนในช่วงเช้าเป็นการเรียนภาษาจีน 4 คาบ (8.00-12.00น.) วิชาเลือกจะอยู่ในช่วงบ่าย เช่น เขียนพู่กันจีน รำมวยไท้เก๊ก

 3. หลักสูตรภาษาจีนระยะสั้น( 4 สัปดาห์) | Short - Term Chinese Training Programs
 4. หลักสูตรภาษาจีนภาคฤดูร้อนระยะสั้น เปิดเรียนประมาณกลางเดือนกรกฏาคม (4 สัปดาห์) ของทุกปี โดยในช่วงเช้าจะเป็นการเรียนภาษาจีน และในช่วงบ่ายจะเป็นวิชาเลือก เปิดเรียนระหว่าง กรกฏาคม - สิงหาคม

 5. หลักสูตรปริญญาตรีสำหรับนักศึกษาต่างชาติ | Chinese Language Studies & Inter Business
 6. สาขาจีนธุรกิจ ตัวอย่างตารางเรียน

  สาขาภาษาอังกฤษ ตัวอย่างตารางเรียน

  สาขาธุรกิจระหว่างประเทศ

 7. หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี | Undergraduate Program
 8. เปิดสอนในหลากหลายสาขา เช่น Business Administration, International Business and Trade(English), Finance, Business Management, Accounting, Information Management and Information System หรือ ด้านภาษาต่างประเทศ เช่น อังกฤษ รัสเซีย เกาหลี ฝรั่งเศส เยอรมันหรือไทย


  ค่าเรียน
  หลักสูตร ค่าสมัคร ค่าเรียน
  หลักสูตรภาษาจีนระยะยาว 450 หยวน 10,000 หยวน / เทอม
  20,000 หยวน / ปี
  หลักสูตรภาษาจีนระยะสั้น 3,700 หยวน / 1 เดือน
  6,000 หยวน / 2 เดือน
  7,600 หยวน / 3 เดือน
  หลักสูตรภาษาจีนระยะสั้น 4 สัปดาห์ (มีเฉพาะเดือนกรกฏาคมเท่านั้น)

  3,700 หยวน / 4 สัปดาห์
  (รวมค่าทัศนศึกษาในเมืองเซี่ยงไฮ้)

  หลักสูตรปริญญาตรีสำหรับนักศึกษาต่างชาติ 22,000 หยวน / ปี

  ประเภทที่พักและค่าใช้จ่าย


  อาคาร ประเภทที่พัก ราคาที่พักต่อวันต่อคน
  The International Education Center ห้องคู่ ห้องน้ำส่วนตัว แอร์ 90 หยวน
  ห้องเดี่ยว ห้องน้ำส่วนตัว แอร์ 140-170 หยวน
  - เป็นอาคาร 18 ชั้น ตั้งอยู่ในตัวมหาวิทยาลัย
  - ภายในห้องพักประกอบด้วย โทรทัศน์ โทรศัพท์ สาย LAN
  - ภายในอาคารที่พักประกอบด้วย ห้องครัวรวม ห้องซักผ้ารวม เครื่องปรับอากาศส่วนกลาง ร้านอาหาร ร้านขายของ ร้าเสริมสวย ตู้เอทีเอ็ม

ประมาณการค่าใช้จ่ายที่ Shanghai International Studied University เงินหยวน เงินบาท
ค่าสมัคร
ค่าเรียน หลักสูตร
ค่าที่พัก
(ประมาณการ 135 วัน หรือ 4 เดือน)
ค่าวีซ่า  
ค่าตั๋วเครื่องบิน กรุงเทพ-เซี่ยงไฮ้ สายการบิน THAI AIRWAYS  
รวมค่าใช้จ่าย  
ประมาณอัตราแลกเปลี่ยน 4.5 บาท/หยวน
ค่าใข้จ่ายไม่รวม ค่าใช้จ่ายส่วนตัว ค่าตรวจร่างกาย ค่าทัศนศึกษา

แผนที่บริเวณโดยรอบมหาวิทยาลัย

คลิ๊กเพื่อขยายใหญ่

แผนที่บริเวณภายในมหาวิทยาลัย

คลิ๊กเพื่อขยายใหญ่

 • กรอกใบสมัครด้วยภาษาอังกฤษ หรือ ภาษาจีน (สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่นี่ค่ะ ) พร้อมแนบเอกสารในการสมัครดังนี้

  • รูปถ่ายสีตามเกณฑ์สถานฑูตจีน จำนวน 12 ใบ

  • สำเนาหลักฐานทางการศึกษาเป็นภาษาอังกฤษ (ขั้นต่ำชั้นมัธยมปลาย)

  • สำเนาหนังสือเดินทาง (มีอายุไม่ต่ำกว่า 6 เดือน)

  • สำเนาหนังสือเดินทางของผู้ปกครอง 1 ฉบับ

 • ระบุประเภทที่พักที่ต้องการ

 • ชำระเงินมัดจำในการสมัคร จำนวน 5,000 บาท

  • เงินสด สามารถชำระได้ที่ ศูนย์แนะแนวการศึกษาต่อประเทศจีน OREN

  • โอนเงิน โดยโอนเข้าบัญชีในนาม "บริษัท โอเรนท์ทัล เอ็ดดูเคชั่น เน็ทเวอค์ จำกัด"
   ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาคลองเตย บัญชีออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 451-1-03721-4
   เมื่อทำการโอนเงินแล้ว กรุณาโทรสารหลักฐานใบโอนเงินมายัง 0-2229-4479 พร้อมระบุชื่อผู้สมัครและมหาวิทยาลัยที่สมัคร

  • เช็ค สั่งจ่ายในนาม "บริษัท โอเรนท์ทัล เอ็ดดูเคชั่น เน็ทเวอค์ จำกัด"

 • กรณีสมัครเรียนมากกว่า 1 เทอมขึ้นไป กรุณาขอรับแบบฟอร์มตรวจร่างกายได้จากทางศูนย์ฯ หรือสถานฑูตจีน (โดยตรวจได้ที่โรงพยาบาลรัฐบาลเท่านั้น)

ช่วงเวลารับสมัคร - หลักสูตรภาษาจีนสำหรับนักศึกษาต่างชาติ

ก่อนสิ้นเดือนพฤษภาคม สำหรับเทอมกันยายนของทุกปี

ก่อนสิ้นเดือนพฤศจิกายน สำหรับเดือนมีนาคมของทุกปี

คุณสมบัติผู้สมัคร - หลักสูตรภาษาจีนสำหรับนักศึกษาต่างชาติ

 • อายุ 18 - 45 ปี มีสุขภาพแข็งแรง

 • จบการศึกษาขั้นต่ำระดับมัธยมปลาย

รูปถ่ายมหาวิทยาลัย

คลิกเพื่อดูรูปคลิกเพื่อดูรูปคลิกเพื่อดูรูปคลิกเพื่อดูรูปคลิกเพื่อดูรูปคลิกเพื่อดูรูป

Gallery | ดูรูปทั้งหมด