HOMETOWN & UNIVERSITYNEWS & INFORMATIONCOURSESGALLERYFORUM 4UFAQs

ตั้งอยู่ในมณฑลเจ้อเจียง นับเป็นเมืองใหญ่อันดับ 2 ของมณฑลและเป็นเมืองท่าที่สำคัญ อยู่ห่างจากเซี่ยงไฮ้ประมาณ 3 ชั่วโมง นอกจากนี้เมืองนี้ยังเป็นเมืองอุตสาหกรรมด้านสิ่งทอ เครื่องนุ่มห่ม และเป็นทางผ่านไปสู่เกาะผู่โถวซานเพื่อสักการะเจ้าแม่กวนอิมด้วย อากาศในเมืองหนิงโปจะคล้ายกับทางเซี่ยงไฮ้ โดยหน้าหนาวจะมีโอกาสน้อยที่ติดลบ

เมืองท่าของมณฑลเจ้อเจียง
เมืองเศรษฐกิจสำคัญของมณฑล
ประตูสู่ผู่โถวซาน
อุณหภูมิ | Temperature

เมืองหนิงโป เป็นเมืองที่ติดทะเล ทำให้อากาศในฤดูร้อนไม่ร้อนเกินไป โดยอุณหภูมิสูงสุดประมาณ 33 องศา ในฤดูหนาวมีโอกาสที่อุณหภูมิติดลบมีเพียงเล็กน้อย

ข้อมูล
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.
ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
อุณหภูมิเฉลี่ยสูงสุด (C)
6/8
7/9
13/15
19/21
24/26
28/30
31/33
31/33
27/29
21/23
15/17
8/10
อุณหภูมิเฉลี่ยต่ำสุด (C)
-2/0
-1/1
3/5
9/11
15/17
19/21
23/25
23/25
18/20
12/14
5/7
-1/1
ปริมาณน้ำฝน (mm)
30/35
50/55
70/75
85/90
95/100
140/145
175/180
120/125
85/90
45/50
45/50
30/35
สภาพภูมิอากาศปัจจุบัน Click for หนานจิง, Jiangsu Forecast
การคมนาคมในหนิงโป | Transportation in Ningbo

การเดินทางในหนิงโปสามารถใช้บริการรถแท็กซี่ หรือรถประจำทางได้

การเดินทางจากสนามบินหนิงโป

จากสนามบินหนิงโป สามารถนั่ง รถแท็กซี่ และ รถ Airport Shuttle bus โดยรถ Airport Shuttle bus


นอกจากนี้ ยังมี Airport Shuttle Bus สู่เมืองใกล้เคียงอาหารแนะนำในหนิงโป | Restaurant in Ningbo
     

หนิงโปเป็นเมืองที่ติดทะเล ทำให้อาหารทะเลของที่นี่ขึ้นชื่่อ ร้านอาหารส่วนใหญ่จึงนำเสนอเมนูที่มีอาหารทะเลเป็นส่วนประกอบ

ร้านอาหารแนะนำ
Tie Ge Bi Restaurant (贴阁碧)อยู่เลขที่ 16 ถนนตงตู้ แถวไห่สู อาหารขึ้นชื่่อ เช่น Tang Bao Hua Ha (汤爆花蛤, fried clam soup) ซึ่งเป็นsignature dish ของร้าน นอกจากนี้ยังมี croaker (a kind of fish) cooked with thin sheets of bean curd (腐皮黄鱼), Ningbo style baked vegetables (宁波烤菜), tofu cooked in clay pot (石锅豆腐),


 • หอเทียนอีเก๋อ 天一阁เป็นหอเก็บหนังสือของปัจเจกชนที่มีความเก่าแก่ที่สุดของทวีปเอเชีย
 • พิพิธภัณฑ์หนิงโป宁波博物馆เปรียบเสมือนหน้าต่างแห่งวัฒนธรรมของเมืองหนิงโป
 • ผู่โถ่วซาน 普陀山 หรือวัดเจ้าแม่กวนอิมไม่ยอมไป นับเป็นดินแดนพระพุทธศาสนา 1 ใน 4 ของจีน โดยเชื่อว่าเจ้าแม่กวนอิมสถิตอยู่ที่ถ้ำแห่งนี้ แม้จะเคยมีพระญี่ปุ่นอันเชิญไปบูชาที่ญี่ปุ่นแต่เรือไม่สามารถแล่นได้เพราะเกิดพายุลูกใหญ่ถึง 3 ครั้ง 3 ครา จึงประดิษฐานที่เดิมอันเป็นที่มาของชื่อดังกล่าว
 • สถานที่ท่องเที่ยวในหนิงโป | Tourist Singht Seeing
  มหาวิทยาลัยในหนิงโป | University in Ningbo

  hilight image
   
  บรรยากาศเมืองหนิงโป