HOMETOWN & UNIVERSITYNEWS & INFORMATIONCOURSESGALLERYFORUM 4UFAQs
The University of Nottingham, Ningbo
 

มาตรฐานมหาวิทยาลัยอังกฤษ
มีหลักสูตรปริญญาตรี โท บรรยายอังกฤษ
ตั้งอยู่เมืองหนิงโป

ประวัติโดยย่อ

University of Nottingham Ningbo, China (UNNC) ก่อตั้งเมื่อปี ค.ศ. 2004 เป็นมหาวิทยาลัยนานาชาติที่ได้การรับรองโดย กระทรวงศึกษาธิการจีนและผ่านการบริหารงานโดยมหาวิทยาลัย Nottingham ของประเทศอังกฤษ ร่วมกับ มหาวิทยาลัย ในเครือเจ้อเจียงหว้านลี่ ซึ่ง The University of Nottingham ที่ประเทศอังกฤษก่อตั้งตั้งแต่ ปี คศ. 1881 ซึ่งมีนักเรียนมาจากทั่วโลกถึง 150 ประเทศ นอกจากจะมีแคมปัสที่เมืองจีน เมืองหนิงโปแล้ว ยังมีแคมปัสที่มาเลเซียด้วยเช่นกัน ปัจจุบันแคมปัสที่เมือง หนิงโปมีนักเรียนปริญญาตรีและ โท มากกว่า 4,300 คน มีอาจารย์ 300 กว่าคนมาจาก 30ประเทศทั่วโลก ส่วนนักเรียนต่างชาติมาจากหลายประเทศ มากกว่า 25 ประเทศทั่วโลก มีจำนวนประมาณ 10 เปอร์เซนต์จากนักเรียนทั้งหมด
ผู้สมัครมีสิทธิยื่นขอทุนการศึกษา 2021 ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยพิจารณา

คณะและภาควิชาที่เปิดสอน

Course | หลักสูตร Accomodation | ที่พัก Cost | ค่าใช้จ่าย Map | แผนที่มหาวิทยาลัย Procedure | ขั้นตอนการสมัคร
 1. หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี | Undergraduate Program (English)

  หลักสูตรปริญญาตรีบรรยายอังกฤษ ใช้ระยะเวลาเรียน 4 ปี ครอบคลุมหลากหลายสาขาวิชา ดูรายละเอียดได้ที่นี่ คลิ๊ก

 2. หลักสูตรปริญญาโท 1 ปี |  Master Program (English)

  หลักสูตรปริญญาโทบรรยายอังกฤษ ใช้ระยะเวลาเรียน 1 ปี โดยต้องมีคะแนน IELTS 6.5 แต่ถ้าคะแนน IELTS 5.5 หรือ 6.0 ต้องเรียนภาษาอังกฤษ 4-8 สัปดาห์ ครอบคลุมหลากหลายสาขาวิชา ดูรายละเอียดได้ที่นี่ คลิ๊ก

 3. ค่าเรียน
  หลักสูตร
  ค่าเรียน
  ค่าสมัคร

   

  200 หยวน

  หลักสูตรปริญญาตรีบรรยายอังกฤษ (4 ปี)

  110,000 หยวน / ปี
  หลักสูตรปริญญาโทบรรยายอังกฤษ (1 ปี)
  110,000 หยวน / ปี

  ประเภทที่พักและค่าใช้จ่าย


  ประเภทที่พัก ราคาที่พัก ต่อ คน
  ห้องเดี่ยว
  เตียง ตู้เสื้อผ้า โต๊ะ เก้าอี้ ชั้นวางหนังสือ โทรทัศน์ โทรศัพท์ เครื่องปรับอากาศ ห้องน้าในตัว
  16,000 หยวน ต่อปี
  ห้องเดี่ยวชุด (4 คน)
  เตียง ตู้เสื้อผ้า โต๊ะ เก้าอี้ ชั้นวางหนังสือ ห้องรับแขกเครื่องปรับอากาศ ห้องน้า 2 ห้อง ห้องอาบน้า 1 ห้อง
  11,000 หยวน ต่อปี

  หมายเหตุ
  - ค่ามัดจำที่พัก 1,000 หยวน
  - ค่าน้ำฟรี ค่าไฟ 0.61 หยวน ต่อ ยูนิต ค่าน้าตันละ 3.2 หยวน และค่าน้าร้อนตันละ 25 หยวน
  - โทรศัพท์ในหอพักใช้ระบบ 201
  - การใช้อินเตอร์เน็ตสามารถเล่นภายในห้องพักได้ 400 หยวน ต่อปี
  - ภายในหอพักมีห้องซักผ้ารวม
  - ค่าที่พัก 1 เทอม ประมาณ 135 วัน (ประมาณการ)


ประมาณการค่าใช้จ่ายที่ The University of Nottingham, Ningbo เงินหยวน เงินบาท
ค่าสมัคร
ค่าเรียนต่อปี หลักสูตร
ค่าที่พักต่อปี
ค่าวีซ่า  
ค่าตั๋วเครื่องบิน กรุงเทพ-หนิงโป สายการบิน China Southern Airline  
รวมค่าใช้จ่าย  
ประมาณอัตราแลกเปลี่ยน 4.5 บาท/หยวน
ค่าใข้จ่ายไม่รวม ค่าใช้จ่ายส่วนตัว ค่าตรวจร่างกาย
 • กรอกใบสมัครด้วยภาษาอังกฤษ หรือ ภาษาจีน (สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่นี่ค่ะ ) พร้อมแนบเอกสารในการสมัครดังนี้

  • รูปถ่ายสีตามเกณฑ์สถานฑูตจีน จำนวน 12 ใบ

  • สำเนาหลักฐานทางการศึกษาเป็นภาษาอังกฤษ (มัธยมปลายหรือปริญญาตรี)

  • สำเนายรับรองการจบการศึกษาเป็นภาษาอังกฤษ (มัธยมปลายหรือปริญญาตรี)

  • สำเนาหนังสือเดินทาง (มีอายุไม่ต่ำกว่า 6 เดือน)

  • Recommend Letter จากทางมหาวิทยาลัยหรือบริษัท (ภาษาจีนหรือภาษาอังกฤษ) 1 ฉบับ

  • สำเนาหนังสือเดินทางของผู้ปกครอง 1 ฉบับ

 • ระบุประเภทที่พักที่ต้องการ

 • ชำระเงินมัดจำในการสมัคร จำนวน 5,000 บาท

  • เงินสด สามารถชำระได้ที่ ศูนย์แนะแนวการศึกษาต่อประเทศจีน OREN

  • โอนเงิน โดยโอนเข้าบัญชีในนาม "บริษัท โอเรนท์ทัล เอ็ดดูเคชั่น เน็ทเวอค์ จำกัด"
   ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาคลองเตย บัญชีออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 451-1-03721-4
   เมื่อทำการโอนเงินแล้ว กรุณาส่งเอกสารการโอนเงินไปในไลน์บริษัท พร้อมระบุชื่อผู้สมัครและมหาวิทยาลัยที่สมัคร

  • เช็ค สั่งจ่ายในนาม "บริษัท โอเรนท์ทัล เอ็ดดูเคชั่น เน็ทเวอค์ จำกัด"

 • กรณีสมัครเรียนมากกว่า 1 เทอมขึ้นไป กรุณาขอรับแบบฟอร์มตรวจร่างกายได้จากทางศูนย์ ฯ หรือสถานฑูตจีน (โดยตรวจได้ที่โรงพยาบาลรัฐบาลเท่านั้น)

ช่วงเวลารับสมัคร - หลักสูตรภาษาจีนสำหรับนักศึกษาต่างชาติ

ก่อนสิ้นเดือนพฤษภาคม สำหรับเทอมกันยายนของทุกปี

ก่อนสิ้นเดือนพฤศจิกายน สำหรับเดือนมีนาคมของทุกปี

คุณสมบัติผู้สมัคร - หลักสูตรปริญญาตรีหรือโท

 • อายุ 18 - 45 ปี มีสุขภาพแข็งแรง
 • จบการศึกษาระดับมัธยมปลายหรือปริญญาตรี

รูปถ่ายมหาวิทยาลัย


Gallery | ดูรูปทั้งหมด