HOMETOWN & UNIVERSITYNEWS & INFORMATIONCOURSESGALLERYFORUM 4UFAQs

จำนวนประชากร ประมาณ 1.7 ล้านคนมณฑลเจ้อเจียงมีพื้นที่ 101,800 ตารางกิโลเมตร มีประชากรทั้งสิ้นประมาณ 45 ล้านคน จัดว่าเป็นหนึ่งในมลฑลที่เล็กที่สุดของ เมืองจีน แบ่งพื้นที่ออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ พื้นที่ทาง ตอนเหนือโดยนับจากดินดอนสามเหลี่ยมปากแม่น้ำแยงซี (Yangzi River Delta) ซึ่งเป็นบริเวณที่ตั้งของเมืองหังโจว พื้นที่ส่วนใหญ่ประกอบด้วยแม่น้ำ คลองและทะเลสาบ ส่วนพื้นที่ทางตอนใต้ พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นเทือกเขา ส่วนสินค้าหลักที่ส่งออกและเป็นที่นิยม คือ ผ้าไหมและใบชา เมืองหังโจวเป็นเมืองเอกของมณฑลเจ้อเจียง (Zhejiang Sheng) ซึ่งตั้งอยู่ทางตอนใต้ติดชายฝั่งทะเลด้านตะวันออกของจีน เมืองหงโจว ซึ่งเป็นเมืองเก่าแก่ 1 ใน 6 ของประเทศจีน โดยมี ประวัติศาสตร์อันยาวนานถึง 2,100 ปี และยังถูกกล่าวไว้ใน บทกวีหลายบทที่แต่งขึ้น สมัยราชวงศ์ถัง (ค.ศ. 618-907) โดยได้รับแรงบัลดาลใจจากความงามอันหลากสีสันของเมืองหังโจว ถือเป็นเมืองที่อยู่ในเขตภาคตะวันออกที่ได้รับการพัฒนาอย่างสูงสุดแล้ว ดังนั้นหังโจวจึงเป็นที่รู้จักกันเป็นอย่างดีว่า เป็นเมืองที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจ มีวัฒนธรรมที่ยาวนาน และเป็นเมืองที่มีทัศนียภาพที่สวยสดงดงามเมืองหนึ่งของประเทศจีน รวมทั้งมั่งคั่งไปด้วยเภสัชอุตสาหกรรมและสถาบันศิลปะมากมาย นอกจากนั้นหังโจวยังมีทะเลสาบใหญ่อันสวยงาม และเป็นสัญลักษณ์ของเมืองชื่อว่า ทะเลสาบซีหู (West Lake) ดังบทกวีอันมีชื่อเสียงของจีนที่ว่า "หากฟากฟ้ามีสรวงสวรรค์ บนผืนปฐพีก็มี ซู หัง (ซู คือ ซูโจว หัง คือ หังโจว) ซึ่งนักท่องเที่ยวที่มาเยือนหังโจวในแต่ละปี มักไม่พลาดที่จะไปเยือนทะเสาบแห่งนี้

ฟากฟ้ามีสรวงสวรรค์ พสุธามีหังโจว
เมืองสวยของเจ้อเจียง
90 นาทีสู่เซี่ยงไฮ้
อุณหภูมิ | Temperature

   เมืองหังโจวตั้งอยู่ทางภาคตะวันออกของประเทศจีน ซึ่งล้อมรอบด้วยภูเขา มีทะเลสาบซีหู (Xi Hu) ตั้งอยู่ ใจกลางเมือง ส่งผลให้
   เมืองหังโจว มีภูมิอากาศที่ดี อากาศจะเย็นสบายและฝนตกบ่อย ช่วงอุณหภูมิที่ดีที่สุด คือ ราวเดือนเมษายนจนถึง เดือนพฤษภาคม
   เนื่องจากเป็นช่วงฤดูใบไม้ผลิในช่วงกันยายนถึงเดือนพฤศจิกายน ซึ่งเป็นช่วงฤดูใบไม้ร่วง

ข้อมูล
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.
ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
อุณหภูมิเฉลี่ยสูงสุด (C)
7/9
8/10
13/15
19/21
24/26
28/30
32/34
32/34
27/29
22/24
16/18
10/12
อุณหภูมิเฉลี่ยต่ำสุด (C)
0/2
1/3
5/7
11/13
16/18
20/22
24/26
24/26
19/21
13/15
7/9
2/4
ปริมาณน้ำฝน (mm)
65/70
90/95
115/120
130/135
160/165
200/205
130/135
155/160
180/185
70/75
60/65
50/55
สภาพภูมิอากาศปัจจุบัน Click for หางโจว, Zhejiang Forecast
การคมนาคมในหังโจว | Transportation in Hangzhou

หังโจวเป็นเมืองที่เดินทางสะดวกสบายโดยสามารถใช้บริการขนส่งสาธารณะดังนี้
1. รถประจำทาง เป็นทางเลือกที่มีคนใช้มากที่สุด ค่าโดยสารรถธรรมดา 1 หยวน รถปรับอากาศ และรถด่วน 2 หยวน
2. รถแท็กซี่ในหังโจว ซึ่งมีความสะดวกและสามารถเรียกได้ง่าย โดยคิดค่าบริการดังต่อไปนี้

การเดินทางจากสนามบินหังโจว

จากสนามบินนานาชาติหังโจว สามารถนั่ง รถแท็กซี่ และ รถ Airport Shuttle bus โดยรถ Airport Shuttle busมีเส้นทางดังนี้

Route

Ticket Fare

Airport→Wulinmen CAAC Ticket Office, Hangzhou City

CNY20

Wulinmen CAAC Ticket Office, Hangzhou City→Airport

CNY20

Airport→Xiaoshan District

CNY15

Xiaoshan District→Airport

CNY15

นอกจากนี้ ยังมี Airport Shuttle Bus สู่เมืองใกล้เคียง เช่น เซี่ยงไฮ้ (2-3 ชั่วโมง) ซูโจว (2 ชั่วโมง) อี้อู (1.5 ชั่วโมง)และเมืองอื่่นๆ

การเดินทางสู่เมืองอื่น


ประเภท รายละเอียด
ทางรถไฟ จากสถานีรถไฟหังโจว สามารถเดินทางสูเมืองรอบๆเข่น เซี่ยงไฮ้ (90 นาที) อี้อู และเมืองอื่นๆได้
ทางรถบัส สามารถเดินทางสู่เมืองใกล้ๆได้ เช่น เมืองซูโจว โจวจวง หนิงโป
อาหารแนะนำในหังโจว | Restaurant in Hangzhou

หังโจวนับเป็นเมืองที่มีอาหารการกินโดดเด่นอีกที่หนึ่งในจีน อาหารที่มีชื่อของเมืองหังโจว เช่น ตงโปโยว (หมูสามชั้น) ไก่ขอทาน
เป็นต้น

ร้านอาหารแนะนำ
ร้าน Wai po jia (外婆家) เป็นร้านที่ขึ้นชื่อของเมืองหังโจว และมีสาขามากมายทั้งในเมืองปักกิ่ง เซี่ยงไฮ้ ซูโจว ฮู๋ซี เซิ่นหยาง เป็นต้น อาหารจานเด่นได้แก่ ไก่ใบชาหลงจิ่ง หมูน้ำแดงตำหรับร้านWai po ปลาหิมะราดพริก กระดูกเนื้อกระทะร้อน หอยกาบนึ่งไข่ กุ้งอบหม้อดิน เป็นต้น


 • ทะเลสาบซีหู (西湖)
  เป็นทะเลสาบขนาดใหญ่ตั้งอยู่ใจกลางเมืองด้านทิศตะวันตก ถือเป็นสัญลักษณ์ประจำเมืองหังโจว มีสถานที่ท่องเที่ยว และ จุดชมวิวต่าง ๆ มากมายรอบตัวทะเลสาบ ซีหูมีประวัติอันยาวนานกว่า 2,000 ปี โดยมีการบันทึกเรียกชื่อทะเลสาบแห่งนี้ว่า “ซีหู” มาตั้งแต่สมัยยุคราชวงศ์ถัง

 • เจดีย์นางพญางูขาว (雷锋塔)
  เป็นเจดีย์แห่งตำนานความรักระหว่างมนุษย์กับพญางูขาวแสนสวย เจดีย์สร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์ซ่งเหนือ มีการบูรณะหลายครั้ง ในปัจจุบันมีการสร้างเจดีย์ใหม่ครอบเจดีย์เก่าไว้

 • หมู่บ้านใบชาเขียวหลงจิ่ง (แปลว่า ใบชาบ่อมังกร) โดยใบชาของที่นี่มีชื่อเสียงโด่งดังอย่างกว้างขวาง เป็นใบชาที่มีชื่อเสียงที่สุดชนิดหนึ่งของประเทศจีน กล่าวกันว่า “ดื่มชาหลงจิ่ง เพียง 1 จิบ ปากจะหอมตลอดวัน”

 • สถานที่ท่องเที่ยวในหังโจว | Tourist Singht Seeing
  มหาวิทยาลัยในหังโจว | University in Hangzhou
  • Zhejiang University
   (มหาวิทยาลัยแห่งมณฑลเจ้อเจียง)
     

  hilight image
   
  บรรยากาศเมืองหังโจว