HOMETOWN & UNIVERSITYNEWS & INFORMATIONCOURSESGALLERYFORUM 4UFAQs
Zhejiang University

มหาวิทยาลัยอันดับหนึ่งแห่งมณฑลเจ้อเจียง
อยู่ในตัวเมือง เดินทางสะดวก
หอพักมีทั้งห้องคู่และห้องเดี่ยว

ประวัติโดยย่อ

มหาวิทยาลัยเจ้อเจียง เกิดจากการรวมตัวกันของ 6 วิทยาเขต โดยมี Yuquan เป็นวิทยาเขตที่ใหญ่ และ อยู่ใกล้ใจกลางเมืองที่สุด และ เป็นที่ตั้งของแผนกนักศึกษาต่างชาติ ตั้งอยู่ด้านตะวันตกเฉียงเหนือของเมืองหังโจว ในใจกลางเมือง ใกล้ทะเลสาบซีหู อันเลื่องชื่อของเมืองหังโจว

มหาวิทยาลัยเจ้อเจียง ก่อตั้งขึ้นในปี 1897 เป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยชั้นนำระดับประเทศ มี 69 คณะวิชา แบ่งเป็นสาขาที่เปิดสอนในระดับ ปริญญาตรี 108 สาขา ปริญญาโท 262 สาขา และ ปริญญาเอก 179 สาขา มีนักศึกษากว่า 40,000 คน และ มีนักศึกษาต่างชาติ ทั้งหมด กว่า 1,600 คน ศึกษาอยู่ในหลักสูตรต่างๆ


Course | หลักสูตร Accomodation | ที่พัก Cost | ค่าใช้จ่าย Map | แผนที่มหาวิทยาลัย Procedure | ขั้นตอนการสมัคร
 1. หลักสูตรภาษาจีน ระยะยาว | Long - Term Chinese Training Programs
 2. ใน 1 ปี แบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษา ภาคการศึกษาละประมาณ 18 - 20 สัปดาห์ คือ เทอมฤดูใบไม้ร่วง (เดือนกันยายน ถึง มกราคมปีถัดไป) และ เทอมฤดูใบไม้ผลิ (เดือนมีนาคม ถึง กรกฎาคม) แบ่งเป็น 3 ระดับ ตั้งแต่ระดับต้น กลางและสูง ซึ่งจะมีการสอบวัดระดับในครั้งแรก การเรียนในช่วงเช้าเป็นการเรียนภาษาจีน 4 คาบ (8.00-12.00น.) วิชาเลือกจะอยู่ในช่วงบ่าย เช่น เขียนพู่กันจีน รำมวยไท้เก๊ก

 3. หลักสูตรปริญญาตรี (บรรยายภาษาจีน) | Undergraduate Program

 4. หลักสูตรปริญญาตรีแพทยศาสตร์บรรยายอังกฤษ | MBBS
 5. หลักสูตรปริญญาตรี (บรรยายอังกฤษ) Zhejiang University + University of Illinoius


 6. ค่าเรียน
 7. ระยะเวลาเรียน ค่าสมัคร ค่าเรียน
  หลักสูตรภาษาจีน 1 เทอม 400 หยวน 9,000 หยวน
  หลักสูตรปริญญาตรีศิลปศาสตร์เอกจีน 800 หยวน 29,800 หยวน  
  หลักสูตรปริญญาตรีแพทยศาสตร์บรรยายอังกฤษ 800 หยวน 42,800 หยวน

  ประเภทที่พักและค่าใช้จ่าย

  Zhukezhen International College Building
  ประเภทที่พัก ราคาที่พักต่อวันต่อคน
  ห้องเดี่ยว ห้องน้ำส่วนตัว 60 หยวน
  - ราคาที่พักข้างต้น สำหรับนักศึกษาที่ชำระเป็นรายเทอมเท่านั้น
  - ภายในห้องพักประกอบด้วย โทรทัศน์ โทรศัพท์ แอร์
  - ภายในอาคารที่พักประกอบด้วย ห้องครัวรวม ห้องซักผ้ารวม โรงอาหาร

  Zhijingang Campus (เฉพาะปริญญาตรีแพทยศาสตร์บรรยายอังกฤษ)
  ประเภทที่พัก ราคาที่พักต่อเทอมต่อคน
  ห้องคู่ ห้องน้ำส่วนตัว 6,000 หยวน
  - ราคาที่พักข้างต้น สำหรับนักศึกษาที่ชำระเป็นรายเทอมเท่านั้น
  - ภายในห้องพักประกอบด้วย ห้องคู่ ห้องน้ำส่วนตัว เตียง โทรศัพท์ โต๊ะ เขียนหนังสือ ตู้เสื้อผ้า เครื่องปรับอากาศ
  - ภายในอาคารที่พักประกอบด้วย ห้องครัวรวม ห้องซักผ้ารวม

ประมาณการค่าใช้จ่ายที่ Zhejiang University เงินหยวน เงินบาท
ค่าสมัคร
ค่าเรียน หลักสูตร
ค่าที่พัก
(ประมาณการ 135 วัน หรือ 4 เดือน)
ค่าวีซ่า
ค่าตั๋วเครื่องบิน กรุงเทพ-หังโจว สายการบิน Air China
รวมค่าใช้จ่าย
ประมาณอัตราแลกเปลี่ยน 4.5 บาท/หยวน
ค่าใข้จ่ายไม่รวม ค่าใช้จ่ายส่วนตัว ค่าตรวจร่างกาย ค่าทัศนศึกษา ค่าดำเนินการสมัคร
ปริญญาตรีแพทยศาสตร์อินเตอร์จะเรียนและพักที่วิทยาเขตจื่อจินกั่ง
 • กรอกใบสมัครด้วยภาษาอังกฤษ หรือ ภาษาจีน (สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่นี่ค่ะ ) พร้อมแนบเอกสารในการสมัครดังนี้

  • รูปถ่ายสีตามเกณฑ์สถานฑูตจีน จำนวน 12 ใบ

  • สำเนาหลักฐานทางการศึกษาเป็นภาษาอังกฤษ (ขั้นต่ำชั้นมัธยมปลาย)

  • สำเนาหนังสือเดินทาง (มีอายุไม่ต่ำกว่า 6 เดือน)

 • ระบุประเภทที่พักที่ต้องการ

 • ชำระเงินมัดจำในการสมัคร จำนวน 5,000 บาท

  • เงินสด สามารถชำระได้ที่ ศูนย์แนะแนวการศึกษาต่อประเทศจีน OREN

  • โอนเงิน โดยโอนเข้าบัญชีในนาม "บริษัท โอเรนท์ทัล เอ็ดดูเคชั่น เน็ทเวอค์ จำกัด"
   ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาคลองเตย บัญชีออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 451-1-03721-4
   เมื่อทำการโอนเงินแล้ว กรุณาโทรสารหลักฐานใบโอนเงินมายัง 02-258-6659 พร้อมระบุชื่อผู้สมัครและมหาวิทยาลัยที่สมัคร

  • เช็ค สั่งจ่ายในนาม "บริษัท โอเรนท์ทัล เอ็ดดูเคชั่น เน็ทเวอค์ จำกัด"

 • กรณีสมัครเรียนมากกว่า 1 เทอมขึ้นไป กรุณาขอรับแบบฟอร์มตรวจร่างกายได้จากทางศูนย์ ฯ หรือสถานฑูตจีน (โดยตรวจได้ที่โรงพยาบาลรัฐบาลเท่านั้น)

ช่วงเวลารับสมัคร - หลักสูตรภาษาจีนสำหรับนักศึกษาต่างชาติ

ก่อนสิ้นเดือนพฤษภาคม สำหรับเทอมกันยายนของทุกปี

ก่อนสิ้นเดือนพฤศจิกายน สำหรับเดือนมีนาคมของทุกปี

คุณสมบัติผู้สมัคร - หลักสูตรภาษาจีนสำหรับนักศึกษาต่างชาติ

 • อายุ 18 - 45 ปี มีสุขภาพแข็งแรง

 • จบการศึกษาขั้นต่ำระดับมัธยมปลาย

รูปถ่ายมหาวิทยาลัย

คลิกเพื่อดูรูปคลิกเพื่อดูรูปคลิกเพื่อดูรูปคลิกเพื่อดูรูปคลิกเพื่อดูรูปคลิกเพื่อดูรูป

Gallery | ดูรูปทั้งหมด