HOMETOWN & UNIVERSITYNEWS & INFORMATIONCOURSESGALLERYFORUM 4UFAQs

มหานครปักกิ่ง เป็นเมืองหลวงของสาธารณะรัฐประชาชนจีน มีประวัติศาสตร์อันยาวนาน นับแต่ สมัยราชวงศ์หยวน สืบทอดมาจนถึงปัจจุบัน เป็นศูนย์กลาวงทางการเมือง เศรษฐกิจ การศึกษา วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมของจีน

ปักกิ่งมีสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์มากมาย เช่น จัตุรัสเทียนอันเหมิน กำแพงเมืองจีน พระราชวังฤดูร้อน พระราชวังต้องห้าม เป็นต้น มีประวัติความเป็นมา เริ่ม ตั้งแต่ยุคก่อน ประวัติศาสตร์ซึ่งมี การขุดค้นพบกะโหลก มนุษย์ปักกิ่งตามหลักฐานที่พิสูจน์ได้ปักกิ่ง มีความเจริญ รุ่งเรืองมานับแต่ คริสศตวรรษที่ 13 ในปี ค.ศ. 1421จักรพรรดิหย่งเล่อ ได้ทำการก่อสร้างและออกแบบผังเมืองใหม่และย้ายฐานราชการชั่วคราวในขณะนั้นจาก เมืองหนานจิงมายัง เป่ยผิง หรือปักกิ่งในปัจจุบัน ในช่วง 30 ปีที่ผ่านมาปักกิ่งถูกยกสถานะ เป็นเมืองสำคัญระดับโลกเป็นศูนย์กลางทางการปกครองการค้า

เมืองหลวงของประเทศจีน
ศูนย์กลางการเมือง การปกครอง
เมืองที่มีประวัติศาสตร์เป็นพันปี
เมืองที่จัดโอลิมปิก 2008

อุณหภูมิ | Temperature

ปักกิ่งมี 4 ฤดกาลชัดเจน โดยฤดูหนาวในปักกิ่ง (ราวเดือนธันวาคม - มีนาคม) ซึ่งอุณหภูมิมักต่ำกว่า 0 C ขณะที่ฤดูร้อน (ราวเดือนพฤษภาคม - สิงหาคม) และมีฝนตกบ่อย อุณหภูมิของปักกิ่งมีความแตกต่างกันสูงระหว่างหน้าร้อนและหน้าหนาว อุณหภูมิ ในหน้าร้อนอาจสูงสุดถึง 40 C ขณะที่ในหน้าหนาวอุณหภูมิอาจลดลงถึง -20 C โดยอาจมีพายุทรายพัดเอาฝุ่นทรายจากทางตอนเหนือเข้ามายังปักกิ่ง ในช่วงฤดูใบไม้ผลิราวเดือนเมษายนของทุกปี

ข้อมูล
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.
ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
อุณหภูมิเฉลี่ยสูงสุด (C)
1/3
3/5
10/12
19/21
26/28
30/32
30/35
29/31
25/27
19/21
9/11
2/4
อุณหภูมิเฉลี่ยต่ำสุด (C)
-10/-8
-8/-6
-2/0
6/8
12/14
17/19
21/23
20/22
13/15
6/8
-2/0
-8/-6
ปริมาณน้ำฝน (mm)
<5
5/10
5/10
20/25
35/40
75/80
205/210
180/185
<5
15/20
5/10
<5
สภาพอากาศปัจจุบัน Click for ปักกิ่ง, Beijing Forecast
  การคมนาคมในปักกิ่ง | Transportation in Beijing

ปักกิ่งเป็นศูนย์กลางการคมนาคมในประเทศจีน เนื่องจากเป็นเมืองหลวง การเดินทางในปักกิ่งสามารถแบ่งได้เป็น
1. รถไฟฟ้า รถไฟฟ้าในปักกิ่งมีการพัฒนารวดเร็วมาก รถไฟฟ้าในปักกิ่งเริ่มตั้งแต่ ค.ศ. 1969 จนในปัจจุบันมี 9 เส้น โดยผ่านสถานที่สำคัญต่างๆ ได้แก่ พระราชวังต้องห้าม สวนสัตว์ ตลาดรัสเซีย สนามกีฬาโอลิมปิก ค่าโดยสารได้เปลี่ยนเป็นเก็บตามระยะทาง ยกเว้นสายที่เดินทางไปสนามบินนานาชาติปักกิ่งจะเสียค่าใช้จ่าย 25 หยวนต่อเที่ยว
2. รถประจำทาง ปักกิ่งมีรถประจำทางหลายสายครอบคลุมทุกเส้นทาง ค่าโดยสารจะเริ่มต้นที่ 1 หยวนขึ้นกับระยะทาง ถ้ามีบัตรโดยสารจะเสียค่าโดยสารเริ่มต้นที่ 0.4 หยวน
3. แท็กซี่ เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการความรวดเร็วในการเดินทาง รถแท็กซี่จะเริ่มคิดค่าโดยสาร 10 หยวน และจะเพิ่มกิโลเมตรละ 2 หยวน
Website การคมนาคมในปักกิ่ง
1. ศูนย์ข้อมูลการจราจรปักกิ่ง
2. การเดินทางโดยรถโดยสารประจำทาง

บัตรโดยสารรถสาธารณะในปักกิ่ง
การเดินทางจากสนามบินเข้าเมือง
1. รถไฟฟ้าใต้ดิน สามารถนั่งสายสนามบินเข้าสู่ตัวเมืองได้ (ปลายทาง สายที่ 2)
2. รถโดยสารเข้าเมือง ปักกิ่งมีรถโดยสารจากสนามบินปักกิ่งที่วิ่งจากอาคารผู้โดยสารที่ 3 และ 2 เข้าสู่จุดต่างๆในปักกิ่ง

ร้านอาหารแนะนำในปักกิ่ง | Restaurant in Beijing

อาหารในปักกิ่งจะอิงกับอาหารทางเหนือซึ่งมีการใช้น้ำมันค่อนข้างเยอะ มีการกินหมันโถว ขนมปังมากกว่าทางใต้ที่นิยมทานข้าวเจ้า อาหารแนะนำได้แก่ เป็ดปักกิ่ง เนื้อแพะย่าง
ร้านอาหารแนะนำ
ร้านเป็ดปักกิ่งเฉียนจู่เต๋อ เป็นร้านเป็ดปักกิ่งที่มีชื่อเสียงที่สุดในเมืองปักกิ่ง จนมีคำกล่าวว่า " ถ้าไม่ขึ้นกำแพงเมืองจีน ไม่ถือเป็นคนฮั่น(จีน) ถ้าไม่กินเป็ดปักกิ่งเฉียนจู่เต๋อก็น่าเสียดาย " ร้านนี้ก่อตั้งเมื่อปี 1864 อาหารเด่นของร้านคือ เป็ดปักกิ่ง ถ้าสั่งเป็ด 1 ตัว สนนราคา 168 หยวน ขณะที่ครึ่งตัว ราคา 87 หยวน โดยระหว่างการรับประทานจะมีการบรรยายประวัติเป็ดปักกิ่งของร้านด้วย

อาหารแนะนำ เป็ดปักกิ่ง หูฉลาม
ที่อยู่ เฉียนเหมิน หวังฝูจิ่ง จงกวนชุน
ความอร่อย
ไปทางไหน http://www.quanjude.com.cn

 • กำแพงเมืองจีน (长城)
 • หนึ่งในสิ่งมหัศจรรย์ของโลก เป็นสิ่งที่ทุกโปรแกรมทัวร์ต้องพาไปชม โดยจุดที่คนไปชมมากที่สุด คือ ด่านปาต้าหลิง

 • พระราชวังต้องห้าม (故宫)
 • เป็นพระราชวังที่สร้างตั้งแต่สมัยจักรพรรดิยงเล่อของราชวงศ์หมิงและได้รับการบูรณะมาเรื่อยจนสิ้นระบบ กษัตริย์สมัยปูยี ภายในมห้องต่างๆมากมาย นับเป็นพระราชวังที่มีความใหญ่โตมโหฬารมาก

 • จัตุรัสเทียนอันเหมิน (天安门)
 • ตั้งอยู่กลางเมืองปักกิ่ง เป็นสัญลักษณ์์ของจีนใหม่ และยังเป็นสัญลักษณ์ของปักกิ่งด้วย ใช้เป็นที่จัดงานเฉลิมฉลอง เนื่องในโอกาสพิเศษต่างๆ

 • พระราชวังฤดูร้อน (颐和园)
 • เป็นสถานที่ที่มีชื่อเสียงในด้านความงามของทิวทัศน์และสิ่งก่อสร้างภายในอุทยาน ดยพระนางซูสีไทเฮาเอางบประมาณ สร้างกองทัพเรือมาบูรณะอุทยานแห่งนี้

 • วัดลามะ (雍和宫)
 • ในอดีตใช้เป็นสถานที่ในการติดต่อระหว่างรัฐบาลราชวงศ์ชิงกับรัฐบาลของทิเบต ปัจจุบันเป็นที่เก็บรักษาโบราณวัตถุพุทธศาสนาแบบทิเบตไว้มากมาย

 • ถนนคนเดินหวังฝูจิ่ง (王府井)
 • เป็นถนนคนเดินเพียงแห่งเดียวของปักกิ่ง เป็นศูนย์รวมร้านค้าแบรนด์เนม แฟชั่นสมัยใหม่ ร้านอาหารต่างๆมากมาย

    สถานที่ท่องเที่ยวในปักกิ่ง | Tourist Singht Seeing
   มหาวิทยาลัยในปักกิ่ง | University in Beijing
  • Capital Normal University
  • มหาวิทยาลัยฝึกหัดครูแห่งเมืองหลวง
  • Beijing University
  • มหาวิทยาลัยปักกิ่ง
  • Beijing University of Chemical Technology
  • มหาวิทยาลัยด้านเทคโนโลยีเคมีแห่งปักกิ่ง
  • Beijing Foreign Studied University
  • มหาวิทยาลัยภาษาต่างประเทศปักกิ่ง

  hilight image

  ร้านอาหารมังสวิรัติ Wo Hang Wo Su (我行我素)
  ร้านอาหารมังสวิรัติ ตั้งอยู่ที่ย่านจงกวนชุน เป็นร้านที่นำอาหารที่ขึ้นชื่อของจีนมาทำในรูปแบบอาหารมังสวิรัติ เช่น เนื้อแพะย่าง ซี่โครงหมูผัดเผ็ด หมูแดดเดียว ปลาเต้าซี่

  อาหารแนะนำ เนื้อแพะย่าง ซี่โครงหมูผัดเผ็ด หมูแดดเดียว ปลาเต้าซี่
  ที่อยู่ จงกวนชุน
  ความอร่อย
  ไปทางไหน 清华园分店(Qing hua yuan fen dian )
  海 淀 区 清 华 科 技 园 创 业 大 厦 1 楼 109 室
  Hai dian qu qing huo ke zhi yuan Chuang ye da sha 010-62701909
  โรงเรียนมัธยมนานาชาติในปักกิ่ง | International School in Beijing
  บรรยากาศเมืองปักกิ่ง