HOMETOWN & UNIVERSITYNEWS & INFORMATIONCOURSESGALLERYFORUM 4UFAQs
Dongbei University of Finance and Economics

มหาวิทยาลัยด้านเศรษฐศาสตร์และการเงินของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
หลักสูตรภาษาจีนและปริญญาโทอินเตอร์ด้านธุรกิจ
หอพักห้องเดี่ยวและคู่

ประวัติโดยย่อ

Dongbei University of Finance and Economicsหรือชื่อย่อ DUFE ก่อตั้งขึ้นเมื่อ ค.ศ. 1952 ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ของเมืองต้าเหลียน มีความชำนาญพิเศษในการผลิตบุคลากรทางด้านบริหารธุรกิจ การเงิน การคลัง และ เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเปิดสอนอีกกว่า 41 สาขาวิชา ประกอบด้วยภาควิชาหลักๆ อาทิเช่น Financing, International Business Management, International Investment, Foreign Trade เป็นต้น

เมื่อปี ค.ศ. 1988 มีแผนกนักศึกษาต่างชาติ โดยรับนักเรียนหลากหลาย เช่นจาก ญี่ปุ่น เกาหลี อเมริกา ฝรั่งเศส แคนาดา เยอรมันนี เป็นต้น

Course | หลักสูตร Accomodation | ที่พัก Cost | ค่าใช้จ่าย Map | แผนที่มหาวิทยาลัย Procedure | ขั้นตอนการสมัคร

 1. หลักสูตรภาษาจีนระยะยาว | Long - Term Chinese Training Programs
 2. ใน 1 ปี แบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษา คือ เทอมฤดูใบไม้ร่วง (เดือนกันยายน ถึง มกราคมปีถัดไป) และ เทอมฤดูใบไม้ผลิ (เดือนมีนาคม ถึง กรกฎาคม) ชั้นเรียนแบ่งตามระดับต้น กลาง และ สูง เนื้อหาการเรียนการสอน ทั้งการฟัง พูด อ่าน เขียน

  ตารางการเรียนการสอน ชั้นเรียนภาษาจีนเรียน 20 คาบต่อสัปดาห์ ใช้เวลาเรียน 18 สัปดาห์โดยในช่วงเช้าจะเป็นการเรียนภาษาจีน และในช่วงบ่ายจะเป็นวิชาเลือก เช่น เขียนพู่กันจีน รำมวยไท้เก๊ก

 3. หลักสูตรภาษาจีนระยะสั้น | Short - Term Chinese Training Programs
 4. เป็นหลักสูตรที่เรียนร่วมกับนักเรียนหลักสูตรภาษาจีน ระยะยาว แต่ผู้สมัครจะทำการสมัครเรียนตั้งแต่ 1 - 3 เดือน และผู้สมัครควรเป็นผู้มีพื้นฐานภาษาจีน

 5. หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี | Undergraduate Program

  Financing, International Business Management, International Investment, Foreign Trade เป็นต้น

 6. ค่าเรียน
  ระยะเวลาเรียน
  ค่าสมัคร
  ค่าเรียน
  หลักสูตรภาษาจีน 1 ปี 680 หยวน 16,500 หยวน
  หลักสูตรภาษาจีน 1 เทอม 8,800 หยวน
  หลักสูตรภาษาจีน 3 เดือน 7,000 หยวน
  หลักสูตรภาษาจีน 2 เดือน 580 หยวน 6,000 หยวน
  หลักสูตรภาษาจีน 1 เดือน 3,000 หยวน<
  หลักสูตรปริญญาโทอินเตอร์ 800 หยวน 25,000 หยวน

  ประเภทที่พักและค่าใช้จ่าย


  ประเภทที่พัก ราคาที่พัก
  ห้องเดี่ยว 45 หยวน / วัน / คน
  ห้องเดี่ยว (อาคารใหม่) 60 หยวน / วัน / คน
  ห้องคู่ (อาคารใหม่) 74 หยวน / วัน / ห้อง
  - ภายในห้องพักประกอบด้วย ห้องน้ำส่วนตัว เครื่องทำความร้อน โทรทัศน์ โทรศัพท์ โต๊ะเขียนหนังสือ ตู้เสื้อผ้า

ประมาณการค่าใช้จ่ายที่ Dongbei University of Finance and Economics เงินหยวน เงินบาท
ค่าสมัคร
ค่าเรียน หลักสูตร
ค่าที่พัก
(ประมาณการ 135 วัน)
ค่าวีซ่า
ค่าตั๋วเครื่องบิน กรุงเทพ-ต้าเหลียน สายการบิน China Southern Airline
รวมค่าใช้จ่าย
ประมาณอัตราแลกเปลี่ยน 4.5 บาท/หยวน
ค่าใข้จ่ายไม่รวม ค่าใช้จ่ายส่วนตัว ค่าตรวจร่างกาย
 • กรอกใบสมัครด้วยภาษาอังกฤษ หรือ ภาษาจีน (สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่นี่ค่ะ ) พร้อมแนบเอกสารในการสมัครดังนี้
  • รูปถ่ายสีตามเกณฑ์สถานฑูตจีน จำนวน 5 ใบ
  • สำเนาหลักฐานทางการศึกษาเป็นภาษาอังกฤษ (ขั้นต่ำชั้นมัธยมปลาย)
  • สำเนาหนังสือเดินทาง (มีอายุไม่ต่ำกว่า 6 เดือน)
 • ระบุประเภทที่พักที่ต้องการ
 • ชำระเงินมัดจำในการสมัคร จำนวน 5,000 บาท
  • เงินสด สามารถชำระได้ที่ ศูนย์แนะแนวการศึกษาต่อประเทศจีน OREN
  • โอนเงิน โดยโอนเข้าบัญชีในนาม "บริษัท โอเรนท์ทัล เอ็ดดูเคชั่น เน็ทเวอค์ จำกัด"
   ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาคลองเตย บัญชีออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 451-1-03721-4
   เมื่อทำการโอนเงินแล้ว กรุณาส่งหลักฐานใบโอนเงินมายัง Line Wechat หรือโทรสาร0-2258-6659 พร้อมระบุชื่อผู้สมัครและมหาวิทยาลัยที่สมัคร
  • เช็ค สั่งจ่ายในนาม "บริษัท โอเรนท์ทัล เอ็ดดูเคชั่น เน็ทเวอค์ จำกัด"
 • กรณีสมัครเรียนมากกว่า 1 เทอมขึ้นไป กรุณาขอรับแบบฟอร์มตรวจร่างกายได้จากทางศูนย์ ฯ หรือสถานฑูตจีน (โดยตรวจได้ที่โรงพยาบาลรัฐบาลเท่านั้น)

ช่วงเวลารับสมัคร - หลักสูตรภาษาจีนสำหรับนักศึกษาต่างชาติ

ก่อนสิ้นเดือนพฤษภาคม สำหรับเทอมกันยายนของทุกปี
ก่อนสิ้นเดือนพฤศจิกายน สำหรับเดือนมีนาคมของทุกปี

คุณสมบัติผู้สมัคร - หลักสูตรภาษาจีนสำหรับนักศึกษาต่างชาติ

 • อายุ 18 - 45 ปี มีสุขภาพแข็งแรง
 • จบการศึกษาขั้นต่ำระดับมัธยมปลาย

รูปถ่ายมหาวิทยาลัย

คลิกเพื่อดูรูปคลิกเพื่อดูรูปคลิกเพื่อดูรูปคลิกเพื่อดูรูปคลิกเพื่อดูรูปคลิกเพื่อดูรูปคลิกเพื่อดูรูป

Gallery | ดูรูปทั้งหมด