HOMETOWN & UNIVERSITYNEWS & INFORMATIONCOURSESGALLERYFORUM 4UFAQs
China Youth University For Political Sciences

มหาวิทยาลัยเยาวชนจีนด้านการเมือง
มีหลักสูตรเร่งรัด ที่มีติวเตอร์ 2ต่อ1
มีห้องพักทั้งห้องคู่และห้องเดี่ยว

ประวัติโดยย่อChina Youth University For Political Sciences(CYU) ก่อตั้งเมื่อ ค.ศ. 1948 ได้มีการพัฒนาบนพื้นฐานจากโรงเรียนกลางเยาวชนลีักของประเทศจีน มหาวิทยาลัยปลูกฝังนักเรียนเพื่อเป็นผู้นำเยาวชนที่โดดเด่น เพื่อช่วยเหลือสาธารณะชนและสังคม CYU มีหลักสูตรปริญญาตรี 14 หลักสูตรและหลักสูตรบัญฑิตศึกษา 9 หลักสูตรในสาขาวิชา กฏหมาย เศรษฐศาสตร์ สังคมศาสตร์ วารสารศาสตร์ เป็นต้น ตัววิทยาเขตตั้งอยู่ด้านตะวันตกของปักกิ่งบริเวณวงเวียนรอบที่ 3 ของปักกิ่ง การเดินทางสามารถนั่งรถไฟฟ้าใต้ดินสถานี Xi Zhi Men และต่อรถประจำทางอีก 3-4 ป้าย

Course | หลักสูตร Accomodation | ที่พัก Cost | ค่าใช้จ่าย Map | แผนที่มหาวิทยาลัย Procedure | ขั้นตอนการสมัคร
 1. หลักสูตรภาษาจีนสำหรับนักศึกษาต่างชาติ ระยะยาว | Long - Term Chinese Training Programs
 2. ใน 1 ปี แบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษา คือ เทอมฤดูใบไม้ร่วง (เดือนกันยายน ถึง มกราคมปีถัดไป) และ เทอมฤดูใบไม้ผลิ (เดือนมีนาคม ถึง กรกฎาคม) ชั้นเรียนแบ่งตามระดับต้น กลาง และ สูง รวม 4 ระดับชั้นซึ่งรวมตั้งแต่ระดับที่ไม่มีพื้นฐานเลย โดยจะมีการสอบเพื่อวัดระดับในช่วงเปิดภาคการศึกษา เพื่อจัดเข้าชั้นเรียนที่เหมาะสม

  เนื้อหาการเรียนการสอน หลักสูตรภาษาจีนที่จัดไว้สำหรับนักศึกษาต่างชาติ ครอบคลุมทั้งในส่วนของการฝึกทักษะ ทั้งการฟัง พูด อ่าน เขียน

  ตารางการเรียนการสอน ชั้นเรียนภาษาจีนเรียน 20 คาบต่อสัปดาห์ โดยในช่วงเช้าจะเป็นการเรียนภาษาจีน และในช่วงบ่ายจะเป็นวิชาเลือก ซึ่งเหมาะสำหรับนักเรียนภาษาระดับกลางขึ้นไป ซึ่งอาจจะมีการเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในส่วนนี้ ทั้งนี้กิจกรรมในเทอมต่าง ๆ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมและจำนวนผู้สนใจเรียน

 3. หลักสูตรภาษาจีนเร่งรัดสำหรับนักศึกษาต่างชาติ | Intensive Chinese Training Programs
 4. เป็นหลักสูตรภาษาจีนเร่งรัดที่เรียนทั้งช่วงเช้าและช่วงบ่าย นอกจากนี้ยังมีวิชาที่มีติวเตอร์ให้นักเรียน 2 คนต่อติวเตอร์ 1 คน


  ค่าเรียน

  หลักสูตร

  ค่าสมัคร

  ค่าเรียน

  หลักสูตรภาษาจีนเร่งรัด

  500 หยวน

   

  14,500 หยวน ต่อ เทอม
  27,000 หยวน ต่อ ปี

  หลักสูตรภาษาจีนเร่งรัดระยะสั้น **(ต้องสมัคร 6 สัปดาห์ขึ้นไป)

  800 หยวน ต่อสัปดาห์

  (ค่าหนังสือ 500 หยวน)

  ประเภทที่พักและค่าใช้จ่าย

  ประเภทที่พักและสิ่งอำนวยความสะดวก ราคา / คน /วัน

  ห้องคู่ โทรทัศน์ เครื่องปรับอากาศ โทรศัพท์ ห้องน้ำส่วนตัว โต๊ะเขียนหนังสือ

  65 หยวน
  ห้องเดี่ยว โทรทัศน์ เครื่องปรับอากาศ โทรศัพท์ ห้องน้ำส่วนตัว โต๊ะเขียนหนังสือ 120 หยวน
     

ประมาณการค่าใช้จ่ายที่ China Youth Univesity For Political Sciences เงินหยวน เงินบาท
ค่าสมัคร
ค่าเรียน หลักสูตร
ค่าที่พัก
(ประมาณการ 135 วัน)
ค่าวีซ่า  
ค่าตั๋วเครื่องบิน กรุงเทพ-ปักกิ่ง สายการบิน Air China  
รวมค่าใช้จ่าย  
ประมาณอัตราแลกเปลี่ยน 5 บาท/หยวน
ค่าใข้จ่ายไม่รวม ค่าใช้จ่ายส่วนตัว ค่าตรวจร่างกาย
 
 • กรอกใบสมัครด้วยภาษาอังกฤษ หรือ ภาษาจีน (สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่นี่ค่ะ ) พร้อมแนบเอกสารในการสมัครดังนี้
  • รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ้ว จำนวน 5 ใบ
  • สำเนาหลักฐานทางการศึกษาเป็นภาษาอังกฤษ (ขั้นต่ำชั้นมัธยมปลาย)
  • สำเนายรับรองการจบการศึกษาเป็นภาษาอังกฤษ (ขั้นต่ำชั้นมัธยมปลาย)
  • สำเนาหนังสือเดินทาง (มีอายุไม่ต่ำกว่า 6 เดือน)
 • ระบุประเภทที่พักที่ต้องการ
 • ชำระเงินมัดจำในการสมัคร จำนวน 5,000 บาท
  • เงินสด สามารถชำระได้ที่ ศูนย์แนะแนวการศึกษาต่อประเทศจีน OREN
  • โอนเงิน โดยโอนเข้าบัญชีในนาม "บริษัท โอเรนท์ทัล เอ็ดดูเคชั่น เน็ทเวอค์ จำกัด"
   ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ บัญชีออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 451-1-03721-4
   เมื่อทำการโอนเงินแล้ว กรุณาโทรสารหลักฐานใบโอนเงินมายัง 0-2229-4479 พร้อมระบุชื่อผู้สมัครและมหาวิทยาลัยที่สมัคร
  • เช็ค สั่งจ่ายในนาม "บริษัท โอเรนท์ทัล เอ็ดดูเคชั่น เน็ทเวอค์ จำกัด"
 • กรณีสมัครเรียนมากกว่า 1 เทอมขึ้นไป กรุณาขอรับแบบฟอร์มตรวจร่างกายได้จากทางศูนย์ ฯ หรือสถานฑูตจีน (โดยตรวจได้ที่โรงพยาบาลรัฐบาลเท่านั้น)

ช่วงเวลารับสมัคร - หลักสูตรภาษาจีนสำหรับนักศึกษาต่างชาติ

ก่อนสิ้นเดือนพฤษภาคม สำหรับเทอมกันยายนของทุกปี
ก่อนสิ้นเดือนพฤศจิกายน สำหรับเดือนมีนาคมของทุกปี

คุณสมบัติผู้สมัคร - หลักสูตรภาษาจีนสำหรับนักศึกษาต่างชาติ

 • อายุ 18 - 45 ปี มีสุขภาพแข็งแรง
 • จบการศึกษาขั้นต่ำระดับมัธยมปลาย

รูปถ่ายมหาวิทยาลัย

คลิกเพื่อดูรูปคลิกเพื่อดูรูปคลิกเพื่อดูรูปคลิกเพื่อดูรูปคลิกเพื่อดูรูปคลิกเพื่อดูรูปคลิกเพื่อดูรูปคลิกเพื่อดูรูป