HOMETOWN & UNIVERSITYNEWS & INFORMATIONCOURSESGALLERYFORUM 4UFAQs

จำนวนประชากรประมาณ 6.7 ล้านคน ซีอาน เป็นเมืองเอกของมณฑลส่านซี (Shaanxi Province) มีพื้นที่ 205,000 ตารางกิโลเมตร ประชากรประมาณ 40 ล้านคน ประตูสู่ภูมิภาคตะวันตกของจีน และ นับเป็นอู่อารยะธรรมเก่าแก่ แถบแม่น้ำหวงเฮอ ซึ่งมีความสำคัญที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์มากมายเมื่อ 1,100 ปีก่อนคริสตกาล ทั้งยังเป็น เคยเป็นเมืองหลวงเก่าของจีนมาในหลายยุคหลายสมัย ปัจจุบันมีสถานที่สำคัญหลายแห่งในมณฑลส่านซีไดถูกจัดเป็นมรดกโลก จากองค์การสหประชาชาติ เข่น หุ่นทหารโบราณ (Army of Terracotta Worriors) ที่ถูกค้นพบในปี 1974 ซีอานมีอาณาเขตจากทิศตะวันออกถึงทิศตะวันตกราว 9 กิโลเมตร จากทิศเหนือถึงทิศใต้ประมาณ 8 กิโลเมตร

แหล่งอารยธรรมยุคจิ๋นซี
เมืองหลวงแรกของจีน
ศูนย์กลางภาคตะวันตกเฉียงเหนือ
อุณหภูมิ | Temperature

ซีอาน เป็นเมืองที่ภูมิอากาศแบบ 4 ฤดู คือฤดูร้อน ฤดูใบไม้ร่วง ฤดูหนาว และ ฤดูใบไม้ผลิภูมิอากาศอบอุ่นแบบภาคพื้นทวีป คือ ค่อนข้างแห้งในฤดูแล้ง มีฤดูใบไม้ผลิ และ ใบไม้ร่วงค่อนข้างสั้น แต่มีช่วงอากาศหนาวเย็น และ อากาศร้อนที่ค่อนข้างยาวนาน

ข้อมูล
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.
ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
อุณหภูมิเฉลี่ยสูงสุด (C)
4/6
7/9
13/15
20/22
25/27
31/33
32/34
30/32
24/26
19/21
11/13
5/7
อุณหภูมิเฉลี่ยต่ำสุด (C)
-6/-4
-3/-1
2/4
8/10
13/15
18/20
21/23
20/22
14/16
8/10
2/4
-4/-2
ปริมาณน้ำฝน (mm)
5/10
10/15
25/30
45/50
60/65
50/55
90/95
80/85
100/105
55/60
25/30
5/10
สภาพภูมิอากาศปัจจุบัน Click for Xi'An, Shaanxi Forecast
การคมนาคมในซีอาน | Transportation in Xi'an

ซี่อานเป็นเมืองที่เดินทางสะดวกสบายโดยสามารถใช้บริการขนส่งสาธารณะดังนี้
1. รถประจำทาง ค่าโดยสารรถธรรมดา 1 หยวน รถปรับอากาศ และรถด่วน 2 หยวน
2. รถแท็กซี่ ซึ่งมีความสะดวกและสามารถเรียกได้ง่าย โดยคิดค่าบริการดังต่อไปนี้
3. รถไฟใต้ดิน ซีอานนับเป็นหนึ่งในไม่กี่เมืองในจีนที่มีรถไฟใต้ดิน ในปัจจุบันได้เปิดบริการในสาย 2
Xian North Railway Station—Weiqu, Chang'an District

การเดินทางจากสนามบินซีอาน

จากสนามบินนานาชาติซีอานซึ่งอยู่ห่างจากตัวเมือง 47 กิโลเมตร สามารถนั่ง รถแท็กซี่ และ รถ Airport Shuttle bus โดยรถ Airport Shuttle busมี 7 เส้นทางดังนี้

Route Ticket Fare

Airport→Wulinmen CAAC Ticket Office, Hangzhou City

CNY20

Wulinmen CAAC Ticket Office, Hangzhou City→Airport

CNY20

Airport→Xiaoshan District

CNY15

Xiaoshan District→Airport

CNY15

อาหารแนะนำในซีอาน | Restaurant in Xi'an

หลายคนคงนึกถึงเกี๋ยวที่ซีอานเมื่อพูดถึงอาหารพื้นเมืองที่นี่ โดยคนที่นี่จะกินอาหารรสเปรี้ยว อาหารจำพวกปลาน้ำจืด เนื้อไก่ เนื้อวัว และเนื้อแพะนับเป็นวัตถุดิบหลักในการทำอาหาร นอกจากนี้ซีอานเป็นประตูสู่ภาคตะวันตก ของจีนซึ่งจะมีอาหารอิสลามอยู่มาก

 • สุสานทหารม้าจิ๋นซี (秦始皇兵马俑博物馆)
 • เป็นหลักฐานสำคัญทางโบราณคดี ทั้งนี้สืบเนื่องจากความเชื่อ ด้านการมีทรัพย์สิน ที่ต้องฝังไว้ใกล้ๆ สุสานสำหรับชีวิต หลังการตาย โดยแบ่งออกเป็น 3 หลุม ในปัจจุบันได้เปิดแสดงแก่นักท่องเที่ยวหลุมที่ 2 ซึ่งประกอบด้วยกองทหารนับพัน และม้าศึกไม้ ทำให้องค์การยูเนสโกขึ้นทะเบียน เป็นมรดกโลกทาง วัฒนธรรม ในปี 1987 สถานที่แห่งนี้ได้กลายมาเป็นสัญลักษณ์ของนครซีอานจวบกระทั่งทุกวันนี้

 • เจดีย์ห่านป่าใหญ่ (大雁塔)
 • แห่งวัดฉือเอิน สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 652 โดยถังเกาจง (หลี่จื้อ) ฮ่องเต้องค์ที่สามแห่งราชวงศ์ถัง และได้นิมนต์พระถังซัมจั๋ง ซึ่งใช้เวลากว่า 15 ปี จาริกไปถึงอินเดียและได้นำพระธรรมคำสั่งสอนในพระพุทธศาสนากลับมาเผยแผ่ในแผ่นดินจีน

 • กำแพงเมืองโบราณ (City Wall)
 • ถูกสร้างขึ้นอันเกิดจากแนวคิดการกักตุน อาหาร และการสร้างเกราะกำบังที่แข็งแกร่งของกองทัพ ในสมัยราชวงศ์หมิง โดย ฉูหยวนฉาง ฮ่องเต้องค์แรกแห่งราชวงศ์หมิงกำแพงเมืองแห่งนี้ เป็นกำแพงเมืองที่สมบูรณ์ที่สุดในจีน และยังเป็นระบบป้องกันกองทัพโบราณที่ใหญ่ที่สุดในโลก

  สถานที่ท่องเที่ยวในซีอาน | Tourist Singht Seeing
  มหาวิทยาลัยในซีอาน | University in Xi'an
  • Northwest University
  • (มหาวิทยาลัยแห่งภาคตะวันตกเฉียงเหนือ)

  hilight image
   
  บรรยากาศเมืองซีอาน