HOMETOWN & UNIVERSITYNEWS & INFORMATIONCOURSESGALLERYFORUM 4UFAQs

ไทเป

เป็นทั้งเมืองหลวง ศูนย์กลางการเมือง เศรษฐกิจ และการศึกษาของไต้หวัน ตั้งอยู่ทางฝั่งตะวันตกของเกาะ ถือเป็นเมืองที่มีคนพลุกพล่าน มีสิ่งอำนวยความสะดวก ครบครัน ภายในเมืองมีทั้งรถไฟฟ้า รถโดยสารประจำทาง แท็กซี่ และสามารถเดินทางระหว่างเมืองโดยใช้รถไฟแบบความเร็วสูง HSR จากเมืองไทเปสู่เมืองอื่นๆ ได้ (ด้วยความเร็ว 350 กิโลเมตร / ชั่วโมง)

เมืองหลวงของไต้หวัน
เมืองใหญ่อันดับหนึ่ง
ศูนย์กลางการเมืองและเศรษฐกิจ
อุณหภูมิ | Temperature

ไทเปจะมีอุณหภูมิเย็นสบาย โดยหน้าร้อนจะไม่ค่อยร้อนมาก ส่วนหน้าหนาวจะมีอุณหภูมิเฉลี่ยอยู่ที่ 10 C หรือต่ำกว่า ส่วนหน้าร้อน ประมาณ 28 – 35 C โดยอุณหภูมิจะแตกต่างกันในฤดูใบไม้ผลิ ฤดูร้อน ฤดูใบไม้ร่วงและฤดูหนาว

การคมนาคมในไทเป| Transportation in Taipei

เมืองไทเป มีสายการบินบินตรงสู่สนามบินเถาหยวนทั้งการบินไทย China Airline หรือ EVA Air บินตรงจากกรุงเทพ ส่วนการเดินทางในไทเปสามารถเดินทางได้ทั้ง รถประจำทาง รถแท็กซีและรถไฟฟ้า

จากสนามบินนานาชาติเถาหยวน สามารถเข้าสู่ตัวเมืองโดย

การเดินทางจากสนามบิน
1. เดินทางโดยรถบัสจากสนามบิน มีรถโดยสารเข้าตัวเมือง
2. เดินทางโดยรถไฟฟ้า สามารถเดินทางจากสนามบินเถาหยวนเข้าไทเปโดยรถไฟฟ้าได้

 

ตลาดกลางคืนซีเหมินติง(西门町)
เป็นย่านช้อปปิ้งที่เป็นที่นิยมของไทเปคล้ายกับย่านฮาราจูกุของญี่ปุ่น โดยมีห้างสรรพสินค้า โรงหนัง ร้านอาหาร ร้านกาแฟ ร้านเสื้อผ้าจากต่างประเทศให้วัยรุ่นไปช้อปปิ้ง

ตึกไทเป101(台北101)
เคยได้ชื่อว่าเป็นตึกที่สูงที่สุดในโลกก่อนเสียให้ตึกเบิร์จคาลิฟาที่ดูไบ ถูกออกแบบโดย ซี.วาย.ลี นับเป็นหนึ่งในสถานที่ที่ต้องไปชมของไทเป

พิพิธภัณฑ์พระราชวังกู้กง (故宫博物馆)
เป็นพิพิธภัณฑ์ที่เก็บรวบรวมของจากราชสำนักจีนกว่า 700,000 ชิ้นตั้งแต่ยุคหินใหม่จนถึงปัจจุบัน โดยมีสิ่งของที่น่าชมมากกว่าที่ปักกิ่ง

 สถานที่ท่องเที่ยวในเมืองไทเป| Tourist Singht Seeing
 มหาวิทยาลัยในไทเป| University in Taipei
   
บรรยากาศเมืองไทเป