HOMETOWN & UNIVERSITYNEWS & INFORMATIONCOURSESGALLERYFORUM 4UFAQs

จำนวนประชากรประมาณ 4 ล้านคน เมืองเซินเจิ้นตั้งอยู่ในมณฑลกวางตุ้ง ตรงข้ามกับเกาะฮ่องกง เป็นเมืองแรกที่ได้รับจัดตั้งเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษของจีน (Shenzhen Special Economics Zone; SSEZ) ตามนโยบาย ของท่านเติ้งเสี่ยวผิง เมื่อปี ค.ศ.1980 ปัจจุบันนี้เมืองเซินเจิ้นมีสถานะเป็นเมืองในเขตเศรษฐกิจพิเศษ ที่ใหญ่ที่สุดเป็นศูนย์กลางด้านการเงินของจีนตอนใต้ มีปริมาณสินค้านำเข้าส่งออก มากเป็นอันดับ 1 ต่อเนื่องกว่า 7 ปี และมีอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจสูงที่สุด ในประเทศจีนทั้งยังได้รับอิทธพลในด้านต่าง ๆ โดยตรงจากฮ่องกงและได้รับการพัฒนา จนกลายเป็นเมืองที่มีศักยภาพทางด้านการค้าเศรษฐกิจสูงที่สุดเมือง หนึ่งของประเทศจีน เป็นแหล่งดึงดูดทั้งการลงทุน เทคโนโลยี และมันสมองจากทั้งในและต่างประเทศ เซินเจิ้นนับเป็นเมืองที่มีอายุน้อยมากเมื่อเทียบกับเมืองเศรษฐกิจอื่นๆ ของจีน สภาพการวางผังต่าง ๆ ภายในเมืองได้รับการวางแผนเป็นอย่างดีจึงมีภูมิทัศน์ และ สภาพแวดล้อมที่เป็นระเบียบ สวยงามและร่มรื่นด้วยต้นไม้

ประตูสู่ฮ่องกง
เขตเศรษฐกิจพิเศษของจีนเมืองแรก
หนึ่งในสองตลาดหลักทรัพย์ของจีน
อุณหภูมิ | Temperature

เซินเจิ้นมีที่ตั้งอยู่ในเขตร้อนชื้น มีฤดูร้อนที่ยาวนานและ ฤดูหนาวเพียงช่วงสั้น ๆ อุณหภูมิเฉลี่ยตลอดปี อยู่ที่ 22.5 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุดในช่วง หน้าร้อนอยู่ที่ประมาณ 36.6 องศาเซลเซียส ไม่เคยมีปรากฎการณ์เกิดน้ำแข็งจากความหนาว อุณหภูมิสูงสุดเท่าที่เคยมีการบันทึกไว้คือ 39 องศาเซลเซียส และมักมีฝนตกชุกในช่วงหน้าร้อน

ข้อมูล
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.
ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
อุณหภูมิเฉลี่ยสูงสุด (C)
18/20
18/20
21/23
25/27
28/30
30/32
31/33
31/33
30/32
28/30
24/26
20/22
อุณหภูมิเฉลี่ยต่ำสุด (C)
10/12
11/13
14/16
18/20
22/24
24/26
24/26
24/26
23/25
20/22
15/17
11/13
ปริมาณน้ำฝน (mm)
25/30
50/55
65/70
145/150
245/250
305/310
315/320
335/340
265/270
45/50
35/40
20/25
การคมนาคมในเซินเจิ้น | Transportation in Shenzhen

การเดินทางในเซินเจิ้นสามารถเลือกเดินทางได้หลากหลายวิธี
1. รถประจำทาง เป็นทางเลือกที่มีคนใช้มากที่สุด ค่าโดยสารรถธรรมดา 1 หยวน รถปรับอากาศ 2 หยวน
2. รถแท็กซี่ เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการความรวดเร็วในการเดินทาง จะเริ่มคิดค่าโดยสาร 8 หยวน สำหรับ 3 กิโลเมตรแรก และจะเพิ่มกิโลเมตรละ 2 หยวน

จากสนามบินนานาชาติเซินเจิ้น สามารถเข้าสู่ตัวเมืองโดย

การเดินทางจากสนามบิน
1. เดินทางโดยรถไฟฟ้าใต้ดิน มีรถไฟเข้าตัวเมืองเซินเจิ้น
2. เดินทางโดยรถ Shuttle Bus มีรถบัสเข้าเมือง
การเดินทางสู่ฮ่องกง

สามารถนั่งรถไฟ รถบัสหรือเรือเพื่อเดินทางสู่ฮ่องกงได้

 

 • WINDOW OF THE WORLD (世界之窗)
  เป็นสถานที่ที่รวบรวมสิ่งมหัศจรรย์ของโลก ซากปรักหักพังทางประวัติศาสตร์ โบราณวัตถุและสถานที่สวยงามต่างๆ ตลอดจนทิวทัศน์ธรรมชาติ และขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปวัฒนธรรมของทั่วโลกมาไว้ด้วยกัน เช่น ปิรามิดของอียิปต์ หอไอเฟลของฝรั่งเศส แกรนด์แคนยอนที่อเมริกา และนครวัดของกัมพูชา เป็นต้น

 • ห้างสรรพสินค้าหลัวหู่ (罗湖)
  ตรงด่านผ่านแดนหลัวหู เป็นจุดศูนย์รวมการเดินทางทั้งรถไฟฟ้าบนดิน รถไฟใต้ดิน และรถประจำทาง จึงสร้างห้างสรรพสินค้าสำหรับนักท่องที่ยวที่ต้องการซื้อของลอกเลียนแบบหรือของปลอม
 •  สถานที่ท่องเที่ยวในเซินเจิ้น| Tourist Singht Seeing
   มหาวิทยาลัยในเซินเจิ้น| University in Shenzhen

   
  บรรยากาศเมืองเซินเจิ้น