HOMETOWN & UNIVERSITYNEWS & INFORMATIONCOURSESGALLERYFORUM 4UFAQs

ฉงชิ่งหรือคนไทยคุ้นหูในชื่อจุงกิง ถือเป็นหนึ่งในสี่มหานคร (อีกสามที่คือปักกิ่ง เซี่ยงไฮ้ และเทียนสิน) นับเป็นเมืองที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับที่ 8 ของจีนเป็นเมืองที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง อันเนื่องจากการที่ รัฐบาลจีนให้ความสำคัญกับพื้นที่ด้านตะวันตกและการสร้างเขื่อนยักษ์ซานเสีย ทำให้เมืองฉกชิ่งถูกยกระดับและพัฒนาเป็นมหานครฉงชิ่งเป็นเมืองที่อยู่ในหุบเขา เป็นเมืองที่อยู่ในหุบเขาและมีธรรมชาติที่สวยงามและยังเป็นเมือง ที่อยู่ริมเม่น้ำแยงซี นอกจากนี้ยังมีอุตสาหกรรมต่างๆที่พัีฒนาขึ้น ในปัจจุบันได้มีถูกพัฒนาเป็นมหานคร

หนึ่งในสี่มหานคร
เขื่อนยักษ์ซานเสีย
เมืองเอกของลุ่มแม่น้ำแยงซี
อุณหภูมิ | Temperature

ฉงชิ่งมีลักษณะอากาศเป็นแบบอบอุ่นและชื้น อากาศไม่หนาวจัดในฤดูหนาว แต่เนื่องจาก ลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบแอ่งกะทะ อากาศจึงร้อนอบอ้าวมากในฤดูร้อน จนได้ชื่อว่าเป็น 1 ใน 3 เมือง ที่ร้อนที่สุดของจีน

ข้อมูล
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.
ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
อุณหภูมิเฉลี่ยสูงสุด (C)
11
13
17
23
27
29
33
34
28
22
17
12
อุณหภูมิเฉลี่ยต่ำสุด (C)
6
8
11
15
19
22
25
25
21
16
12
8
ปริมาณน้ำฝน (mm)
20
21
36
105
152
171
175
184
128
92
46
25
สภาพอากาศปัจจุบัน Find more about Weather in Chongqing, CI
การคมนาคมในฉงชิ่ง | Transportation in Chongqing

การเดินทางในฉงชิ่งมีความสะดวกสบาย เนื่องจากสามารถใช้บริการได้หลากหลาย คือ
1. รถไฟฟ้า นับเป็นอีกเมืองในจีนที่มีการพัฒนาระบบรถไฟฟ้าได้รวดเร็ว   ค่าบริการเริ่มที่ 2 คิดตามระยะทาง
2. รถประจำทาง เป็นทางเลือกที่มีคนใช้มากที่สุด ค่าโดยสารรถธรรมดา 1 หยวน รถปรับอากาศ 2 หยวน
3. รถแท็กซี่ เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการความรวดเร็วในการเดินทาง จะเริ่มคิดค่าโดยสาร 5 หยวน สำหรับ 3 กิโลเมตรแรก และจะเพิ่มกิโลเมตรละ 1.2 หยวน (รถสีเหลือง)
การเดินทางจากสนามบินเจียงเป่ยมาตัวเมือง สามารถโดยสารรถไฟฟ้า รถ Shuttle Bus หรือ รถแท็กซี่มาที่ตัวเมืองได้

 

อาหารแนะนำในฉงชิ่ง | Restaurant in Chengdu

อาหารของฉงชิ่งจะมีลักษณะคล้ายกับอาหารของเสฉวนคือ รสเผ็ด มันและมีความชาจากสิ่งที่เรียกว่า "มาล้า " เนื่องจากสถานที่ตั้งอยู่ในหุบเขาซึ่งเป็นพื้นที่ต่ำ บริเวณนั้นมีอากาศชื้น คนทั่วไปจึงนิยมทานพริก เพื่อขับความชื้นออกจากร่างกาย เวลานานเข้า คนท้องถิ่นก็นิยมทานของเผ็ดจนเป็นนิสัยของชาวฉงชิ่ง อาหารที่ขึ้นชื่อได้แก่ หม้อไฟ 2 รส (鸳鸯火锅)หรือ บะหมี่ถั่วลันเตาหมูสับ

 • ซุ้มประตูเฉาเทียนเหมิน (朝天门)
  สร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์หมิงเพื่อต้อนรับฮ่องเต้เฉียนหลงมาเยือนเมืองฉงชิ่ง ตั้งอยู่ตรงจุดที่แม่น้ำแยงซีกับแม่น้ำเจียหลิง มาบรรจบกันเป็นเม่น้ำสองสีในปัจจุบันได้เป็นท่าเรือการค้าและโดยสารเพื่อให้ผู้โดยสารสามารถล่องเรือชมความงาม ของแม่น้ำสองสาย

 • ศาลาประชาชน (人民大礼堂)
  ถูกสร้างขึ้นในปี 1951 ในสมัยเติ้งเสี่ยวผิงเพื่อใช้เป็นที่ประุชุมสภาผู้แทนและโรงละครของประชาชนสร้างโดยจำลอง แบบมาจากหอเทียนถานที่เมืองปักกิ่ง สามารถจุคนได้มากกว่า 4000 คน เป็นการสร้างโดยใช้สถาปัตยกรรม สมัย ราชวงศ์หมิงและชิงผสมกัน

 • เจียฟ่างเปย (解放碑)
  เป็นอนุสาวรีย์ปลดแอกอันมีความหมายถึงชัยชนะต่อญี่ปุ่นในปี 1945 ในปัจจุบันได้กลายเป็นศูนย์กลางค้า แหล่งรวมแฟชั่นและอาหารต่างๆมากมาย
 • สถานที่ท่องเที่ยวในฉงชิ่ง | Tourist Singht Seeing
  มหาวิทยาลัยในฉงชิ่ง | University in Chongqing

  hilight image

   
  บรรยากาศเมืองฉงชิ่ง

  คลิกเพื่อดูรูปคลิกเพื่อดูรูปคลิกเพื่อดูรูปคลิกเพื่อดูรูปคลิกเพื่อดูรูปคลิกเพื่อดูรูป