HOMETOWN & UNIVERSITYNEWS & INFORMATIONCOURSESGALLERYFORUM 4UFAQs

เฉิงตู (Chengdu) เป็นเมืองหลวงของมณฑลเสฉวน ตั้งอยู่บริเวณลุ่มแม่น้ำหมินใจกลางมณฑล ประชากรเมืองเฉิงตูมีราว 10 ล้านคน จัดเป็นอันดับ 3 ของประเทศจีน ในปัจจุบันเป็นทั้งศูนย์กลางด้านการเมือง การทหาร และด้านการศึกษาของภูมิภาคตะวันตกเฉียงใต้ เฉิงตู มีสมญาว่า อาณาจักรแห่งสวรรค์ เนื่องด้วยเมืองเฉิงตูตั้งอยู่บนที่ราบลุ่มแม่น้ำแยงซีเกียง มีแม่น้ำผ่าน 3 สาย คือ แม่น้ำหมินเจียง แม่น้ำต้าตู และแม่น้ำหลิ่ง ซึ่งแม่น้ำทั้ง 3 สายนี้ไหลลงมารวมกับ แม่น้ำแยงซีเกียง จึงทำให้มีพื้นที่ที่อุดมสมบูรณ์ สามารถทำนาได้ปีละ 3 หน เสฉวนจึงนับว่าเป็นอู่ข้าวอู่น้ำของเมืองในแถบลุ่มแม่น้ำแยงซีเกียงตอนบน

ศูนย์กลางตะวันตกเฉียงใต้ของจีน
แหล่งกำเนิดหมีแพนด้า
เมืองเก่าสามก๊ก
อุณหภูมิ | Temperature

เฉิงตูมีลักษณะอากาศเป็นแบบอบอุ่นชื้น อากาศไม่หนาวจัดในฤดูหนาว แต่เนื่องจาก ลักษณะภูมิประเทศเป็น ที่ราบแอ่งกะทะ อากาศจึงร้อนอบอ้าวมากในฤดูร้อน จนได้ชื่อว่าเป็น 1 ใน 3 เมือง ที่ร้อนที่สุดของจีน

ข้อมูล
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.
ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
อุณหภูมิเฉลี่ยสูงสุด (C)
9/11
11/13
16/18
21/23
25/27
27/29
29/31
29/31
25/27
20/22
15/17
10/12
อุณหภูมิเฉลี่ยต่ำสุด (C)
2/4
4/6
7/9
12/14
16/18
19/21
21/23
21/23
18/20
14/16
8/10
4/6
ปริมาณน้ำฝน (mm)
5/10
10/15
20/25
45/50
80/85
110/115
235/240
245/250
120/125
40/45
15/20
5/10
สภาพอากาศปัจจุบัน Click for เฉิงตู, Sichuan Forecast
การคมนาคมในเฉิงตู | Transportation in Chengdu

การเดินทางในเฉิงตูมีความสะดวกสบาย สามารถใช้บริการ
1. รถไฟใต้ดิน ในปัจจุบันมีหนึ่งสายวิ่งจากเหนือลงใต้ จาก Shengxian Lake–Century City  ค่าบริการ 2-4 หยวน คิดตามระยะทาง
2. รถประจำทาง เป็นทางเลือกที่มีคนใช้มากที่สุด ค่าโดยสารรถธรรมดา 1 หยวน รถปรับอากาศ 2 หยวน
3. รถแท็กซี่ เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการความรวดเร็วในการเดินทาง จะเริ่มคิดค่าโดยสาร 5 หยวน สำหรับ 3 กิโลเมตรแรก และจะเพิ่มกิโลเมตรละ 1.4 หยวน

อาหารแนะนำในเฉิงตู | Restaurant in Chengdu

ลักษณะพิเศษของอาหารเสฉวนคือ รสเผ็ด เนื่องจากมณฑลเสฉวนตั้งอยู่ในพื้นที่ต่ำ บริเวณนั้นมีอากาศชื้น คนทั่วไปจึงนิยมทานพริก เพื่อขับความชื้นออกจากร่างกาย เวลานานเข้า คนท้องถิ่นก็นิยมทานของเผ็ด ชาวเสฉวนเกือบทุกคนล้วนเป็นคนทานเผ็ด อาหารเสฉวนที่ขึ้นชื่อได้แก่ เต้าหู้ทรงเครื่องแบบเสฉวน (麻婆豆腐) หม้อไฟ 2 รส (鸳鸯火锅) ไก่ผัดพริก (辣子鸡) เป็นต้น

 • ศูนย์วิจัยและขยายพันธุ์หมีแพนด้า (大熊猫繁殖研究中心)
 • ภายในมีส่วนของพิพิธภัณฑ์ และส่วนจัดแสดงความรู้ด้านวิวัฒนาการ พฤติกรรม และสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ เกี่ยวกับหมีแพนด้า ศูนย์วิจัยฯ นี้ได้จัดสถานที่ใกล้เคียงกับธรรมชาติของหมีแพนด้า

 • ศาลเจ้าสามก๊ก หรือศาลเจ้าขงเบ้งหรือสุสานเล่าปี่ (武侯祠)
 • สร้างขึ้นเพื่อเป็นสุสานของเล่าปี่ ซึ่งปกครองก๊กสู่ (ค.ศ. 221-263) โดยมีศูนย์กลาง ณ บริเวณเมืองเฉิงตูในปัจจุบัน ภายในเป็นที่ตั้งรูปปั้นของเล่าปี่ ขงเบ้ง กวนอู เตียวหุย

 • มรดกโลกจิ่วจ้ายโกว (九寨沟)
 • ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของมณฑลเสฉวน เป็นถิ่นอาศัยของสัตว์ป่าและพันธุ์พืชหายากหลายชนิด ได้รับการประกาศเป็นเขตป่าสงวนในปี พ.ศ. 2521 และต่อมาในปี พ.ศ. 2535 องค์การยูเนสโกประกาศรับรองเป็นมรดกทางธรรมชาติของโลก

 • หลวงพ่อโตเล่อซาน (乐山大佛)
 • มีพระพุทธรูปองค์ใหญ่ ที่เรียกว่า หลวงพ่อโตเล่อซาน ซึ่งสร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์ถัง เนื่องจากว่าที่นี่เป็นที่บรรจบของแม่น้ำหลายสาย มีน้ำท่วมทุกปี และเรือที่ผ่านที่นี่ส่วนมากจะอับปางบ่อยครั้งก็ เลยสร้างพระพุทธรูปขึ้นช่วยปรับน้ำท่วม เป็นพระพุทธรูปหินแกะสลักที่ใหญ่ที่สุดในโลก

  สถานที่ท่องเที่ยวในเฉิงตู | Tourist Singht Seeing
  มหาวิทยาลัยในเฉิงตู | University in Chengdu

  hilight image
   
  บรรยากาศเมืองเฉิงตู

  คลิกเพื่อดูรูปคลิกเพื่อดูรูปคลิกเพื่อดูรูปคลิกเพื่อดูรูปคลิกเพื่อดูรูปคลิกเพื่อดูรูปคลิกเพื่อดูรูปคลิกเพื่อดูรูป