HOMETOWN & UNIVERSITYNEWS & INFORMATIONCOURSESGALLERYFORUM 4UFAQs
สัมนา โครงการสำรวจตลาดอี้อู ตลาดค้าส่งที่ใหญ่ที่สุดในจีน
สัมมนาก่อนตัดสินใจ สัมมนา โครงการสำรวจตลาดอี้อู (ตลาดค้าส่งที่ใหญ่ที่สุดในจีน) วันที่ 28 ก.พ. 52 ฟรี
ช่วงเวลา วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2552 14.00 - 16.00 น.
จุดประสงค์
  • เพื่อให้ความรู้สำรับคนที่สนใจและบุคคลทั่วไป
  • เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจร่วมสำรวจตลาดกับโครงการสำรวจตลาดอี้อู
เนื้อหาการสัมนา
  • ข้อมูลทั่วไปของตลาดค้าส่ง อี้อู
  • ความสำคัญของตลาดอี้อูในฐานะที่เป็นตลาดค้าส่งที่ใหญ่ที่สุดในจีน
  • คนไทยควรซื้ออะไรที่ตลาดอี้อู
  • สถานที่ที่น่าสนใจที่อื่นๆ เช่น เจ้าแม่กวนอิมที่ผู่ถัวซาน ชมวัดผู่จี้ เมืองหังโจว เซี่ยงไฮ้
การสำรองที่นั่ง

กรุณาสำรองที่นั่งที่ศูนย์แนะแนวศึกษาต่อประเทศจีน OREN

 

หมายเหตุ: ท่านที่สนใจเกี่ยวกับอี้อูตลาดสินค้าขนาดเล็กใหญ่ที่สุดของโลก และ ผู่ถัวซาน แดนพุทธแห่งทะเลสวรรค์ โปรดอ่าน วารสารจีนไทยสองภาษารายเดือน ฉบับที่ 72 ประจำเดือนเมษายน 2551 และ ฉบับที่ 81 ประจำเดือนมกราคม 2552