HOMETOWN & UNIVERSITYNEWS & INFORMATIONCOURSESGALLERYFORUM 4UFAQs

พื้นที่ 2,020 ตารางกิโลเมตร (พื้นที่ประเทศไทย 517,000 ตารางกิโลเมตร, พื้นที่กรุงเทพ ฯ 560 ตารางกิโลเมตร)จำนวนประชากร ประมาณ 6,664,900 คน โดยราว 2 ล้านคนอาศัยในย่านใจกลางเมือง (ประชากรในกรุงเทพประมาณ 6 ล้านคน)

กวางเจา (Guangzhou) เป็นเมืองหลวงของมณฑลกวางตุ้ง (Guangdong Sheng) ซึ่งเป็นมณฑลซึ่งเป็นที่ตั้งของเขตเศรษฐกิจพิเศษทั้ง 3 แห่งของจีน คือ เซินเจิ้น (Shenzhen), จูไห่ (Zhuhai) และ ซัวเถา (Shantou)

เมืองกวางเจาตั้งอยู่ปากแม่น้ำจูเจียง (Zujiang) มีความประวัติศาสตร์ ยาวนานกว่า 2,800 ปี เป็นจุดเริ่มของเส้นทางสายไหมทางทะเลใน ครั้งอดีตและยังเคยเป็นเมืองท่าเสรีแห่งแรกและแห่งเดียวที่เปิดต้อนรับชาว ตะวันตกที่เข้ามาติดต่อค้าขาย

กวางเจาแม้จะเป็นศูนย์กลางในการปฏิรูปเศรษฐกิจจีน แต่กวางเจายังมีภูมิหลังทางประวัติศาสตร์ที่ยาวนานในรูปสถานที่สำคัญต่าง ๆ ปัจจุบันกวางเจามีบทบาทเป็นเมืองในเขตเศรษฐกิจการค้า ที่มีความ เจริญรุ่งเรืองมากที่สุดในภาคใต้ของจีน และยังได้รับสถานะเป็น หนึ่งในสามเมืองท่าที่สำคัญที่สุดของจีน อีกทั้งยังเป็นเมืองที่มีผลผลิตโดยรวมมากที่สุดด้วย นอกจากนั้นยังมีการคมนาคมขนส่งที่สะดวก ทันสมัย มีระบบรถไฟใต้ดิน รวมทั้งด้านภูมิอากาศ อาหาร การดำรงชีวิต ตลอดจนความเป็นอยู่ก็มีความคล้ายคลึงกับประเทศไทย

กวางเจามีภาพลักษณ์ค่อนข้างแตกต่างจากเมืองทางเหนือ ซึ่งบรรยากาศที่เต็มไปด้วย "ราชการและเป็นทางการ" แต่ในกวางเจาจะรู้สึกและรับรู้ได้ถึง "การค้าและความวุ่นวาย"

ศูนย์กลางเศรษฐกิจทางใต้
หนึ่งในตลาดค้าส่งที่สำคัญของจีน
อากาศไม่หนาวเหมือนทางเหนือ
สุดยอดอาหารอร่อยในจีน(กวางตุ้ง)
ประตูสู่ ฮ่องกงและมาเก๊า
อุณหภูมิ | Temperature

กวางเจามีที่ตั้งอยู่ในเขตร้อนชื้นอุณหภูมิเฉลี่ยในช่วงหน้าร้อน (ราวเดือนมิถุนายน - สิงหาคม) อยู่ที่ประมาณ 22 - 28 องศาเซลเซียส ส่วนในช่วงหน้าหนาว (ราวเดือนธันวาคม-กุมภาพันธ์) อุณหภูมิเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ13 องศาเซลเซียส

ไม่เคยมีปรากฎการณ์เกิดน้ำแข็งจากความหนาว ส่วนอุณหภูมิเฉลี่ยสูงที่สุดในช่วงหน้าร้อนเท่าที่เคยมีการบันทึกไว้คือ 39 องศาเซลเซียส และ มักมีฝนตกชุกในช่วงหน้าร้อน

ข้อมูล
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.
ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
อุณหภูมิเฉลี่ยสูงสุด (C)
17/19
17/19
20/22
24/26
28/30
30/32
32/34
32/34
31/33
28/30
24/26
20/22
อุณหภูมิเฉลี่ยต่ำสุด (C)
9/11
10/12
14/16
18/20
22/24
23/25
24/26
24/26
23/25
19/21
14/16
10/12
ปริมาณน้ำฝน (mm)
35/40
65/70
95/100
185/190
265/270
270/275
245/250
230/235
170/175
65/70
40/45
25/30
สภาพภูมิอากาศปัจจุบัน Click for กว่างโจว, Guangdong Forecast

 

การคมนาคมในกวางเจา | Transportation in Guangzhou
การเิดินทางไปสนามบินซินไป๋หยุน
รถบัส ราคา 14-16 หยวน
แท็กซี่ จากตัวเมืองสู่สนามบิน ราคาประมาณ 100 หยวน

การเดินทางในกวางเจา
รถไฟใต้ดิน

รถไฟฟ้าใต้ดินมี 4 สาย
- สายสีเหลืองวิ่ง Xilang - Guangzhou East Railway Station
- สีน้ำเงินวิ่ง Sanyuanli - Wanshengwei
- สีส้มวิ่ง Guangzhou East Railway Station/Tianhe Coach Terminal - Panyu Square

- สีเขียววิ่ง Wanshengwei – Jinzhou

ราคาคิดตามระยะทาง ราคาตั๋วรถไฟฟ้า2-12 หยวน
รถประจำทาง มีหลายสาย ไปได้ทั่วสารทิศ และเกือบทั้งหมดเป็นรถแอร์ ที่ค่าโดยสารทั่วไปคนละ 2 หยวน ตลอดสายและมีรถบัสแบบรถไฟฟ้า (ใช่ไฟจากสายไฟตามเสา แบบรถราง) ไม่มีแอร์ คนละ 1 หยวน
แท็กซี่ 7 หยวน สำหรับ 2.30 กม.แรก และ อีก 2.6 หยวนทุกๆ 1 กม.ต่อไป อาจจะมีการบวกค่าเชื้อเพลิง 1 หยวน

การเดินทางไปฮ่องกง
ทางรถไฟ Guangzhou East train station - Hung Hom station in Kowloon รถไฟออกทุก 2 ชั่วโมง
ตารางเดินรถไฟ กวางเจา (เซินจิ้น) - ฮ่องกง
ทางรถยนต์ รถ Shuttle Bus จะวิ่งจาก โรงแรมในเมือง สู่ตัวฮ่องกง
ตารางเดินรถ กวางเจา - ฮ่องกง
ทางเรือ ตารางเดินเรือ กวางเจา - ฮ่องกง
การเดินทางเข้าฮ่องกงต้องเช็คว่ามีวีซ่ากลับเข้าจีนได้หรือไม่ เพราะจีันถือว่าการไปฮ่องกงเป็นการออกนอกประเทศ

การเดินทางไปมาเก๊า
ทางรถยนต์  
ทางเรือ  
การเดินทางเข้ามาเก๊าต้องเช็คว่ามีวีซ่ากลับเข้าจีนได้หรือไม่ เพราะจีันถือว่าการไปมาเก๊าเป็นการออกนอกประเทศ

ร้านอาหารแนะนำในกวางเจา | Restaurant in Guangzhou
 
มหาวิทยาลัยในกวางเจา | University in Guangzhou
South China Normal University (มหาวิทยาลัยครูแห่งเมืองกวางเจา)
Zhongshan University / Sun-Yatsen University (มหาวิทยาลัยซุนยัดเซ็น)
South China University of Technology (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีแห่งเมืองกวางเจา)
สถานที่ท่องเที่ยวในกวางเจา | Tourist Singht Seeing
เว็บไซด์ที่สำคัญ | Website
กวางเจาแทรดแฟร์ http://www.cantontradefair.com/

บรรยากาศทั่วไปในเมืองกวางเจา