HOMETOWN & UNIVERSITYNEWS & INFORMATIONCOURSESGALLERYFORUM 4UFAQs
  General Information | ข้อมูลทั่วไป

 • มีนักเรียนมากกว่า 66000 คน
 • มีนักศึกษาต่างชาติกว่า 650 คน
 • มีอาจารย์ระดับปริญญาเอกกว่า 337 คน
 • มีหลักสูตรระดับปริญญาเอกกว่า 75 โปรแกรม

  มหาวิทยาลัยหัวหนานหลี่กง ( SCUT ) ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 1952  เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำแห่งหนึ่ง ซึ่งเปิดภายใต้ State Ministry of Education.  SCUT  เป็นสมาชิกของโครงการ 985 และโครงการ 211 ซึ่งเป็นโครงการชั้นนำทางด้านการสอน และการวิจัย นอกจากนี้ SCUT เป็นมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งซึ่งได้รับการอนุมัติจาก MOE เพื่อรับนักเรียนต่างชาติ ในโปรแกรมทุนของรัฐบาลจีน SCUT ได้พัฒนาคณะต่างๆขึ้นมากมายครอบคลุมทั้งด้านวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ อาทิเช่น คณะวิทยาศาสตร์, คณะวิศวกรรมศาสตร์, คณะบริหารธุรกิจ, คณะศิลปกรรมศาสตร์, คณะนิติศาสตร์ และ คณะศิลปะการออกแบบ เป็นต้น

  SCUT พยายามจะผลักดันตัวเองให้เป็นมหาลัย world class ในกลุ่มมหาวิทยาลัยนานาชาติ ซึ่งมีความคล่องแคล่วในเรื่องของวิชาการ, การส่งเสริมร่วมมือกันของมหาวิทยาลัยนานาชาติมากกว่า 80 แห่ง ปัจจุบันมีนักเรียนมาเรียนมากกว่า 70 ประเทศ ประมาณ 65% ลงเรียนวิชาหลัก ส่วนที่เหลือลงเรียนภาษาจีน นักเรียนส่วนใหญ่ที่เรียนภาษาจีนจะลงเรียนหลักสูตรมหาวิทยาลัยต่อหลังจากที่พวกเขาผ่านการทดสอบภาษาจีนแล้วSCUT มี 2 วิทยาเขตในกวางเจา วิทยาเขตทางเหนือ ตั้งอยู่ที่เขตเทียนเหอ ( Tian He ) เป็นที่ตั้งของ 14 คณะ วิทยาเขตทางเหนือมีสถานที่น่าสนใจ มีเนินเขา, ทะเลสาป และดอกไม้ที่สวยงาม การออกแบบสถานที่ผสมผสานความสมัยใหม่ และเก่าได้อย่างลงตัว

วิทยาเขตทางเหนือมีโรงอาหารสี่แห่งที่นำเสนออาหารที่หลากหลาย รวมถึงร้าน McDonald KFC รวมถึงนักศึกษาสามารถทำอาหารเองในหอพักได้

วิทยาเขตใต้ ตั้งอยู่ใน University  Town ของเขตพันหยู ( Pan Yu ) ประกอบด้วย 9 คณะ  ซึ่งอุดมไปด้วยสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ และมีจุดเด่นอยู่ที่การออกแบบตกแต่ง ตัววิทยาเขตทางใต้อยู่ใกล้กับ ซุปเปอร์มาร์เก็ตชิโบะ รวมถึงซุปเปอร์มาร์เก็ตหงเฉิง

สถานที่ติดต่อ


School of International Education
Address: School of International Education, South Campus, South China University of Technology, Guangzhou Higher Education Mega Centre, Panyu District, Guangzhou, P.R.China
Zip code: 510006
Tel:+86-20-39381048  +86-20 39381029
Fax:+86-20-39381048  +86-20 39381029

 • สมัครโดยตรงกับมหาวิทยาลัย
 • กรอกใบสมัครด้วยภาษาอังกฤษ หรือ ภาษาจีน (สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่นี่ค่ะ ) พร้อมแนบเอกสารในการสมัครดังนี้
  • รูปถ่ายสีตามเกณฑ์สถานฑูตจีน จำนวน 12 ใบ
  • สำเนาหลักฐานทางการศึกษาเป็นภาษาอังกฤษ (ขั้นต่ำชั้นมัธยมปลาย)
  • สำเนาหนังสือเดินทาง (มีอายุไม่ต่ำกว่า 6 เดือน)
 • ระบุประเภทที่พักที่ต้องการ
 • ชำระเงินมัดจำในการสมัคร จำนวน 5,000 บาท
  • เงินสด สามารถชำระได้ที่ ศูนย์แนะแนวการศึกษาต่อประเทศจีน OREN
  • โอนเงิน โดยโอนเข้าบัญชีในนาม "บริษัท โอเรนท์ทัล เอ็ดดูเคชั่น เน็ทเวอค์ จำกัด"
   ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาคลองเตย บัญชีออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 451-1-03721-4
   เมื่อทำการโอนเงินแล้ว กรุณาโทรสารหลักฐานใบโอนเงินมายัง 0-2229-4479 พร้อมระบุชื่อผู้สมัครและมหาวิทยาลัยที่สมัคร
  • เช็ค สั่งจ่ายในนาม "บริษัท โอเรนท์ทัล เอ็ดดูเคชั่น เน็ทเวอค์ จำกัด"
 • กรณีสมัครเรียนมากกว่า 1 เทอมขึ้นไป กรุณาขอรับแบบฟอร์มตรวจร่างกายได้จากทางศูนย์ ฯ หรือสถานฑูตจีน (โดยตรวจได้ที่โรงพยาบาลรัฐบาลเท่านั้น)