HOMETOWN & UNIVERSITYNEWS & INFORMATIONCOURSESGALLERYFORUM 4UFAQs
เรียนภาษาจีนกับเพลง | Learning Chinese Language with Song

ขอเพลงที่ชอบ | Song Request

Chinese Song Name | ชื่อเพลง (ตัวอักษรจีน ) * Chinese Song Name | ชื่อเพลง (ตัว PIN YIN )*
Singer Name | ชื่อศิลปิน *

Request Name | ชื่อผู้ขอ *
Contact Number | เบอร์ติดต่อ* Email | อีเมลล์ *
ข้อกำหนดในการขอเพลง:
เนื่องจากมีผู้ขอจำนวนมากใส่ข้อมูลไม่ครบ ทำให้ประสบปัญหาในการขอเพลง
ทางศูนย์ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะผู้ที่ใส่ข้อมูลครบเท่านั้น
เพราะบางครั้งไม่สามารถหาเพลงได้ตามคำขอ
แนะนำติชมได้ที่ oren@thai2china.com
                         
พบกับศิลปินที่ชื่นชอบกับการเรียนภาษาจีนแนวใหม่ (แนะนำให้ใช้กับ Browser Firefox, Google Chorm)
六月的雨| liù yuè de yǔ
Singer: 胡歌 | hán gēng
Posted: 19 AUG 2011
 
陌生人的情书| mò shēng rén de qíng shū
Singer: 韩庚 | hán gēng
Posted: 2 FEB 2011
再别康桥| zài bié kāng qiáo
Singer: S.H.E.
Posted: 9 JAN 2011
还有我| hái yǒu wǒ
Singer: 任贤齐 | rèn xián qí
Posted: 5 JAN 2011
今生今世| jīn shēng jīn shì
Singer: 张杰 | zhāng jié
Posted: 3 DEC 2010
朋友| Péng yǒu
Singer:周华健 | zhōu huá jiàn
Posted: 27 MAY 2010
你要的爱 | Nǐ yào de ài
Singer:戴佩妮 | Dài pèi nī
Posted: 2 APR 2010
幽兰操 | yōu lán cāo (เพลงประกอบภาพยนต์ ขงจื้อ)
Singer:王菲 | wáng fēi
Posted: 28 JAN 2010
Lonely
Singer:Jill
Posted: 15 JAN 2010
你是我心内的一首歌 | nǐ shì wǒ xīn nèi de yī shǒu gē
Singer:王力宏 | wáng lì hóng
Posted: 04 DEC 2009
爱恨难 | ài hèn nán
Singer:陈伟联 | chén wěi lián
Posted: 30 SEP 2009

你不是好情人 | Nǐ bú shì hǎo qíng rén
Singer:Twins
Posted: 20 SEP 2009

我只在乎你 | Tianmimi
Singer:邓丽君 | Deng Lijun
Posted: 03 AUG 2009

中国话 | Zhōng guó huà
Singer:S.H.E
Posted: 19 JUN 2009
画心 | Huà xīn
Singer:张 靓 颖 | Zhāng liàng yǐng
Posted: 15 JUN 2009
花都开好了 | huā dōu kāi hǎo le
Singer:S.H.E
Posted: 15 JUN 200
爱我别走 | Ai wo bie wo
Singer:周杰伦 | Jay Chou
Posted: 19 APR 2009
千里之外 | Qiān lǐ zhī wài
Singer:周杰伦 | Jay Chou
Posted: 19 MAR 2009
爱来过 | ài lái guò
Singer:S.H.E
Posted: 16 MAR 2009
童 话 | Wǒ men néng bu néng bú fēn shǒu
Singer:光 良 | Guāng liáng
Posted: 10 MAR 2009
我们能不能不分手 | Wǒ men néng bu néng bú fēn shǒu
Singer:花儿乐队 | Huā er lè duì
Posted: 02 MAR 2009
老鼠爱大米 | Lǎo shǔ ài dà mǐ
Singer:杨臣刚 | Yáng chén gāng
Posted: 27 FEB 2009
想和你 | Xiǎng hé nǐ
Singer:王心凌 wáng xīn líng
Posted: 24 FEB 2009
错了再错 | Cuò le zài cuò
Singer:张栋梁
Posted: 29 JAN 2009

怎么办 | Zhenmeban
Singer:S.H.E.
Posted: 19 JAN 2009
不得不爱 | Budebuai
Singer:Pan Wei Bo
Posted: 3 DEC 2008
中国国歌 | Chinese National Anthem
Posted: 22 OCT 2008
  祝你生日快乐 | Happy Birth Day
Posted: 8 JUL 2008
We are ready (เพลง Olympic)
Posted: 25 JUN 2008
你和我 | Ni hewo
Singer:王力宏 | Wang li hom
Posted: 18 JUN 2008
甜蜜蜜 | Tianmimi
Singer:邓丽君 | Deng Lijun
Posted: 09 JUN 2008
爱我别走 | Ai Wo Bie Zou
Singer:张震岳 Zhang Zhenyue
Posted: 05 JUN 2008
普通朋友 | Putong Pengyou
Singer:David Tao
Posted: 30 MAY 2008
今天你要嫁给我 | Jintianniyaojiageiwo
Singer:蔡依琳 - 陶喆| Jolin
Posted: 26 MAY 2008
两只老虎 | Two tigers
Singer:David Tao
Posted: 23 MAY 2008
七里香 | Qi Li Xiang
Singer:周杰伦 | Jay Chou
Posted: 20 MAY 2008
Song: 爱爱爱 | Love Love Love
Singer: 蔡依林 | Jolin
Posted: 17 MAY 2008