HOMETOWN & UNIVERSITYNEWS & INFORMATIONCOURSESGALLERYFORUM 4UFAQs
Tsinghua University

มหาวิทยาลัยอันดับหนึ่งของจีน
มหาวิทยาลัยที่ใหญ่ที่สุดในจีน
หอพักหลากหลายทั้งห้องเดี่ยว ห้องชุดและห้องคู่

 

ประวัติโดยย่อ

มหาวิทยาลัยชิงหัว ก่อตั้งเมื่อ ค.ศ. 1911 เป็นมหาวิทยาลัยอันดับ 1 ของจีน เป็นแหล่งผลิตบุคลากร ค้นคว้า วิจัย และพัฒนา ในทุกสาขาวิชา มีนักศึกษาอยู่กว่า 30,000 คน และนักศึกษาต่างชาติในสาขาวิชาต่างๆ อีกราว 1,800 คน จากกว่า 70 ประเทศทั่วโลก ส่วนแผนกนักศึกษาต่างชาติ ก่อตั้งเมื่อปี 1987 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ซึ่งสอนทั้งภาษาจีนและวัฒนธรรมจีน เพื่อเข้าใจในประเทศจีนมากยิ่งมหาวิทยาลัยตั้งอยู่ด้านตะวันตกเฉียงเหนือของเมืองปักกิ่ง ตรงถนนวงแหวนรอบที่ 3 และ 4 ของปักกิ่ง การเดินทางสะดวก อยู่ใกล้รถไฟฟ้าบนดิน

Course | หลักสูตร Accomodation | ที่พัก Cost | ค่าใช้จ่าย Map | แผนที่มหาวิทยาลัย Procedure | ขั้นตอนการสมัคร

 1. หลักสูตรภาษาจีนสำหรับนักศึกษาต่างชาติ ระยะยาว | Long - Term Chinese Training Programs
 2. ใน 1 ปี แบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษา คือ เทอมฤดูใบไม้ร่วง (เดือนกันยายน ถึง มกราคมปีถัดไป) และ เทอมฤดูใบไม้ผลิ (เดือนมีนาคม ถึง กรกฎาคม) ชั้นเรียนแบ่งตามระดับต้น กลาง และ สูง เนื้อหาการเรียนการสอน ทั้งการฟัง พูด อ่าน เขียน

  ตารางการเรียนการสอน ชั้นเรียนภาษาจีนเรียน 20 คาบต่อสัปดาห์ ใช้เวลาเรียน 18 สัปดาห์โดยในช่วงเช้าจะเป็นการเรียนภาษาจีน และในช่วงบ่ายจะเป็นวิชาเลือก เช่น เขียนพู่กันจีน รำมวยไท้เก๊ก

   

 3. หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี l Undergraduate Program


  มีหลักสูตรที่หลากหลายโดยเฉพาะทางด้านวิทยาศาสตร์ ผู้สมัครจะต้องสอบข้อเขียนของทางมหาวิทยาลัย


 4. ค่าเรียน

  หลักสูตร

  ค่าสมัคร

  ค่าเรียน

  ภาษาจีน

  400 หยวน

  12,600 หยวนต่อเทอม

  ปริญญาตรี

   


  ประเภทที่พักและค่าใช้จ่าย

  ประเภทที่พัก ราคาที่พัก
  ห้องเดี่ยว ห้องน้ำส่วนตัว 80 หยวน/ คน / วัน
  ห้องเดี่ยวชุด ห้องน้ำ ห้องครัว ใช้รวมกัน 2 คน (AB Double Room) 80 หยวน / คน / วัน
  ห้องคู่ ห้องน้ำรวม 40 หยวน / คน / วัน


ประมาณการค่าใช้จ่ายที่ Tsinghua University เงินหยวน เงินบาท
ค่าสมัคร
ค่าเรียน หลักสูตร
ค่าที่พัก
(ประมาณการ 135 วัน)
ค่าวีซ่า
ค่าตั๋วเครื่องบิน กรุงเทพ-ปักกิ่ง สายการบิน Air China
รวมค่าใช้จ่าย
ประมาณอัตราแลกเปลี่ยน 4.5 บาท/หยวน
ค่าใข้จ่ายไม่รวม ค่าใช้จ่ายส่วนตัว ค่าตรวจร่างกาย
 • กรอกใบสมัครด้วยภาษาอังกฤษ หรือ ภาษาจีน (สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่นี่ค่ะ ) พร้อมแนบเอกสารในการสมัครดังนี้

  • รูปถ่ายสีตามเกณฑ์สถานฑูตจีน

  • สำเนาหลักฐานทางการศึกษาเป็นภาษาอังกฤษ (ขั้นต่ำชั้นมัธยมปลาย)

  • สำเนายรับรองการจบการศึกษาเป็นภาษาอังกฤษ (ขั้นต่ำชั้นมัธยมปลาย)

  • สำเนาหนังสือเดินทาง (มีอายุไม่ต่ำกว่า 6 เดือน)

  • Recomment Letter จากทางมหาวิทยาลัยหรือบริษัท (ภาษาจีนหรือภาษาอังกฤษ) 1 ฉบับ

  • สำเนาหนังสือเดินทางของผู้ปกครอง 1 ฉบับ

 • ระบุประเภทที่พักที่ต้องการ

 • ชำระเงินมัดจำในการสมัคร จำนวน 5,000 บาท

  • เงินสด สามารถชำระได้ที่ ศูนย์แนะแนวการศึกษาต่อประเทศจีน OREN

  • โอนเงิน โดยโอนเข้าบัญชีในนาม "บริษัท โอเรนท์ทัล เอ็ดดูเคชั่น เน็ทเวอค์ จำกัด"
   ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาคลองเตยบัญชีออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 451-1-03721-4
   เมื่อทำการโอนเงินแล้ว กรุณาโทรสารหลักฐานใบโอนเงินมายัง 0-2258-4479 พร้อมระบุชื่อผู้สมัครและมหาวิทยาลัยที่สมัคร

  • เช็ค สั่งจ่ายในนาม "บริษัท โอเรนท์ทัล เอ็ดดูเคชั่น เน็ทเวอค์ จำกัด"

 • กรณีสมัครเรียนมากกว่า 1 เทอมขึ้นไป กรุณาขอรับแบบฟอร์มตรวจร่างกายได้จากทางศูนย์ฯ หรือสถานฑูตจีน (โดยตรวจได้ที่โรงพยาบาลรัฐบาลเท่านั้น)

ช่วงเวลารับสมัคร - หลักสูตรภาษาจีนสำหรับนักศึกษาต่างชาติ

ก่อนสิ้นเดือนพฤษภาคม สำหรับเทอมกันยายนของทุกปี

ก่อนสิ้นเดือนพฤศจิกายน สำหรับเดือนมีนาคมของทุกปี

คุณสมบัติผู้สมัคร - หลักสูตรภาษาจีนสำหรับนักศึกษาต่างชาติ

 • อายุ 18 - 45 ปี มีสุขภาพแข็งแรง

 • จบการศึกษาขั้นต่ำระดับมัธยมปลาย

รูปถ่ายมหาวิทยาลัย

คลิกเพื่อดูรูปคลิกเพื่อดูรูปคลิกเพื่อดูรูปคลิกเพื่อดูรูปคลิกเพื่อดูรูปคลิกเพื่อดูรูปคลิกเพื่อดูรูปคลิกเพื่อดูรูป

Gallery | ดูรูปทั้งหมด