HOMETOWN & UNIVERSITYNEWS & INFORMATIONCOURSESGALLERYFORUM 4UFAQs
National Taiwan University 国立台湾大学

มหาวิทยาลัยอันดับหนึ่งของไต้หวัน
มีหลักสูตรภาษาจีนและปริญญา
อยู่เมืองไทเป

 

ประวัติโดยย่อ
มหาวิทยาลัยแห่งชาติไต้หวันนับเป็นมหาวิทยาลัยอันดับหนึ่งในไต้หวัน ก่อตั้งเมื่อปี 1928 ในช่วงที่ญี่ปุ่นยึดครอง โดยเริ่มต้นที่คณะศิลปศาสตร์ และกฎหมายกับคณะวิทยาศาสตร์และเกษตรศาสตร์ ในปี 1936 มีคณะแพทย์ศาสตร์และคณะวิศวกรรมศาสตร์มารวมในปี 1943 ในปัจจุบันมี 6 คณะ คือ ศิลปศาสตร์ นิติศาสตร์ วิทยาศาสตร์ แพทยศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ เกษตรศาสตร์ การจัดการ สาธารณสุขศาสตร์และ คณะวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์

Course | หลักสูตร Accomodation | ที่พัก Cost | ค่าใช้จ่าย Map | แผนที่มหาวิทยาลัย Procedure | ขั้นตอนการสมัคร

 1. หลักสูตรภาษาจีนระยะยาว | Long Term Chinese Training Programs
 2. หลักสูตรภาษาจีนเปิดสอน 4 ภาคการศึกษาใน 1 ปี (ประมาณ 3 เดือน) โดยใน 1 วันจะแบ่งเป็น 3 รอบ (เรียน 1 รอบต่อวัน ประมาณ 3 ชั่วโมง) วันจันทร์-ศุกร์ (15 ชั่วโมง/สัปดาห์) ได้แก่
  ช่วงเช้า 08.20-11.10 น.
  ช่วงเที่ยง 12.00-14.50 น.
  ช่วงเย็น 15.10-18.00 น.
  (ไม่สามารถเลือกช่วงเวลาเองได้ ขึ้นกับการจัดของมหาวิทยาลัย)

 3. หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี บรรยายอังกฤษ | English taught Undergraduate Program

 4. เปิดสอนในสาขา Civil Engineering หลักสูตร 4 ปี

 5. หลักสูตรปริญญาโท 2 ปี บรรยายอังกฤษ | English taught Master Program


 6. เปิดสอนในสาขา MBA

  ค่าเรียน
  หลักสูตร ค่าสมัคร ค่าเรียนต่อเทอม
  ภาษาจีน 1 เทอม 1,000ไต้หวันดอลล่าห์ 40,000 ไต้หวันดอลล่าห์
  ภาษาจีน 1 เทอมช่วงฤดูหนาว   34,100 ไต้หวันดอลล่าห์
  ปริญญาตรี บรรยายอังกฤษ Civil Engineering 2,000ไต้หวันดอลล่าห์ 58,940ไต้หวันดอลล่าห์
  ปริญญาตรี บรรยายอังกฤษ MBA   429,000ไต้หวันดอลล่าห์ต่อหลักสูตร

 

  ประเภทที่พักและค่าใช้จ่าย

  ประเภทที่พัก ราคาที่พัก ต่อเดือนโดยประมาณ
  แนะนำให้หาที่พักด้านนอก ขึ้นกับทำเลและสถาพห้อง
  หมายเหตุ
  - สัญญาเช่าโดยทั่วไปประมาณ 6 เดือน กรณีน้อยกว่า 6 เดือน ราคาอาจสูงขึ้น

ประมาณการค่าใช้จ่ายที่ National Taiwan University เงินดอลล่าห์ไต้หวัน เงินบาท
ค่าสมัคร
ค่าเรียน หลักสูตร
เรียนภาษาช่วงฤดูร้อนใบไม้ผลิและใบไม้ร่วง
ค่าที่พัก
(1 เทอม 3 เดือน สัญญาเช่า 6 เดือน)
ค่าวีซ่า
ค่าตั๋วเครื่องบิน กรุงเทพ-ไทเป สายการบิน China Airline
รวมค่าใช้จ่าย
ประมาณอัตราแลกเปลี่ยน 1.02 บาท/หยวน
ค่าใข้จ่ายไม่รวม ค่าใช้จ่ายส่วนตัว ค่าตรวจร่างกาย
 
 • กรอกใบสมัครด้วยภาษาอังกฤษ หรือ ภาษาจีน (สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่นี่ค่ะ ) พร้อมแนบเอกสารในการสมัครดังนี้

  • รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ้ว จำนวน 6 ใบ

  • สำเนาหลักฐานทางการศึกษาเป็นภาษาอังกฤษ (ขั้นต่ำชั้นมัธยมปลาย)

  • สำเนาหนังสือเดินทาง (มีอายุไม่ต่ำกว่า 9 เดือน)

  • Bank Statement

  • Autobiography (ปริญญาตรี) CV-Personal Profile (ปริญญาโท)

  • Study Plan (ปริญญาตรี) Application Essay (ปริญญาโท)

  • จดหมายแนะนำจากอาจารย์ 2 ฉบับ(ปริญญาตรี)

  • ผลสอบ IELTS 5.5 หรือ TOEFL 71(ปริญญาตรี-โท) GMAT (ถ้ามี)

  • ใบยืนยันประสบการณ์ทำงาน(ปริญญาโท)

 • ชำระเงินมัดจำในการสมัคร จำนวน 5,000 บาท

  • เงินสด สามารถชำระได้ที่ ศูนย์แนะแนวการศึกษาต่อประเทศจีน OREN

  • โอนเงิน โดยโอนเข้าบัญชีในนาม "บริษัท โอเรนท์ทัล เอ็ดดูเคชั่น เน็ทเวอค์ จำกัด"
   ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาคลองเตย บัญชีออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 451-1-03721-4
   เมื่อทำการโอนเงินแล้ว กรุณาส่งไลน์ @OREN พร้อมระบุชื่อผู้สมัครและมหาวิทยาลัยที่สมัคร

  • เช็ค สั่งจ่ายในนาม "บริษัท โอเรนท์ทัล เอ็ดดูเคชั่น เน็ทเวอค์ จำกัด"

 

ช่วงเวลารับสมัคร - หลักสูตรภาษาจีนสำหรับนักศึกษาต่างชาติ

ปิดรับสมัครทุกวันที่ 15 ของเดือน มกราคม (เทอมเมษายน) เมษายน (เทอมกรกฎาคม)
กรกฎาคม (เทอมตุลาคม) และตุลาคม (เทอมมกราคม)
หลักสูตรปริญญาตรีบรรยายอังกฤษ
รอบ ที่ 1 : 3 สิงหาคม ~ 18 ธันวาคม, 2020/รอบ ที่ 2 : 5 มกราคม ~ 25 กุมภาพันธ์, 2021

คุณสมบัติผู้สมัคร - หลักสูตรภาษาจีนสำหรับนักศึกษาต่างชาติ

 • อายุ 18 - 60 ปี มีสุขภาพแข็งแรง

 • จบการศึกษาขั้นต่ำระดับมัธยมปลาย

รูปถ่ายมหาวิทยาลัย