HOMETOWN & UNIVERSITYNEWS & INFORMATIONCOURSESGALLERYFORUM 4UFAQs
Nanjing University | 南京大学

มหาวิทยาลัย Top 5
มหาวิทยาลัยอันดับหนึ่งของมณฑลเจียงซู
อยู่ในเมืองหลวงเก่านานกิง

ประวัติโดยย่อ

มหาวิทยาลัยนานกิงก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 1902 ในสมัยที่ยังเป็นมหาวิทยาลัยแห่งชาติ ได้มีการวางรากฐานในรูปแบบสถาบันอุดมศึกษาไว้แล้ว จึงกลายเป็นดินแดนศักดิ์สิทธิ์ในการแสวงหาความรู้ของเยาวชนจีน มหาวิทยาลัยนานกิงเป็นหนึ่งในบรรดาสถาบันอุดมศึกษาที่ได้สร้างผู้ที่เป็นนักวิชาการ จากสถาบันวิทยาศาสตร์จีนและสถาบันวิศวกรรมจีนที่มากที่สุด ตั้งแต่ปี 1994 เป็นต้นมาได้สร้างผู้ได้รับรางวัลกองทุนวิทยาศาสตร์แห่งชาติสำหรับ นักวิชาการรุ่นเยาว์ที่มากที่สุด มีจำนวนวิทยานิพนธ์ติดต่อกัน 7 ปีที่ถูกเก็บรวบรวมเข้าอยู่ในสถาบันวิทยาศาสตร์แห่งชาติมากที่สุด มีจำนวนวิทยานิพนธ์ติดต่อกัน 8 ปีที่ถูกอ้างอิงมากที่สุด เป็นอันดับหนึ่งในสถาบันอุดมศึกษาจีนด้าน จำนวนวิทยานิพนธ์ที่ลงในด้านวิทยาศาสตร์และธรรมชาติซึ่งอยู่แนวหน้าของมหาวิทยาลัยจีน 5 สาขาได้แก่ สาขาวิชาด้านเคมี วัสดุศาสตร์ วิศวกรรม ธรณีวิทยาและวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยติดอันดับ 1 ใน 100 มหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก ปัจจุบันมีนักศึกษา 56,068 คน

Course | หลักสูตร Accomodation | ที่พัก Cost | ค่าใช้จ่าย Map | แผนที่มหาวิทยาลัย Procedure | ขั้นตอนการสมัคร

 1. หลักสูตรภาษาจีนระยะยาว | Long - Term Chinese Training Programs
 2. ใน 1 ปี แบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษา ภาคการศึกษาละประมาณ 18 - 20 สัปดาห์ คือ เทอมฤดูใบไม้ร่วง (เดือนกันยายน ถึง มกราคมปีถัดไป) และ เทอมฤดูใบไม้ผลิ (เดือนมีนาคม ถึง กรกฎาคม) แบ่งเป็น 3 ระดับ ตั้งแต่ระดับต้น กลางและสูง ซึ่งจะมีการสอบวัดระดับในครั้งแรก การเรียนในช่วงเช้าเป็นการเรียนภาษาจีน 4 คาบ (8.00-12.00น.) วิชาเลือกจะอยู่ในช่วงบ่าย เช่น เขียนพู่กันจีน รำมวยไท้เก๊ก

 3. หลักสูตรภาษาจีนปริญญาตรี สำหรับนักเรียนต่างชาติ | Chinese Language Studies

 4. หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี | Undergraduate Program
 5. History Department, Chinese Department, Fine Arts Department, Music Department etc.


  ค่าเรียน
  หลักสูตร ค่าสมัคร ค่าเรียน
  หลักสูตรภาษาจีนสำหรับนักศึกษาต่างชาติ ระยะยาว 500 หยวน 10,500 หยวน / เทอม
  หลักสูตรปริญญาตรี ศิลปศาสตร์ 21,000 หยวน / ปี
  หลักสูตรปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ บริหารธุรกิจ 24,000 หยวน / ปี

  ประเภทที่พักและค่าใช้จ่าย


  ประเภทที่พัก รายละเอียด ราคาที่พัก ต่อ วัน
  ห้องเดี่ยว ห้องน้ำส่วนตัว[ห้องล้างหน้า ห้องอาบน้ำแยกกัน] เตียง ตู้เสื้อผ้า โทรทัศน์ เครื่องปรับอากาศ ไม่มีเครื่องนอนให้

  62 หยวน

  ห้องคู่

  52 หยวน


ประมาณการค่าใช้จ่ายที่ Nanjing University เงินหยวน เงินบาท
ค่าสมัคร
ค่าเรียน หลักสูตร
ค่าที่พัก
(ประมาณการ 135 วัน หรือ 4 เดือน)
ค่าวีซ่า
ค่าตั๋วเครื่องบิน กรุงเทพ - สายการบิน China Southern Airline
รวมค่าใช้จ่าย
ประมาณอัตราแลกเปลี่ยน 4.5 บาท/หยวน
ค่าใข้จ่ายไม่รวม ค่าใช้จ่ายส่วนตัว ค่าตรวจร่างกาย ค่าทัศนศึกษา

 • กรอกใบสมัครด้วยภาษาอังกฤษ หรือ ภาษาจีน (สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่นี่ค่ะ ) พร้อมแนบเอกสารในการสมัครดังนี้

  • รูปถ่ายสีตามเกณฑ์สถานฑูตจีน จำนวน 12 ใบ

  • สำเนาหลักฐานทางการศึกษาเป็นภาษาอังกฤษ (ขั้นต่ำชั้นมัธยมปลาย)

  • สำเนาหนังสือเดินทาง (มีอายุไม่ต่ำกว่า 6 เดือน)

 • ระบุประเภทที่พักที่ต้องการ

 • ชำระเงินมัดจำในการสมัคร จำนวน 5,000 บาท

  • เงินสด สามารถชำระได้ที่ ศูนย์แนะแนวการศึกษาต่อประเทศจีน OREN

  • โอนเงิน โดยโอนเข้าบัญชีในนาม "บริษัท โอเรนท์ทัล เอ็ดดูเคชั่น เน็ทเวอค์ จำกัด"
   ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาคลองเตย บัญชีออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 451-1-03721-4
   เมื่อทำการโอนเงินแล้ว กรุณาส่งไลน์หรือวีแชตของศูนย์ พร้อมระบุชื่อผู้สมัครและมหาวิทยาลัยที่สมัคร

  • เช็ค สั่งจ่ายในนาม "บริษัท โอเรนท์ทัล เอ็ดดูเคชั่น เน็ทเวอค์ จำกัด"

 • กรณีสมัครเรียนมากกว่า 1 เทอมขึ้นไป กรุณาขอรับแบบฟอร์มตรวจร่างกายได้จากทางศูนย์ ฯ หรือสถานฑูตจีน (โดยตรวจได้ที่โรงพยาบาลรัฐบาลเท่านั้น)

ช่วงเวลารับสมัคร - หลักสูตรภาษาจีน

ก่อนสิ้นเดือนพฤษภาคม สำหรับเทอมกันยายนของทุกปี

ก่อนสิ้นเดือนพฤศจิกายน สำหรับเดือนมีนาคมของทุกปี

คุณสมบัติผู้สมัคร - หลักสูตรภาษาจีน

 • อายุ 18 - 45 ปี มีสุขภาพแข็งแรง

 • จบการศึกษาขั้นต่ำระดับมัธยมปลาย

รูปถ่ายมหาวิทยาลัย

คลิกเพื่อดูรูปคลิกเพื่อดูรูปคลิกเพื่อดูรูปคลิกเพื่อดูรูปคลิกเพื่อดูรูปคลิกเพื่อดูรูปคลิกเพื่อดูรูปคลิกเพื่อดูรูป