HOMETOWN & UNIVERSITYNEWS & INFORMATIONCOURSESGALLERYFORUM 4UFAQs
Nantong University | 南通大学

มหาวิทยาลัยแห่งเมืองหนานทง
ค่าเรียน ค่าครองชีพย่อมเยา
ใกล้เมืองเซี่ยงไฮ้ ปากแม่น้ำแยงซีเกียง

ประวัติโดยย่อ

มหาวิทยาลัยหนานทงมีประวัติการจัดระบบการศึกษายาวนานกว่า 100 ปี ประกอบด้วย 9 สาขาครอบคลุมวิชาวรรณกรรมวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ แพทยศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ กฏหมาย ประวัติศาสตร์ บริหารธุรกิจ ปัจจุบันมีนักศึกษามากกว่า 35,000 คน มีนักศึกษาต่างชาติ 400 กว่าคน มหาวิทยาลัยให้ความสำคัญกับการฝึกอบรมบุคลากร จัดเตรียมรูปแบบการสอนและเหล่าคณาจารย์ที่เหมาะสมสำหรับนักศึกษาต่างชาติ โดยเฉพาะสาขาบริหารธุรกิจ การแพทย์ภาคปฏิบัติ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงเอกลักษณ์ของวัฒนธรรมจีน มีความสัมพันธ์แนบแน่นกับองค์กรทั้งในและต่างประเทศ เป็นทางเลือกที่ดีสำหรับนักศึกษาต่างชาติที่ต้องการศึกษาการบริหารเศรษฐกิจและ สาขาการแพทย์ภาคปฏิบัติ มีรูปแบบการเรียนการสอนเป็นเลิศ บุคลากรผู้สอนที่มีคุณภาพ

Course | หลักสูตร Accomodation | ที่พัก Cost | ค่าใช้จ่าย Map | แผนที่มหาวิทยาลัย Procedure | ขั้นตอนการสมัคร
 1. หลักสูตรภาษาจีนสำหรับนักศึกษาต่างชาติ ระยะยาว | Long - Term Chinese Training Programs

 2. ใน 1 ปี แบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษา ภาคการศึกษาละประมาณ 18 - 20 สัปดาห์ คือ เทอมฤดูใบไม้ร่วง (เดือนกันยายน ถึง มกราคมปีถัดไป) และ เทอมฤดูใบไม้ผลิ (เดือนมีนาคม ถึง กรกฎาคม) แบ่งเป็น 3 ระดับ ตั้งแต่ระดับต้น กลางและสูง ซึ่งจะมีการสอบวัดระดับในครั้งแรก การเรียนในช่วงเช้าเป็นการเรียนภาษาจีน 4 คาบ (8.00-12.00น.) วิชาเลือกจะอยู่ในช่วงบ่าย เช่น เขียนพู่กันจีน รำมวยไท้เก๊ก

 3. หลักสูตรปริญญาตรีบรรยายจีน | Bachelor Degree

 4. มหาวิทยาลัยหนานทงเปิดสอนหลักสูตรปริญญาตรีในหลากหลายสาขา โดยเฉพาะด้านแพทย์ศาสตร์ บริหารธุรกิจ วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ ผู้สมัครควรมีพื้นความรู้ภาษาจีนตามเกณฑ์ที่กำหนด

ค่าเรียน


หลักสูตรภาษาจีนสำหรับนักศึกษาต่างชาติ ค่าสมัคร ค่าเรียน
ระยะเวลา 1 เทอม 400 หยวน 8,000 หยวน / เทอม
ปริญญาตรีบรรยายจีน (เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ พยาบาล)   16,000 หยวน / ปี
ปริญญาโท บรรยายจีน   30,000 หยวน / ปี

  ประเภทที่พักและค่าใช้จ่าย


  ประเภทที่พักและสิ่งอำนวยความสะดวก

  ราคา / เทอม

  ห้องคู่ ห้องน้าในตัว โทรทัศน์ ตู้กดน้า โต๊ะเขียนหนังสือ ตู้เสื้อผ้า WIFI

   3,000 หยวน

  ห้องเดี่ยว  ห้องน้าในตัว โทรทัศน์ ตู้กดน้า โต๊ะเขียนหนังสือ ตู้เสื้อผ้า WIFI

  6,000 หยวนประมาณการค่าใช้จ่ายที่ Nantong University เงินหยวน เงินบาท
ค่าสมัคร
ค่าเรียน หลักสูตร
ค่าที่พักต่อคน
(ประมาณการ 135 วัน หรือ 4 เดือน)
ค่าวีซ่า  
ค่าตั๋วเครื่องบิน กรุงเทพ-เซี่ยงไฮ้ สายการบินแอร์เอเชีย เที่ยวเดียว  
รวมค่าใช้จ่าย  
ประมาณอัตราแลกเปลี่ยน 4.5 บาท/หยวน
ค่าใข้จ่ายไม่รวม ค่าใช้จ่ายส่วนตัว ค่าตรวจร่างกาย ค่าทัศนศึกษา
 • กรอกใบสมัครด้วยภาษาอังกฤษ หรือ ภาษาจีน (สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่นี่ค่ะ ) พร้อมแนบเอกสารในการสมัครดังนี้

  • รูปถ่ายสีตามเกณฑ์สถานฑูตจีน จำนวน 12 ใบ

  • สำเนาหลักฐานทางการศึกษาเป็นภาษาอังกฤษ (ขั้นต่ำชั้นมัธยมปลาย)

  • สำเนาหนังสือเดินทาง (มีอายุไม่ต่ำกว่า 6 เดือน)

 • ระบุประเภทที่พักที่ต้องการ

 • ชำระเงินมัดจำในการสมัคร จำนวน 5,000 บาท

  • เงินสด สามารถชำระได้ที่ ศูนย์แนะแนวการศึกษาต่อประเทศจีน OREN

  • โอนเงิน โดยโอนเข้าบัญชีในนาม "บริษัท โอเรนท์ทัล เอ็ดดูเคชั่น เน็ทเวอค์ จำกัด"
   ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาคลองเตย บัญชีออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 451-1-03721-4
   เมื่อทำการโอนเงินแล้ว กรุณาโทรสารหลักฐานใบโอนเงินมายัง 0-2229-4479 พร้อมระบุชื่อผู้สมัครและมหาวิทยาลัยที่สมัคร

  • เช็ค สั่งจ่ายในนาม "บริษัท โอเรนท์ทัล เอ็ดดูเคชั่น เน็ทเวอค์ จำกัด"

 • กรณีสมัครเรียนมากกว่า 1 เทอมขึ้นไป กรุณาขอรับแบบฟอร์มตรวจร่างกายได้จากทางศูนย์ ฯ หรือสถานฑูตจีน (โดยตรวจได้ที่โรงพยาบาลรัฐบาลเท่านั้น)

ช่วงเวลารับสมัคร - หลักสูตรภาษาจีนสำหรับนักศึกษาต่างชาติ

 • ก่อนสิ้นเดือนพฤษภาคม สำหรับเทอมกันยายนของทุกปี

 • ก่อนสิ้นเดือนพฤศจิกายน สำหรับเดือนมีนาคมของทุกปี

คุณสมบัติผู้สมัคร - หลักสูตรภาษาจีนสำหรับนักศึกษาต่างชาติ

 • อายุ 18 - 45 ปี มีสุขภาพแข็งแรง

 • จบการศึกษาขั้นต่ำระดับมัธยมปลาย

รูปถ่ายมหาวิทยาลัย


Gallery | ดูรูปทั้งหมด