HOMETOWN & UNIVERSITYNEWS & INFORMATIONCOURSESGALLERYFORUM 4UFAQs
Nankai University

มหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงในเทียนสิน
ใกล้ปักกิ่งเพียง 30 นาที
อยู่ใจกลางเมืองเทียนสิน

ประวัติโดยย่อ

มหาวิทยาลัยหนานไค ก่อตั้งเมื่อปี 1919 เป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยที่มีประวัติศาสตร์ และ ชื่อเสียงมายาวนาน ในระดับประเทศ มีเปิดสอนทั้งในระดับ ปริญญาตรีโท เอก ในสาขาวิชาต่างๆ ทั้งด้านศิลปะศาสตร์ และ วิทยาศาสตร์

ในส่วนแผนกภาษาจีนสำหรับนักศึกษาต่างชาติ เริ่มเปิดดำเนินการรับนักศึกษาต่างชาติ มาตั้งแต่ปี 1954 คณาจารย์มีประสบการณ์การสอนสูง และได้ก่อตั้งศูนย์การศึกษาภาษาจีนขึ้นอย่างเป็นทางการในปี 1985 โดยในปี 2002 ได้รับเลือกเป็นศูนย์อบรมภาษาจีนยอดเยี่ยมอันดับ 5 ของประเทศจากหน่วยงานการศึกษา รัฐบาลจีน ในปัจจุบันมีนักศึกษาต่างชาติอยู่ราว 1200 คน นอกจากนั้นยังเป็นศูนย์ทดสอบภาษาจีน (HSK) สำหรับนักเรียนต่างชาติเพียงแห่งเดียวในเมืองเทียนจิน และ ยังมีโครงการความร่วมมือ แลกเปลี่ยนทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยชั้นนำต่างๆ ทั่วโลก

Course | หลักสูตร Accomodation | ที่พัก Cost | ค่าใช้จ่าย Map | แผนที่มหาวิทยาลัย Procedure | ขั้นตอนการสมัคร

 1. หลักสูตรภาษาจีนสำหรับนักศึกษาต่างชาติ ระยะยาว | Long - Term Chinese Training Programs
 2. ใน 1 ปี แบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษา คือ เทอมฤดูใบไม้ร่วง (เดือนกันยายน ถึง มกราคมปีถัดไป) และ เทอมฤดูใบไม้ผลิ (เดือนมีนาคม ถึง กรกฎาคม) ชั้นเรียนแบ่งตามระดับต้น กลาง และ สูง เนื้อหาการเรียนการสอน ทั้งการฟัง พูด อ่าน เขียน

  ตารางการเรียนการสอน ชั้นเรียนภาษาจีนเรียน 20 คาบต่อสัปดาห์ ใช้เวลาเรียน 18 สัปดาห์โดยในช่วงเช้าจะเป็นการเรียนภาษาจีน และในช่วงบ่ายจะเป็นวิชาเลือก เช่น เขียนพู่กันจีน รำมวยไท้เก๊ก

  • ระดับต้น วิชาบังคับ ภาษาจีนการอ่าน การเขียน การพูด การฟังระดับต้น

  • ระดับกลาง วิชาบังคับ ภาษาจีนการฟัง พูด อ่านและเขียนระดับกลาง ไวยากรณ์จีน การอ่านหนังสือพิมพ์ การแปล ฯลฯ

  • ระดับสูง วิชาบังคับ การฟัง พูด อ่านและเขียนระดับสูง ไวยากรณ์จีนระดับสูง การอ่านหนังสือพิมพ์จีน การแปล ฯลฯ

  • วิชาเลือก การเขียนพู่กันจีน อุปรากรจีน ศิลปะป้องกันตัวจีน การแพทย์จีน การนวดจีน ไทเก็ก การวาดภาพจีน การค้าและเศรษฐศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ความเชื่อทางศาสนาจีน การใช้คอมพิวเตอร์ การทำอาหาร ดนตรีจีน ดนตรีพื้นบ้านจีน ฯลฯ

 3. หลักสูตรภาษาจีนปริญญาตรี สำหรับนักเรียนต่างชาติ | Chinese Language Studies

 4. หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี | Undergraduate Program

 5. ค่าเรียน

  ระยะเวลาเรียน
  ค่าสมัคร
  ค่าเรียน

  หลักสูตรภาษาจีนระยะยาว

  400 หยวน

  7,000 หยวน / เทอม

  หลักสูตรปริญญาตรี

  20,000 หยวน / ปี

  ประเภทที่พักและค่าใช้จ่าย


  อาคาร ประเภทที่พัก ราคาที่พัก
  Building No.2 ห้องคู่ ห้องน้ำส่วนตัว 55 หยวน
  Building No.4 ห้องคู่ ห้องน้ำส่วนตัว 60 หยวน
  ภายในที่พักมีโทรทัศน์ เครื่องปรับอากาศ โทรศัพท์ ห้องน้ำส่วนตัว โต๊ะเขียนหนังสือ คอมพิวเตอร์

ประมาณการค่าใช้จ่ายที่ Nankai University เงินหยวน เงินบาท
ค่าสมัคร
ค่าเรียน หลักสูตร
ค่าที่พัก
(ประมาณการ 135 วัน)
ค่าวีซ่า  
ค่าตั๋วเครื่องบิน กรุงเทพ-เทียนสิน สายการบิน Air China  
รวมค่าใช้จ่าย  
ประมาณอัตราแลกเปลี่ยน 4.5 บาท/หยวน
ค่าใข้จ่ายไม่รวม ค่าใช้จ่ายส่วนตัว ค่าตรวจร่างกาย
 • กรอกใบสมัครด้วยภาษาอังกฤษ หรือ ภาษาจีน (สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่นี่ค่ะ ) พร้อมแนบเอกสารในการสมัครดังนี้

  • รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ้ว จำนวน 5 ใบ

  • สำเนาหลักฐานทางการศึกษาเป็นภาษาอังกฤษ (ขั้นต่ำชั้นมัธยมปลาย)

  • สำเนายรับรองการศึกษาเป็นภาษาอังกฤษ (ขั้นต่ำชั้นมัธยมปลาย)

  • สำเนาหนังสือเดินทาง (มีอายุไม่ต่ำกว่า 6 เดือน)

  • Recomment Letter จากทางมหาวิทยาลัยหรือบริษัท (ภาษาจีนหรือภาษาอังกฤษ) 1 ฉบับ

  • สำเนาหนังสือเดินทางของผู้ปกครอง 1 ฉบับ

 • ระบุประเภทที่พักที่ต้องการ

 • ชำระเงินมัดจำในการสมัคร จำนวน 5,000 บาท

  • เงินสด สามารถชำระได้ที่ ศูนย์แนะแนวการศึกษาต่อประเทศจีน OREN

  • โอนเงิน โดยโอนเข้าบัญชีในนาม "บริษัท โอเรนท์ทัล เอ็ดดูเคชั่น เน็ทเวอค์ จำกัด"
   ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาคลองเตย บัญชีออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 451-1-03721-4
   เมื่อทำการโอนเงินแล้ว ให้ส่งสลิปมาที่ไลน์โอเรนท์ พร้อมระบุชื่อผู้สมัครและมหาวิทยาลัยที่สมัคร

 • กรณีสมัครเรียนมากกว่า 1 เทอมขึ้นไป กรุณาขอรับแบบฟอร์มตรวจร่างกายได้จากทางศูนย์ฯ หรือสถานฑูตจีน (โดยตรวจได้ที่โรงพยาบาลรัฐบาลเท่านั้น)

ช่วงเวลารับสมัคร - หลักสูตรภาษาจีนสำหรับนักศึกษาต่างชาติ

ก่อนสิ้นเดือนพฤษภาคม สำหรับเทอมกันยายนของทุกปี

ก่อนสิ้นเดือนพฤศจิกายน สำหรับเดือนมีนาคมของทุกปี

คุณสมบัติผู้สมัคร - หลักสูตรภาษาจีนสำหรับนักศึกษาต่างชาติ

 • อายุ 18 - 45 ปี มีสุขภาพแข็งแรง

 • จบการศึกษาขั้นต่ำระดับมัธยมปลาย

รูปถ่ายมหาวิทยาลัย

คลิกเพื่อดูรูปคลิกเพื่อดูรูปคลิกเพื่อดูรูปคลิกเพื่อดูรูปคลิกเพื่อดูรูปคลิกเพื่อดูรูปคลิกเพื่อดูรูป

Gallery | ดูรูปทั้งหมด