HOMETOWN & UNIVERSITYNEWS & INFORMATIONCOURSESGALLERYFORUM 4UFAQsABOUT US
 Huijia International School | 

ประวัติโดยย่อ

โรงเรียน Huijia ก่อตั้งขึ้นปี 1993 โดยเปิดสอนทั้งหลักสูตรภาษาจีนและภาษาอังกฤษ ในเดือนธันวาคมปี 2004 โรงเรียน Huijia ได้รับรางวัล An advanced private school จากหน่วยงาน Beijing Municipal Government ที่ควบคุมด้านการศึกษาของโรงเรียนในเมืองปักกิ่ง และในเดือนกันยายนปี 2005 ได้รับยกย่องเป็น "A national base for the experiments of scientific education" จากกระทรวงศึกษาธิการจีน

โรงเรียน Huijia เปิดรับนักเรียนตั้งแต่ระดับอนุบาล, ประถม, มัธยมต้น และมัธยมปลาย รวมทั้งในส่วนของนักเรียนต่างชาติ ปัจจุบัน มีนักเรียนต่างชาติกว่า 200 คน จากหลายประเทศ อาทิเช่น สหรัฐอเมริกา, แคนนาดา, ฝรั่งเศส, ญี่ปุ่น, เกาหลี, รัสเซีย, สิงค์โปร์, อินโดนีเซีย, และไทย เป็นต้น จากสถิติ นักเรียนต่างชาติที่จบหลักสูตรจากโรงเรียน 55 คน สามารถสอบเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยชั้นนำต่างๆในประเทศจีน อาทิเช่น Beijing University 12 คน, Tsinghua University 5 คน, และมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงอื่นๆ เช่น Renmin University of China, Fudan University อีก 38 คน

แผนที่แสดงที่ตั้งของโรงเรียน

หลักสูตร

1.  ระดับประถม         Grade 1 - 6        เรียนเป็นภาษาจีน และภาษาอังกฤษ
2.  ระดับมัธยมต้น      Grade 7 - 9        เรียนเป็นภาษาจีน และภาษาอังกฤษ
3.  ระดับมัธยมปลาย  Grade 10 - 12     เรียนเป็นภาษาจีน และภาษาอังกฤษ
4.  ระดับมัธยมปลาย  Grade 10 - 12     เรียนเป็นภาษาอังกฤษ ( IB )
5.  คอร์สปรับพื้นฐานภาษา 20 สัปดาห์ ( หลักสูตรเร่งรัดเพื่อปรับพื้นฐานภาษาจีน หรือภาษาอังกฤษ )

หมายเหตุ   นักเรียนต้องทำการสอบวัดระดับทุกครั้ง ในกรณีที่ปรับพื้นฐานภาษาไม่สามารถเข้าเรียนระดับประถมหรือระดับมัธยมได้ ต้องเรียนปรับพื้นฐานภาษาก่อน 20 สัปดาห์

ค่าใช้จ่าย (ต่อปีการศึกษา)

ระดับชั้น
ค่าสมัคร
ค่าเอกสารขอวีซ่า
ค่าเทอม
ค่าอาหาร
ค่าที่พัก
ค่าที่พักช่วงวันหยุด*
รวม/ปี (หยวน)
รวม/ปี (บาท)
ระดับประถม เกรด 1-2
830
1,245
60,600
6,500
6,500
12,000
87,675
394,537
ระดับประถม เกรด 3-4
830
1,245
61,700
7,100
6,500
12,000
89,375
402,187
ระดับประถม เกรด 5-6
830
1,245
63,200
7,300
6,500
12,000
91,075
409,837
ระดับมัธยมต้น เกรด 7-9
830
1,245
73,000
7,600
7,200
12,000
101,875
458,437
ระดับมัธยมปลาย เกรด 10-12
830
1,245
73,000
-
7,800
12,000
94,875
426,937
โปรแกรมIB มัธยมปลาย 
830
1,245
105,000
-
7,800
12,000
126,875
570,937
คอร์สปรับพื้นฐาน 20 สัปดาห์ มัธยมต้น
830
1,245
35,000
3,300
3,300
6,000
49,675/เทอม
223,538/เทอม
คอร์สปรับพื้นฐาน 20 สัปดาห์ มัธยมปลาย
830
1,245
42,000
-
4,000
6,000
54,075/เทอม
243,337/เทอม

ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

รายการ
ราคา (หยวน)
ราคา (บาท)
1. เครื่องแบบนักเรียน
2. ค่าประกันชีวิต และสุขภาพ  
200/ปี
900
3. ค่าบัตรอาหาร (บัตร 15 หยวน, เติมเงิน 200 หยวน/ครั้ง) 
200
900
4. ค่าทำ Resident Permit 
400
1,800
5. ค่าตรวจสุขภาพ (กรณีทำ Resident Permit)
400
1,800
6. ค่ากิจกรรมเกี่ยวกับกีฬา, ศิลปะ และทัศนศึกษานอกสถานที่

* ค่าที่พักช่วงวันหยุด กรณีนักเรียนไม่มีบ้านพักอยู่ ณ เมืองปักกิ่ง ค่าใช้จ่ายรวมค่าทัศนศึกษานอกสถานที่
**ประมาณการอัตราแลกเปลี่ยน 1 หยวน เท่ากับ 4.5 บาท

                                                  **  เมื่อสมัครกับทาง OREN ลดค่าเรียน 5% สำหรับปีแรก **

หมายเหตุ     กรณีผู้สมัครเป็นพี่น้องกัน จะมีส่วนลดในการสมัคร ดังนี้
                   คนที่ 2 ส่วนลด 10%
                   คนที่ 3 ส่วนลด 20%
                   คนที่ 4 ส่วนลด 20%

ที่พัก

ด้านที่พักอาศัย นักเรียนจีน และนักเรียนต่างชาติจะพักรวมกัน
- หอพักสำหรับนักเรียนประถม จะแบ่งเป็นยูนิต ซึ่งแต่ละยูนิตจะมี 8-10 ห้องนอน และใน 1 ห้องนอน จะพักอยู่รวมกัน 3-4 คน
- นักเรียนมัธยม จะพักอยู่ในอพาร์ทเมนต์ แต่ละอพาร์ทเมนต์จะพักอยู่รวมกัน 4 คน  ในอพาร์ทเมนต์จะมีห้องซักผ้า ห้องน้ำ ห้องอาบน้ำ ภายในห้องพักมีเครื่องปรับอากาศ, โทรศัพท์(บัตร 201), ตู้เสื้อผ้า เป็นต้น

* ในแต่ละชั้นของหอพัก จะมีอาจารย์คอยดูแลตลอด 24 ชม. ทั้ง 7 วัน
เวลาเปิด-ปิด น้ำร้อน 6.00-7.00 น., 21.00-21.45 น.
เวลาเปิด-ปิด หอพัก ช่วงเที่ยง13.00-13.45 น., กลางคืน 21.40
.

การรักษาความปลอดภัย

ทางโรงเรียนมาตรการรรักษาความปลอดภัยตลอด 24 ชม. และมีกล้องวงจรปิดทั่วบริเวณโรงเรียน และมีอาจารย์คอยดูแลตลอด 24 ชม. มีระบบการตรวจคนเข้า-ออก อย่างเข้มงวด และหากนักเรียนมีความประสงค์ที่จะออกจากโรงเรียน จะต้องมีผู้ปกครองมารับ ทางโรงเรียนจะไม่อนุญาติให้นักเรียนออกไปข้างนอกตามลำพัง

ภาคการศึกษา

เทอมการศึกษาที่ 1 (เทอมฤดูใบไม้ร่วง) เริ่มตั้งแต่ต้นเดือนกันยายนถึงต้นเดือนมกราคมของทุกปี
เทอมการศึกษาที่ 2 (เทอมฤดูใบไม้ผลิ) เริ่มตั้งแต่ต้นเดือนมีนาคมถึงปลายเดือนกรกฎาคมของทุกป

ช่วงเวลารับสมัคร

ยื่นเอกสาร และหลักฐานการสมัคร ก่อนวันที่ 15 สิงหาคม ของทุกป

หลักฐานในการสมัคร

  • รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ้ว จำนวน 10 ใบ
  • หลักฐานทางการศึกษา หนังสือรับรองและใบแสดงผลการเรียนล่าสุด ภาษาอังกฤษฉบับจริงอย่างละ 1 ฉบับ
  • สำเนาหนังสือเดินทาง 1 ฉบับ
  • สำเนาหนังสือเดินทางผู้ปกครอง 1 ฉบับ
  • หนังสือรับรองจากทางผู้ปกครอง 1 ฉบับ ( ขอได้ที่ OREN )
  • สำเนากรมธรรม์ประกันชีวิต และสุขภาพ ( ถ้ามี )

ขั้นตอนการชำระเงิน

    1. เงินมัดจำ 20,000 บาท ชำระ ณ วันสมัครเรียน ( กรณีทางศูนย์ฯ ยื่นเรื่องสมัครกับทางโรงเรียนแล้ว เงินมัดจำไม่สามารถเรียกคืนได้ เนื่องจากต้องชำระ 
        ค่าสมัครเรียน และค่าเอกสารขอวีซ่านักเรียน )
    2. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ สามารถชำระผ่านทาง OREN หรือ ชำระได้ที่โรงเรียนโดยตรง

ระเบียบทั่วไปของโรงเรียน

   1. นักเรียนต้องเตรียมตัวพร้อมในการเข้าเรียน และ เข้าชั้นเรียนตรงตามเวลา
    2. นักเรียนต้องเชื่อฟัง และ ปฏิบัติตามคำแนะนำของคุณ อาจารย์ ความเคารพครู อาจารย์
    3. นักเรียนต้องสวมชุดนักเรียนตามระเบียบโรงเรียน อย่างถูกต้อง  เรียบร้อย และห้ามสวมใส่เครื่องประดับทุกชนิด
    4. ห้ามนักเรียนเดินเพ่นพ่านไปห้องอื่นๆ เมื่อถึงเวลาเข้านอน
    5. ห้ามลัดแซงคิวขณะรับอาหาร ห้ามทิ้งอาหารเรี่ยราด หรือ ก่อเสียงดังขณะรับประทาน
    6. การออกนอกบริเวณโรงเรียน ต้องได้รับการอนุญาตจากทางโรงเรียนก่อนทุกครั้ง
    7. เมื่อนักเรียนเกิดอาการเจ็บป่วย หรือ ไม่สบาย สามารถเข้ารับการรักษาเบื้องต้นที่คลีนิคของโรงเรียน ซึ่งเปิดให้บริการตลอด 24 ชม. กรณีเจ็บป่วยร้ายแรง         ทางโรงเรียนจะส่งนักเรียนไปรักษาที่โรงพยาบาล ซึ่งห่างจากโรงเรียนเพียง 10 นาที
    8. ห้ามถ่มน้ำลาย ขีดเขียน หรือ ทำความเสียหายใดๆ กับสมบัติโรงเรียน และห้ามเล่นเกมในบริเวณ หรือในขณะที่มีการเรียน การสอน
    9. ทรงผม  ไม่อนุญาตให้นักเรียนชายไว้ผมยาว และ ไม่อนุญาตให้นักเรียนทุกคนทำการย้อม หรือ ดัดผม

   10. ห้องสมุด  คืนหนังสือที่ยืมจากห้องสมุดทุกครั้ง ตรงตามเวลา

   11. การบ้าน นักเรียนทุกคนต้องทำการบ้าน ตามที่ได้รับมอบหมาย

   12. การสอบ นักเรียนที่ทุจริตในการสอบจะถูกลงโทษสถานหนักจากทางโรงเรียน

ความผิดที่ถูกพ้นจากสภาพการเป็นนักเรียน

    1. การขโมย ลักทรัพย์
    2. การสูบบุหรี่ หรือ ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลล์
    3. การทะเลาะวิวาท ทำร้ายร่างกาย
    4. การประพฤติผิดในเรื่องชู้สาว
    5. การนำสิ่งลามก อนาจาร เข้ามาในโรงเรียน

รูปถ่ายโรงเรียน