HOMETOWN & UNIVERSITYNEWS & INFORMATIONCOURSESGALLERYFORUM 4UFAQs
Hangzhou Normal University

มหาวิทยาลัยฝึกหัดครูแห่งหังโจว
มหาวิทยาลัยสวยงาม คนไทยน้อย
หอพักเดี่ยว

ประวัติโดยย่อ

Hangzhou Normal University หรือ มหาวิทยาลัยฝึกหัดครูหังโจว มีเปิดสอนในคณะต่างๆ ครอบคลุมทุกสาขาวิชา ทั้งในระดับปริญญาตรี โท เอก มีสาธารณูปโภค และ สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ครบครัน ปัจจุบันมีนักศึกษาอยู่กว่า 20,000 คน และ มีการแลกเปลี่ยนด้านวิชาการกับมหาวิทยาลัยชั้นนำต่างๆ ทั่วโลก

Course | หลักสูตร Accomodation | ที่พัก Cost | ค่าใช้จ่าย Map | แผนที่มหาวิทยาลัย Procedure | ขั้นตอนการสมัคร

 1. หลักสูตรภาษาจีนระยะยาว | Long - Term Chinese Training Programs
 2. ใน 1 ปี แบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษา ภาคการศึกษาละประมาณ 18 - 20 สัปดาห์ คือ เทอมฤดูใบไม้ร่วง (เดือนกันยายน ถึง มกราคมปีถัดไป) และ เทอมฤดูใบไม้ผลิ (เดือนมีนาคม ถึง กรกฎาคม) แบ่งเป็น 3 ระดับ ตั้งแต่ระดับต้น กลางและสูง ซึ่งจะมีการสอบวัดระดับในครั้งแรก การเรียนในช่วงเช้าเป็นการเรียนภาษาจีน 4 คาบ (8.00-12.00น.) วิชาเลือกจะอยู่ในช่วงบ่าย เช่น เขียนพู่กันจีน รำมวยไท้เก๊ก

 3. หลักสูตรภาษาจีนระยะสั้น | Short - Term Chinese Training Programs
 4. เป็นหลักสูตรที่เรียนแทรกร่วมกับนักเรียนหลักสูตรภาษาจีน ระยะยาว แต่ผู้สมัครจะทำการสมัครเรียนตั้งแต่ 4 - 12 สัปดาห์และผู้สมัครควรเป็นผู้มีพื้นฐานภาษาจีน

 5. เนื้อหาการเรียนการสอน
 6. วิชาหลัก : elementary Chinese, elementary Chinese speaking, elementary Chinese listening ,introduction to Chinese characters ,etc.
  วิชาเสริม : Chinese Culture, Chinese martial arts, Chinese Calligraphy, Chinese Painting, Chinese Cooking, Chinese Music, etc.

 7. หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี | Undergraduate Program
 8. ค่าเรียน

  หลักสูตร ค่าสมัคร ค่าเรียน
  หลักสูตรภาษาจีนระยะยาว 400 หยวน 6,600 หยวน / เทอม
  หลักสูตรภาษาจีนระยะสั้น 4 สัปดาห์แรก 3,000 หยวน สัปดาห์ต่อไปสัปดาห์ละ 500 หยวน
  หลักสูตรปริญญาตรี สำหรับนักศึกษาต่างชาติ 18,000 หยวน / ปี

  ประเภทที่พักและค่าใช้จ่าย

  ประเภทที่พัก ราคาที่พักต่อวันต่อคน
  ห้องเดี่ยว(เล็ก) 25 หยวน
  ห้องเดี่ยว(ใหญ่)

  45 หยวน
  - ภายในห้องพักประกอบด้วย โทรทัศน์ แอร์ ตู้เย็น ตู้เสื้อผ้า

ประมาณการค่าใช้จ่ายที่ Hangzhou Normal University เงินหยวน เงินบาท
ค่าสมัคร
ค่าเรียน หลักสูตร
ค่าที่พัก
(ประมาณการ 135 วัน หรือ 4 เดือน)
ค่าวีซ่า  
ค่าตั๋วเครื่องบิน กรุงเทพ-หังโจว สายการบิน Air China  
รวมค่าใช้จ่าย  
ประมาณอัตราแลกเปลี่ยน 4.5 บาท/หยวน
ค่าใข้จ่ายไม่รวม ค่าใช้จ่ายส่วนตัว ค่าตรวจร่างกาย ค่าทัศนศึกษา

 

 

 
 • กรอกใบสมัครด้วยภาษาอังกฤษ หรือ ภาษาจีน (สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่นี่ค่ะ ) พร้อมแนบเอกสารในการสมัครดังนี้

  • รูปถ่ายสีตามเกณฑ์สถานฑูตจีน จำนวน 12 ใบ

  • สำเนาหลักฐานทางการศึกษาเป็นภาษาอังกฤษ (ขั้นต่ำชั้นมัธยมปลาย)

  • สำเนาหนังสือเดินทาง (มีอายุไม่ต่ำกว่า 6 เดือน)

 • ระบุประเภทที่พักที่ต้องการ

 • ชำระเงินมัดจำในการสมัคร จำนวน 5,000 บาท

  • เงินสด สามารถชำระได้ที่ ศูนย์แนะแนวการศึกษาต่อประเทศจีน OREN

  • โอนเงิน โดยโอนเข้าบัญชีในนาม "บริษัท โอเรนท์ทัล เอ็ดดูเคชั่น เน็ทเวอค์ จำกัด"
   ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาคลองเตย บัญชีออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 451-1-03721-4
   เมื่อทำการโอนเงินแล้ว กรุณาส่งหลักฐานใบโอนเงินมายัง Line Wechat หรือโทรสาร0-2258-6659 พร้อมระบุชื่อผู้สมัครและมหาวิทยาลัยที่สมัคร

  • เช็ค สั่งจ่ายในนาม "บริษัท โอเรนท์ทัล เอ็ดดูเคชั่น เน็ทเวอค์ จำกัด"

 • กรณีสมัครเรียนมากกว่า 1 เทอมขึ้นไป กรุณาขอรับแบบฟอร์มตรวจร่างกายได้จากทางศูนย์ ฯ หรือสถานฑูตจีน (โดยตรวจได้ที่โรงพยาบาลรัฐบาลเท่านั้น)

ช่วงเวลารับสมัคร - หลักสูตรภาษาจีนสำหรับนักศึกษาต่างชาติ

ก่อนสิ้นเดือนพฤษภาคม สำหรับเทอมกันยายนของทุกปี

ก่อนสิ้นเดือนพฤศจิกายน สำหรับเดือนมีนาคมของทุกปี

คุณสมบัติผู้สมัคร - หลักสูตรภาษาจีนสำหรับนักศึกษาต่างชาติ

 • อายุ 18 - 45 ปี มีสุขภาพแข็งแรง

 • จบการศึกษาขั้นต่ำระดับมัธยมปลาย

รูปถ่ายมหาวิทยาลัย

คลิกเพื่อดูรูปคลิกเพื่อดูรูปคลิกเพื่อดูรูปคลิกเพื่อดูรูปคลิกเพื่อดูรูปคลิกเพื่อดูรูปคลิกเพื่อดูรูปคลิกเพื่อดูรูป