HOMETOWN & UNIVERSITYNEWS & INFORMATIONCOURSESGALLERYFORUM 4UFAQs
Harbin Engineering University

มหาวิทยาลัยวิศวกรรมแห่งฮาร์บิน
ค่าเรียนไม่แพงและสำเนียงชัด
ห้องพักเดี่ยว ราคาถูก

ประวัติโดยย่อ

ก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ.1953 ประกอบด้วยภาควิชาต่างๆ 17 คณะ เป็นมหาวิทยาลัยที่เน้นทางด้าน วิศวกรรมศาสตร์ อุตสาหกรรม และ เทคโนโลยี ตลอดจน การจัดการ และ ภาษา เป็นต้น จัดอยู่ในมหาวิทยาลัยชั้นแนวหน้า เป็นหนึ่งในโครงการ211 ซึ่งรัฐบาลจีนได้เร่งรัด พัฒนา เพื่อยกระดับศักยภาพมหาวิทยาลัยในโครงการทั้ง 211 แห่ง ทั่วประเทศ อีกทั้งยังเป็นศูนย์วิจัยค้นคว้าด้านอุตสาหกรรมทางเรือระดับประเทศ โดยเป็น 1 ใน 55 ที่ทำการศูนย์ค้นคว้าและวิจัยแห่งชาติ และ เป็น 1 ใน 43 ศูนย์พัฒนาวิทยาศาสตร์ และ เทคโนโลยีของมหาวิทยาลัยแห่งชาติ

แผนกนักศึกษาต่างชาติ เริ่มเปิดดำเนินการในปี ค.ศ.1980 เปิดสอนหลักสูตรเตรียมความพร้อมด้านภาษาจีนให้กับนักเรียนต่างชาติ ทั้งระยะสั้น และ ระยะยาว มีนักศึกษาต่างชาติปีละราว หนึ่งร้อยกว่าคน ส่วนใหญ่เป็นนักศึกษาจาก เกาหลี ญี่ปุ่น และ รัสเซีย

Course | หลักสูตร Accomodation | ที่พัก Cost | ค่าใช้จ่าย Map | แผนที่มหาวิทยาลัย Procedure | ขั้นตอนการสมัคร

 1. หลักสูตรภาษาจีนระยะยาว | Long - Term Chinese Training Programs
 2. ใน 1 ปี แบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษา คือ เทอมฤดูใบไม้ร่วง (เดือนกันยายน ถึง มกราคมปีถัดไป) และ เทอมฤดูใบไม้ผลิ (เดือนมีนาคม ถึง กรกฎาคม) ชั้นเรียนแบ่งตามระดับต้น กลาง และ สูง เนื้อหาการเรียนการสอน ทั้งการฟัง พูด อ่าน เขียน

  ตารางการเรียนการสอน ชั้นเรียนภาษาจีนเรียน 20 คาบต่อสัปดาห์ ใช้เวลาเรียน 18 สัปดาห์โดยในช่วงเช้าจะเป็นการเรียนภาษาจีน และในช่วงบ่ายจะเป็นวิชาเลือก เช่น เขียนพู่กันจีน รำมวยไท้เก๊ก

 3. หลักสูตรภาษาจีนระยะสั้น | Short - Term Chinese Training Programs
 4. เป็นหลักสูตรที่เรียนแทรกร่วมกับนักเรียนหลักสูตรภาษาจีน ระยะยาว แต่ผู้สมัครจะทำการสมัครเรียนตั้งแต่ 4 - 12 สัปดาห์ และผู้สมัครควรเป็นผู้มีพื้นฐานภาษาจีน

 5. หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี | Undergraduate Program
 6. ช่น
  - Shipbuilding Engineering College (Naval Architecture and Ocean Engineering, Harbor Waterway and Coastal Engineering, Hydraulic and Hydroelectric Engineering, Hydrology and Water Resources)
  - Civil Architecture Engineering College ( Civil Engineering, Construction Environment and Equipment Engineering, Water Supply and Drainage Engineering, Engineering Mechanics, Aircraft Design and Engineering, Aircraft Power and Engineering)
  - Power and Nuclear Engineering College (Thermal Power Engineering, Nuclear Energy Engineering and Technology, Traffic Transportation, Marine Engine Engineering)
  - Computer Science and Technology College (Computer Science and Technology, Software Engineering)
  - Information and Communication Engineering College (Electronic Information Engineering, Communication Engineering, Communication Engineering, Information Oppose Technology, Micro-electronic Engineering)
  - Economics and ManagementCollege (International Economic and Trade, Industry and Commerce Management, Finance, Economics, Public Affairs Management, E-commerce)
  - Department of Foreign Language (English Language)
  - Humanities and Social Science College (Science of Law, Politics and Administration, Commercial Economics, Chinese)
  - etc.

  ค่าเรียน

  ระยะเวลาเรียน
  ค่าสมัคร
  ค่าเรียน
  หลักสูตรภาษาจีนสำหรับนักศึกษาต่างชาติ ระยะยาว 260 หยวน 7,000 หยวนต่อเทอม
  หลักสูตรภาษาจีนสำหรับนักศึกษาต่างชาติ ระยะสั้น 4 สัปดาห์ 2,100 หยวน
  8 สัปดาห์ 3,500 หยวน
  10 สัปดาห์ 4,200 หยวน
  12 สัปดาห์ 5,000 หยวน
  14 สัปดาห์ 5,600หยวน
  หลักสูตรปริญญาตรี 400 หยวน 17,000 หยวน / ปี

  ประเภทที่พักและค่าใช้จ่าย


  ประเภทห้องพัก สิ่งอำนวยความสะดวกภายในห้องพักประเภทที่พัก ราคาห้องพัก / เดือน
  ห้องเดี่ยว ห้องน้ำส่วนตัว โต๊ะเขียนหนังสือ เตียง โทรทัศน์ ตู้เย็น ตู้เสื้อผ้า กาน้ำร้อน เครื่องกดน้ำ
  800 หยวน
  - ไม่รวมค่าน้ำค่าไฟ
  - การใช้อินเตอร์เน็ตสามารถเล่นภายในห้องพักได้ โดยค่าใช้จ่าย 40 หยวนต่อเดือน

ประมาณการค่าใช้จ่ายที่ Harbin Engineering University เงินหยวนtd>
ค่าสมัคร
ค่าเรียน หลักสูตร
ค่าที่พัก
(ประมาณการ 135 วัน หรือ 4 เดือน)
ค่าวีซ่า
ค่าตั๋วเครื่องบิน กรุงเทพ-ฮาร์บิน สายการบิน China Southern Airline
รวมค่าใช้จ่าย
ประมาณอัตราแลกเปลี่ยน 4.5 บาท/หยวน
ค่าใข้จ่ายไม่รวม ค่าใช้จ่ายส่วนตัว ค่าตรวจร่างกาย
 • กรอกใบสมัครด้วยภาษาอังกฤษ หรือ ภาษาจีน (สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่นี่ค่ะ ) พร้อมแนบเอกสารในการสมัครดังนี้

  • รูปถ่ายสีตามเกณฑ์สถานฑูตจีน จำนวน 12 ใบ

  • สำเนาหลักฐานทางการศึกษาเป็นภาษาอังกฤษ (ขั้นต่ำชั้นมัธยมปลาย)

  • สำเนาหนังสือเดินทาง (มีอายุไม่ต่ำกว่า 6 เดือน)

 • ระบุประเภทที่พักที่ต้องการ

 • ชำระเงินมัดจำในการสมัคร จำนวน 5,000 บาท

  • เงินสด สามารถชำระได้ที่ ศูนย์แนะแนวการศึกษาต่อประเทศจีน OREN

  • โอนเงิน โดยโอนเข้าบัญชีในนาม "บริษัท โอเรนท์ทัล เอ็ดดูเคชั่น เน็ทเวอค์ จำกัด"
   ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาคลองเตย บัญชีออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 451-1-03721-4
   เมื่อทำการโอนเงินแล้ว กรุณาส่งหลักฐานใบโอนเงินมายัง Line Wechat หรือโทรสาร0-2258-6659 พร้อมระบุชื่อผู้สมัครและมหาวิทยาลัยที่สมัคร

  • เช็ค สั่งจ่ายในนาม "บริษัท โอเรนท์ทัล เอ็ดดูเคชั่น เน็ทเวอค์ จำกัด"

 • กรณีสมัครเรียนมากกว่า 1 เทอมขึ้นไป กรุณาขอรับแบบฟอร์มตรวจร่างกายได้จากทางศูนย์ ฯ หรือสถานฑูตจีน (โดยตรวจได้ที่โรงพยาบาลรัฐบาลเท่านั้น)

 

ช่วงเวลารับสมัคร - หลักสูตรภาษาจีนสำหรับนักศึกษาต่างชาติ

ก่อนสิ้นเดือนพฤษภาคม สำหรับเทอมกันยายนของทุกปี

ก่อนสิ้นเดือนพฤศจิกายน สำหรับเดือนมีนาคมของทุกปี

คุณสมบัติผู้สมัคร - หลักสูตรภาษาจีนสำหรับนักศึกษาต่างชาติ

 • อายุ 18 - 45 ปี มีสุขภาพแข็งแรง

 • จบการศึกษาขั้นต่ำระดับมัธยมปลาย

รูปถ่ายมหาวิทยาลัย

คลิกเพื่อดูรูปคลิกเพื่อดูรูปคลิกเพื่อดูรูปคลิกเพื่อดูรูปคลิกเพื่อดูรูปคลิกเพื่อดูรูปคลิกเพื่อดูรูป

Gallery | ดูรูปทั้งหมด