]
HOMETOWN & UNIVERSITYNEWS & INFORMATIONCOURSESGALLERYFORUM 4UFAQs
Fudan University

มหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงของเซี่ยงไฮ้
การเรียนการสอนเข้มข้น
ห้องพักมีทั้งห้องเดี่ยวและคู่

ประวัติโดยย่อ

เป็นมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงติดอันดับ Top 5 ของจีน เปิดสอนในระดับปริญญาตรี โท เอก และภาษา มหาวิทยาลัยประกอบด้วย 18 คณะ , 69 ภาควิชา  ปริญญาตรี 66 สาขา , ปริญญาโท 148 สาขา และปริญญาเอก 103 สาขา โดยรวมนักศึกษาทั้งหมดเกือบ 25,000 คน
เปิดรับนักศึกษาต่างชาติตั้งแต่ปี 1952  ปัจจุบันมีนักศึกษาต่างชาติที่เรียนอยู่ที่นี่ประมาณ 1,000 คน โดยนักเรียนที่เรียนภาษาจีน อยู่ประมาณ 500-800 คน

Course | หลักสูตร Accomodation | ที่พัก Cost | ค่าใช้จ่าย Map | แผนที่มหาวิทยาลัย Procedure | ขั้นตอนการสมัคร

 1. หลักสูตรภาษาจีนระยะยาว | Long - Term Chinese Training Programs

 2. แบ่งเป็น 3 ระดับ ตั้งแต่ระดับต้น กลางและสูง ซึ่งในแต่ละระดับก็จะมีการแบ่งระดับอีก อย่างเช่น ระดับต้น 1 ระดับต้น 2 
  ** ชั่วโมงเรียนประมาณ 18 - 20 สัปดาห์ / เทอม สัปดาห์ละ 20 ชม. ในช่วงเช้าเป็นการเรียนภาษาจีน 4 คาบ (8.00-12.00น.) วิชาเลือกจะอยู่ในช่วงบ่าย เช่น เขียนพู่กันจีน รำมวยไท้เก๊ก

 3. หลักสูตรปริญญาตรีศิลปศาสตร์เอกภาษาจีน เรียนกับนักเรียนต่างชาติ | Undergraduate Program

 4. หลักสูตรปริญญาตรีแพทยศาสตร์บรรยายอังกฤษ | MBBS

 5. หลักสูตรปริญญาตรีเศรษฐศาสตร์บรรยายภาษาอังกฤษ | Bachelor in Economics Program

 6. หลักสูตรปริญญาโท (บรรยายภาษาอังกฤษและจีน) | Master Program
 7. ***  จำนวนนักเรียนต่อห้อง   ประมาณ 15 – 20 คน

  ค่าเรียน
  หลักสูตร ค่าสมัคร ค่าเรียน
  ภาษาจีนสำหรับนักศึกษาต่างชาติ ระยะยาว 400 หยวน 10,500 หยวน / เทอม
  ปริญญาตรีบรรยายอังกฤษ (แพทย์) 800 หยวน 75,000 หยวน / ปี
  ปริญญาตรีบรรยายอังกฤษ (เศรษฐศาสตร์)   54,600 หยวน / ปี

  ประเภทที่พักและค่าใช้จ่าย


  ประเภทที่พัก ราคาที่พักต่อวันต่อคน

  ห้องคู่ ห้องน้ำส่วนตัว เครื่องปรับอากาศ โต๊ะ ตู้เสื้อผ้า  โทรทัศน์ โทรศัพท์  สายอินเตอร์เน็ท

  55 หยวน

  ห้องเดี่ยว ห้องน้ำส่วนตัว เครื่องปรับอากาศ โต๊ะ ตู้เสื้อผ้า  โทรทัศน์ โทรศัพท์  สายอินเตอร์เน็ท

  80 หยวน

  - ราคาที่พักที่แจ้งไว้นี้ เป็นราคาสำหรับนักศึกษาที่ชำระที่พักเป็นรายเทอมเท่านั้น
  -  ค่าที่พักไม่รวมค่าไฟ
  -  ภายในหอพักมีห้องครัวรวม  ห้องเครื่องซักผ้า ( บัตรซักผ้า มัดจำ 20 หยวน ซักครั้งละ 5 หยวน) และมีบริการส่งซัก
  - ห้องพักภายในมหาวิทยาลัยมีจำนวนจำกัด นักเรียนสามารถอยู่หอพักเอกชนด้านนอกได้


ประมาณการค่าใช้จ่ายที่ Fudan University เงินหยวน เงินบาท
ค่าสมัคร
ค่าเรียน หลักสูตร
ค่าที่พัก
(ประมาณการ 135 วัน หรือ 4 เดือน)
ค่าวีซ่า  
ค่าตั๋วเครื่องบิน กรุงเทพ-เซี่ยงไฮ้ สายการบิน China Eastern Airline  
รวมค่าใช้จ่าย  
ประมาณอัตราแลกเปลี่ยน 4.5 บาท/หยวน
ค่าใข้จ่ายไม่รวม ค่าใช้จ่ายส่วนตัว ค่าตรวจร่างกาย ค่าทัศนศึกษา
 • กรอกใบสมัครด้วยภาษาอังกฤษ หรือ ภาษาจีน (สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่นี่ค่ะ ) พร้อมแนบเอกสารในการสมัครดังนี้

  • รูปถ่ายสีตามเกณฑ์สถานฑูตจีน จำนวน 12 ใบ

  • สำเนาหลักฐานทางการศึกษาเป็นภาษาอังกฤษ (ขั้นต่ำชั้นมัธยมปลาย)

  • สำเนาหนังสือเดินทาง (มีอายุไม่ต่ำกว่า 6 เดือน)

  • ผลสอบ TOEFL 90 คะแนน ขึ้นไป หรือ IELTS 6.5 (ถ้ามี กรณีสมัคร ป.ตรีอินเตอร์)

  • Personal statement 2000 word ขึ้นไป ( กรณีสมัคร ป.ตรีอินเตอร์)

  • จดหมายแนะนำจากอาจารย์ 2 ฉบับ ( กรณีสมัคร ป.ตรีอินเตอร์)

  • เอกสารเซ็นรับทราบเรื่องการสมัคร Fudan University (ขอรับได้ที่ศูนย์)

  • สำเนาหนังสือเดินทางของผู้ปกครอง 1 ฉบับ

 • ระบุประเภทที่พักที่ต้องการ

 • ชำระเงินมัดจำในการสมัคร จำนวน 5,000 บาท

  • เงินสด สามารถชำระได้ที่ ศูนย์แนะแนวการศึกษาต่อประเทศจีน OREN

  • โอนเงิน โดยโอนเข้าบัญชีในนาม "บริษัท โอเรนท์ทัล เอ็ดดูเคชั่น เน็ทเวอค์ จำกัด"
   ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาคลองเตย บัญชีออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 451-1-03721-4
   เมื่อทำการโอนเงินแล้ว กรุณาส่งหลักฐานใบโอนเงินมายัง Line Wechat หรือโทรสาร0-2258-6659 พร้อมระบุชื่อผู้สมัครและมหาวิทยาลัยที่สมัคร

  • เช็ค สั่งจ่ายในนาม "บริษัท โอเรนท์ทัล เอ็ดดูเคชั่น เน็ทเวอค์ จำกัด"

 • กรณีสมัครเรียนมากกว่า 1 เทอมขึ้นไป กรุณาขอรับแบบฟอร์มตรวจร่างกายได้จากทางศูนย์ฯ หรือสถานฑูตจีน (โดยตรวจได้ที่โรงพยาบาลรัฐบาลเท่านั้น)

ช่วงเวลารับสมัคร - หลักสูตรภาษาจีนสำหรับนักศึกษาต่างชาติ

ก่อนสิ้นเดือนพฤษภาคม สำหรับเทอมกันยายนของทุกปี
ก่อนสิ้นเดือนพฤศจิกายน สำหรับเดือนมีนาคมของทุกปี

คุณสมบัติผู้สมัคร - หลักสูตรภาษาจีนสำหรับนักศึกษาต่างชาติ

 • อายุ 18 - 45 ปี มีสุขภาพแข็งแรง
 • จบการศึกษาขั้นต่ำระดับมัธยมปลาย

รูปถ่ายมหาวิทยาลัย

คลิกเพื่อดูรูปคลิกเพื่อดูรูปคลิกเพื่อดูรูปคลิกเพื่อดูรูปคลิกเพื่อดูรูปคลิกเพื่อดูรูปคลิกเพื่อดูรูป

Gallery | ดูรูปทั้งหมด