HOMETOWN & UNIVERSITYNEWS & INFORMATIONCOURSESGALLERYFORUM 4UFAQs
Donghua University

มหาวิทยาลัยตงหัว
มีหลักสูตรภาษาจีนและปริญญาตรีอินเตอร์
ใกล้รถไฟฟ้า ห้องพักหลากหลาย

ประวัติโดยย่อ

มหาลัยตงหัว เป็นมหาลัยที่มีชื่อเสียงเรื่องแฟชั่น ดีไซน์ อีกทั้งยังมีสาขาด้านต่างๆ ทั้งอุตสาหกรรมลายผ้า , การค้าระหว่างประเทศ , วิทยาศาสตร์, กฎหมาย , วิศวกรรม เป็นต้น ซึ่งแบ่งเป็น 18 คณะ โปรแกรมปริญญาตรี 48 โปรแกรม , ปริญญาโท 61 โปรแกรม และ ปริญญาเอก 29 โปรแกรม โดยมีนักเรียนทั้งหมดประมาณ 25,000 คน สำหรับนักเรียนต่างชาติ เริ่มมีตั้งแต่ ค.ศ. 1954 ซึ่งมาจาก 80 กว่าประเทศทั่วโลก

Course | หลักสูตร Accomodation | ที่พัก Cost | ค่าใช้จ่าย Map | แผนที่มหาวิทยาลัย Procedure | ขั้นตอนการสมัคร
 1. หลักสูตรภาษาจีนสำหรับนักศึกษาต่างชาติ ระยะยาว | Long - Term Chinese Training Programs
 2. ใน 1 ปี แบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษา คือ เทอมฤดูใบไม้ร่วง (เดือนกันยายน ถึง มกราคมปีถัดไป) และ เทอมฤดูใบไม้ผลิ (เดือนมีนาคม ถึง กรกฎาคม) ชั้นเรียนแบ่งเป็น 3 ระดับคือ ระดับต้น กลาง และ สูง ซึ่งในแต่ละระดับก็จะมีการแบ่งระดับอีก อย่างเช่น ระดับต้น 1 ระดับต้น 2 ตารางการเรียนการสอน ชั้นเรียนภาษาจีนเรียน 20 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ โดยในช่วงเช้าจะเป็นการเรียนภาษาจีน และในช่วงบ่าย จะเป็นวิชาเลือก เช่น เขียนพู่กันจีน รำมวยไท้เก๊ก เรียนติว การท่องเที่ยวจีน ธุรกิจจีน การออกเสียง ซึ่งอาจจะมีการเก็บค่าใช้จ่าย เพิ่มเติมในส่วนนี้ประมาณ 150-500 หยวน ทั้งนี้กิจกรรมในเทอมต่างๆ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมและจำนวนผู้สนใจเรียน

 3. หลักสูตรปริญญาตรีศิลปศาสตร์เอกภาษาจีน | Chinese Language Bachelor Degree

 4. หลักสูตรปริญญาตรีบรรยายอังกฤษ | English Taught Bachelor Degree
  หลักสูตร ค่าสมัคร ค่าเรียน
  หลักสูตรภาษาจีนสำหรับนักศึกษาต่างชาติ ระยะยาว 1 เทอม
  400 หยวน
  10,200 หยวน / เทอม
  19,800 หยวน / ปี
  8,000 หยวน /14 สัปดาห์ (เรียนเทอมเมษายน และเทอมตุลาคม)

  ประเภทที่พักและค่าใช้จ่าย


  ประเภทที่พัก

  สิ่งอำนวยความสะดวก

  ราคา / คน / วัน

  ห้องเดี่ยว   A
  ขนาด 20 ตารางเมตร (ฟรีค่าไฟ 200 ยูนิต)

   

   

  เตียง โทรทัศน์  โทรศัพท์ ตู้เสื้อผ้า
  เครื่องปรับอากาศกลาง ตู้เย็น  ห้องน้ำ

   

  95 หยวน

  ห้องคู่  B
  ขนาด 20 ตารางเมตร (ฟรีค่าไฟ 250 ยูนิต)

  50 หยวน

  ห้อง 3 - 4 คน   C
  ขนาด 27 ตารางเมตร (ฟรีค่าไฟ 400 ยูนิต/ห้อง)

  35 หยวน


  หมายเหตุ
  • ค่าไฟ  ฟรีตามประเภทห้อง หากเกินต้องชำระเพิ่ม
  • การใช้อินเตอร์เน็ต  ค่าใช้จ่ายประมาณ  80 หยวน / เดือน

ประมาณการค่าใช้จ่ายที่ Donghua University เงินหยวน เงินบาท
ค่าสมัคร
ค่าเรียน หลักสูตร
ค่าที่พัก
(ประมาณการ 135 วัน หรือ 4 เดือน)
ค่าวีซ่า  
ค่าตั๋วเครื่องบิน กรุงเทพ-เซี่ยงไฮ้ สายการบิน THAI AIRWAYS  
รวมค่าใช้จ่าย  
ประมาณอัตราแลกเปลี่ยน 4.5 บาท/หยวน
ค่าใข้จ่ายไม่รวม ค่าใช้จ่ายส่วนตัว ค่าตรวจร่างกาย ค่าทัศนศึกษา

 

 

 

 
 • กรอกใบสมัครด้วยภาษาอังกฤษ หรือ ภาษาจีน (สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่นี่ค่ะ ) พร้อมแนบเอกสารในการสมัครดังนี้

  • รูปถ่ายสีตามเกณฑ์สถานฑูตจีน จำนวน 5 ใบ

  • สำเนาหลักฐานทางการศึกษาเป็นภาษาอังกฤษ (ขั้นต่ำชั้นมัธยมปลาย)

  • สำเนาหนังสือเดินทาง (มีอายุไม่ต่ำกว่า 6 เดือน)

 • ระบุประเภทที่พักที่ต้องการ

 • ชำระเงินมัดจำในการสมัคร จำนวน 5,000 บาท

  • เงินสด สามารถชำระได้ที่ ศูนย์แนะแนวการศึกษาต่อประเทศจีน OREN

  • โอนเงิน โดยโอนเข้าบัญชีในนาม "บริษัท โอเรนท์ทัล เอ็ดดูเคชั่น เน็ทเวอค์ จำกัด"
   ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาคลองเตย บัญชีออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 451-1-03721-4
   เมื่อทำการโอนเงินแล้ว กรุณาส่งหลักฐานใบโอนเงินมายัง Line Wechat หรือโทรสาร0-2258-6659 พร้อมระบุชื่อผู้สมัครและมหาวิทยาลัยที่สมัคร

  • เช็ค สั่งจ่ายในนาม "บริษัท โอเรนท์ทัล เอ็ดดูเคชั่น เน็ทเวอค์ จำกัด"

 • กรณีสมัครเรียนมากกว่า 1 เทอมขึ้นไป กรุณาขอรับแบบฟอร์มตรวจร่างกายได้จากทางศูนย์ ฯ หรือสถานฑูตจีน (โดยตรวจได้ที่โรงพยาบาลรัฐบาลเท่านั้น)

ช่วงเวลารับสมัคร - หลักสูตรภาษาจีนสำหรับนักศึกษาต่างชาติ

ก่อนสิ้นเดือนพฤษภาคม สำหรับเทอมกันยายนของทุกปี ก่อนสิ้นเดือนพฤศจิกายน สำหรับเดือนมีนาคมของทุกปี

คุณสมบัติผู้สมัคร - หลักสูตรภาษาจีนสำหรับนักศึกษาต่างชาติ

 • อายุ 18 - 45 ปี มีสุขภาพแข็งแรง

 • จบการศึกษาขั้นต่ำระดับมัธยมปลาย

รูปถ่ายมหาวิทยาลัย

คลิกเพื่อดูรูปคลิกเพื่อดูรูปคลิกเพื่อดูรูปคลิกเพื่อดูรูปคลิกเพื่อดูรูปคลิกเพื่อดูรูป

Gallery | ดูรูปทั้งหมด