7
HOMETOWN & UNIVERSITYNEWS & INFORMATIONCOURSESGALLERYFORUM 4UFAQs
 Changzhou International School   |

สถานที่ตั้ง

เมืองฉางโจว (Changzhou) ตั้งอยู่ในมณฑลเจียงซู (Jiangsu Province) ใกล้กับเมืองเซี่ยงไฮ้ (Shanghai) เป็นเมืองที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 2,500 ปี ตั้งแต่สมัยราชวงศ์ฉินเป็นต้นมา ปัจจุบันเศรษฐกิจของฉางโจวมีความก้าวหน้ามาก รวมทั้งมีสภาพแวดล้อมที่ดี การคมนาคมสะดวก จากเมืองฉางโจวสามารถเดินทางไปเซี่ยงไฮ้โดยทางรถยนตร์ใช้เวลาประมาณ 2 ชม.ครึ่ง และนานกิงประมาณ 1 ชม.ครึ่ง โรงเรียนนานาชาติฉางโจว หรือ CIS (Changzhou International School) ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของเมืองฉางโจว มีพื้นที่ 126,000 ตารางเมตร โดยเป็นพื้นที่ส่วนอาคารเรียนและอาคารอเนกประสงค์ต่างๆ ประมาณ 70,000 ตารางเมตร

ประวัติโดยย่อ

CIS ก่อตั้งในปี 1997 โดยเปิดทั้งหลักสูตร ภาษาจีนและภาษาอังกฤษ ผู้จบการศึกษาในหลักสูตรภาษาจีน ส่วนใหญ่สามารถสอบเข้ามหาวิทยาลัยชั้นนำของจีนได้ เช่น Qinghua University, Peking University, Nanjing University, Fudan University, Shanghai Jiaotong University, China University of Politics and Law, Southeast University และ Zhongshan University เป็นต้น และบางส่วนสามารถสอบเข้าในมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศอเมริกา อังกฤษ ออสเตรเลีย เยอรมัน นิวซีแลนด์ เช่น Melbourne University, Auckland University และ Ottawa University เป็นต้น

ในปัจจุบันเปิดรับนักเรียนทั้งในระดับอนุบาล ระดับประถม ระดับมัธยมต้น มัธยมปลาย รวมทั้งในส่วนนักเรียนต่างชาติ โดยมีนักเรียนจีนราว 2,000 คน และนักเรียนต่างชาติราว 150 คน จากกว่า 10 ประเทศอาทิ เกาหลี อินเดีย ญี่ปุ่น ไทย มาเลเซีย จอร์แดน อิตาลี เยอรมัน สหรัฐอเมริกา เวียดนามและปากีสถาน เป็นต้น และคณาจารย์จากนานาชาติกว่า 30 ท่าน

หลักสูตร

 1. หลักสูตรภาษาจีน (ระดับมัธยม)
 2. หลักสูตรภาษาอังกฤษ (ระดับมัธยม) สำหรับหลักสูตรภาษาอังกฤษ CIS ใช้หลักสูตรของ Cambridge St. Andrews’ School ประเทศอังกฤษ โดยโรงเรียนใช้ระบบการศึกษา IGCSE O Level และ A Level

หมายเหตุ  - นักเรียนที่จะเข้าศึกษาในหลักสูตรภาษาจีน  ต้องมีผลสอบ HSK ระดับ 6 (HSK – HANYU SHUIPING KAOSHI คือการสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีนสำหรับชาวต่างชาติ)

- สำหรับนักเรียนที่สมัครเรียนในหลักสูตรภาษาอังกฤษ จะต้องทำการทดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ  เพื่อแบ่งระดับในการเรียน
1. A Level   อายุ 16-18 ปี
2. AS Level
3. IGCSE -  O Level    อายุ 14-16 ปี
หมายเหตุ   ทางโรงเรียนมีการจัดสอบทุกปลายเดือน  ซึ่งหากผลการเรียนของนักเรียนดีขึ้นและอาจารย์พิจารณาว่าสามารถเลื่อนชั้นได้  นักเรียนก็จะสามารถเลื่อนชั้นได้ในระหว่างเทอม

วิชาที่เรียน
O Level  -  คณิตศาสตร์ , วิทยาศาสตร์ , ประวัติศาสตร์, เตรียมสอบ IELTS, ธุรกิจ , ภาษาจีน, คอมพิวเตอร์, พลศึกษา
A Level   -  คณิตศาสตร์ , เคมี, ฟิสิกส์, เตรียมสอบ IELTS, ธุรกิจ, ภาษาจีน, ภาษาอังกฤษ, คอมพิวเตอร์, พลศึกษา

ค่าใช้จ่าย (ต่อปีการศึกษา)

หลักสูตรภาษาอังกฤษ
รายการค่าใช้จ่าย ระดับประถม ระดับมัธยม
ค่าเรียน 6,000 USD / 42,000 RMB 6,500 USD / 45,500 RMB
ค่าหนังสือ 200 USD / 1,400 RMB 400 USD / 2,800 RMB
ค่าอาหาร 1,100 USD / 7,700 RMB 1,100 USD / 7,700 RMB
ค่าที่พัก 1,100 USD / 7,700 RMB 1,100 USD / 7,700 RMB
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 8,400 USD / 58,800 RMB 9,100 USD / 63,700 RMB
หลักสูตรภาษาจีน
รายการค่าใช้จ่าย ระดับประถม ระดับมัธยม
ค่าเรียน 5,500 USD / 38,500 RMB 6,000 USD / 42,000 RMB
ค่าหนังสือ 200 USD / 1,400 RMB 200 USD / 1,400 RMB
ค่าอาหาร 1,100 USD / 7,700 RMB 1,100 USD / 7,700 RMB
ค่าที่พัก 1,100 USD / 7,700 RMB 1,100 USD / 7,700 RMB
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 7,900 USD / 55,300 RMB 8,400 USD / 58,800 RMB
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ
ค่าลงทะเบียน   50 USD / 350 RMB
ค่าชุดนักเรียน   200 USD / 1,400 RMB
ค่ามัดจำอุปกรณ์(คืนให้หลังจากจบหลักสูตร)   100 USD / 700 RMB
ค่าท่องเที่ยว   170 USD / 1,190 RMB
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น   520 USD / 3,640 RMB

หมายเหตุ

 1. ค่าเรียนในชั้นเรียนเตรียมความพร้อมราคาเท่ากับค่าเรียนในชั้นเรียนปกติ
 2. ค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนวีซ่า 400 หยวน
 3. กรณีไม่พักในโรงเรียน ค่าอาหาร เป็น 4,200 RMB และค่ารถรับส่งนักเรียน 1,400 RMB
 4. ค่าชุดนักเรียนมีให้ 3 ชุด หน้าร้อน หน้าหนาวและชุดพละ โดยนักเรียนจะต้องเตรียมเสื้อเชิ้ตสีขาวและรองเท้า ไปเอง

ค่าใช้จ่ายสำหรับผู้ปกครอง ที่จะเดินทางไปเยี่ยมโรงเรียน
สำหรับผู้ปกครองที่ต้องการเดินทางไปดูโรงเรียน (ในกรณีที่ยังไม่ตัดสินใจสมัคร และ กรณีสำหรับผู้ปกครองนักเรียนระยะสั้น)

 1. ค่ารถรับ – ส่งสนามบิน เที่ยวละ           900  หยวน (กรณีรับที่สนามบินเซี่ยงไฮ้)
 2. ค่าที่พัก วันละ US 30 ต่อห้อง  สามารถรับประทานอาหารภายในโรงอาหาร ร่วมกับนักเรียน  และพักในโรงแรมที่ทางโรงเรียนจัดให้

สำหรับผู้ปกครองที่ต้องการเดินทางไปดูโรงเรียน (ในกรณีที่ตัดสินใจสมัครระยะยาวเท่านั้น)

  • ค่ารถรับส่งสนามบิน ฟรี ในครั้งแรก(โดยต้องเดินทางไปพร้อมเด็กนักเรียน)  ครั้งต่อไปใช้อัตราตามข้างบน (กรณีรับที่สนามบินเซี่ยงไฮ้หรือ สนามบินเมืองนานกิง)
  • ค่าที่พัก และค่าอาหาร (ทานในโรงอาหาร ร่วมกับนักเรียน) ฟรี ที่พักสำหรับ 2 คืน พักในโรงแรมที่ทางโรงเรียนจัดให้

ภาคการศึกษา

เทอมการศึกษาที่ 1 (เทอมฤดูใบไม้ร่วง) เริ่มตั้งแต่ต้นเดือนกันยายนถึงต้นเดือนมกราคมของทุกปี
เทอมการศึกษาที่ 2 (เทอมฤดูใบไม้ผลิ) เริ่มตั้งแต่ต้นเดือนมีนาคมถึงปลายเดือนมิถุนายนของทุกปี

ช่วงเวลารับสมัคร

สามารถยื่นเอกสารและหลักฐานการสมัครได้ภายในระหว่างเทอม

คุณสมบัติผู้สมัครและเกณฑ์ในการพิจารณาเพื่อเข้าเรียน

 • สำเร็จการศึกษาระดับประถมปลายและอายุ 12 ปีขึ้นไป หรือกำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษา
 • สุขภาพแข็งแรง
 • มีความรู้พื้นฐานทางภาษาอังกฤษหรือจีน (ในกรณีที่ไม่มีพื้นฐานทางภาษา ทางโรงเรียนมีชั้นเรียนเตรียมความพร้อม เพื่อปรับความรู้ให้นักเรียน โดยแบ่งหลักสูตรออกเป็น 2 ประเภท คือ หลักสูตรเตรียมพื้นฐานทางด้านภาษาและหลักสูตรเตรียมพื้นฐานทางด้านวิชาการ)

หลักฐานในการสมัคร

 • รูปถ่ายสีขนาด 1 หรือ 2 นิ้ว จำนวน 5 ใบ
 • หลักฐานทางการศึกษา หนังสือรับรองและใบแสดงผลการเรียนล่าสุด ภาษาอังกฤษฉบับจริงอย่างละ 1 ฉบับ
 • สำเนาหนังสือเดินทาง 1 ฉบับ
 • สำเนาหนังสือเดินทางผู้ปกครอง 1 ฉบับ
 • หนังสือรับรองจากทางผู้ปกครอง 1 ฉบับ

สาธารณูปโภคและสิ่งอำนวยความสะดวก

 • อาคารเรียนประกอบด้วยอุปกรณ์การเรียนที่ทันสมัยซึ่งช่วยในด้านพัฒนาการการศึกษาของนักเรียน มีระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงและเครื่องปรับอากาศทุกห้อง มีศูนย์ศิลปะเพื่อการศึกษา ห้องสมุด ศูนย์สารนิเทศเพื่อการศึกษา ห้องทดลองวิทยาศาสตร์ โรงยิม ลานและลู่กรีฑา สนามฟุตบอล สนามบาสเก็ตบอล วอลเล่ย์บอล สระว่ายน้ำ เป็นต้น
 • อาคารเรียน มีทั้งหมด 3 ชั้น ดังนี้
  ชั้น 3   เป็นห้องเรียน
  ชั้น 2   เป็นห้องเรียน
  ชั้น 1   เป็นห้องเรียน ห้องพักอาจารย์ ห้องโถง  
 • แยกชั้นสำหรับนักเรียนชาย และ นักเรียนหญิง โดยพักแบบห้องชุด ( 2 ห้องนอน ห้องนอนละหนี่งคน) ห้องน้ำส่วนตัว สิ่งอำนวยความสะดวกภายในห้องพักประกอบด้วย เตียงนอน เครื่องนอน ตู้เสื้อผ้า โต๊ะเขียนหนังสือ ตู้นิรภัย ตู้เย็น ห้องน้ำส่วนตัว โดยทางโรงเรียนมีของใช้ส่วนตัวสำหรับนักเรียนใหม่ อย่างเช่น ไม้แขวนเสื้อ โคมไฟเขียนหนังสือ ผงซักฟอก กระดาษชำระ เป็นต้น
  ระหว่างชั้นนักเรียนชาย และ นักเรียนหญิง จะมีประตูปิดกั้นตลอด 24 ชั่วโมง และมีอาจารย์ประจำหอพักคอยดูแล ซึ่งจะมีเวลาเปิดและปิดหอพัก
  ภายในแต่ชั้นของหอพัก จะมีเครื่องซักผ้า ไมโครเวฟ เครื่องกดน้ำดื่ม ไว้ให้บริการฟรี

ตัวอย่างตารางประจำวันสำหรับนักเรียน

ช่วงเวลา กิจกรรม
06.40 ตื่นนอน
07.15 ออกจากห้องพัก ทานอาหารเช้า เตรียมตัวเข้าชั้นเรียน
08.10 – 08.50 เริ่มเรียนคาบเรียนที่ 1
08.50 – 09.10 ออกกายบริหารยามเช้า เคารพธงชาติ
09.20 – 10.05 เรียนคาบเรียนที่ 2
10.15 – 11.00 เรียนคาบเรียนที่ 3
11.15 – 12.00 เรียนคาบเรียนที่ 4
12.00 – 13.20 พักเที่ยงและเตรียมเข้าชั้นเรียนช่วงบ่าย
13.30 – 14.15 เรียนคาบเรียนที่ 5
14.30 – 15.15 เรียนคาบเรียนที่ 6
15.25 – 16.10 เรียนคาบเรียนที่ 7
16.20 – 16.55 เรียนคาบเรียนที่ 8
16.55 – 17.30 ทานอาหารเย็น
17.30 – 17.55 ช่วงเวลาอิสสระ (สามารถเข้าหอพักได้)
18.00 – 19.00 ชั่วโมงเรียนภาคค่ำ (ไม่มีพักกลาง)
19.00 นักเรียนกลับหอพัก
21.30 นักเรียนชั้นประถมเข้านอน
22.30 นักเรียนทั้งหมดเข้านอน

ระเบียบทั่วไปสำหรับนักเรียนโรงเรียนนานาชาติฉางโจว
      1. การเข้าชั้นเรียน : นักเรียนต้องเตรียมตัวพร้อมในการเข้าเรียน และเข้าชั้นเรียนตรงตามเวลา
      2. ระเบียบวินัย : นักเรียนต้องเชื่อฟัง และปฏิบัติตามคำแนะนำของคุณครู
      3. เครื่องแต่งกาย : นักเรียนต้องสวมชุดนักเรียนตามระเบียบโรงเรียน อย่างถูกต้อง เรียบร้อย
      4. การเข้านอน : ห้ามนักเรียนเดินเพ่นพ่านไปห้องอื่นๆ เมื่อถึงเวลาเข้านอน
      5. มื้ออาหาร : ห้ามลัดแซงคิวขณะรับอาหาร ห้ามทิ้งอาหารเรี่ยราด หรือ ก่อเสียงดังขณะรับประทานอาหาร
      6. การออกนอกบริเวณโรงเรียน : ต้องได้รับการอนุญาตจากทางโรงเรียนก่อนทุกครั้ง
      7. การเจ็บป่วย : เมื่อนักเรียนเกิดอาการเจ็บป่วย หรือ ไม่สบาย สามารถเข้ารับการศึกษาที่คลีนิค หรือ โรงพยาบาลตามที่โรงเรียนแนะนำ
      8. ความประพฤติทั่วไป : ห้ามถ่มน้ำลาย ขีดเขียน หรือ ทำความเสียหายใด ๆ กับสมบัติโรงเรียน และห้ามเล่นเกมในบริเวณ หรือในขณะที่มีการเรียนการสอน
      9. ทรงผม : ไม่อนุญาตให้นักเรียนชายไว้ผมยาว และไม่อนุญาตให้นักเรียนทุกคนทำการย้อม หรือ ดัดผม
      10. การทำความเคารพ : ให้ความเคารพครู อาจารย์ ตลอดจน สัญลักษณ์ที่กำหนด เช่น การเคารพธงชาติ
      11. ห้องสมุด : คืนหนังสือที่ยิมจากห้องสมุดทุกครั้ง ตรงตามเวลา
      12. การบ้าน : นักเรียนทุกคนต้องทำการบ้าน ตามที่ได้รับมอบหมาย
      13. การสอบ : นักเรียนที่ทุจริตในการสอบจะถูกลงโทษสถานหนักจากทางโรงเรียน
    การลงโทษนักเรียน มีตั้งแต่
      - การตักเตือนด้วยวาจา
      - การแจ้งเตือนด้วยลายลักษณ์อักษร
      - การให้พ้นสภาพจากการเป็นนักเรียน
    สำหรับความผิดที่อาจถูกพ้นจากสภาพการเป็นนักเรียน มีดังนี้
      ก. การขโมย ลักทรัพย์
      ข. การสูบบุหรี่ หรือ ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
      ค. การทำลาย สมบัติ ข้าวของ ๆ ทางโรงเรียน
      ง. การทะเลาะวิวาท ทำร้ายร่างกาย
      จ. การประพฤติผิดในเรื่องชู้สาว
      ฉ. การนำสิ่งลามก อนาจาร เข้ามาโรงเรียน

รูปถ่ายโรงเรียน

คลิกเพื่อดูรูปคลิกเพื่อดูรูปคลิกเพื่อดูรูปคลิกเพื่อดูรูปคลิกเพื่อดูรูปคลิกเพื่อดูรูปคลิกเพื่อดูรูปคลิกเพื่อดูรูปคลิกเพื่อดูรูปคลิกเพื่อดูรูปคลิกเพื่อดูรูป
 
Gallery | ดูรูปทั้งหมด