HOMETOWN & UNIVERSITYNEWS & INFORMATIONCOURSESGALLERYFORUM 4UFAQs
Xi'an | ซีอาน
จำนวนประชากรประมาณ 6.7 ล้านคน (ประชากรในกรุงเทพประมาณ 6 ล้านคน)

ซีอาน เป็นเมืองเอกของมณฑลส่านซี (Shaanxi Province) มีพื้นที่ 205,000 ตารางกิโลเมตร ประชากรประมาณ 40 ล้านคน ประตูสู่ภูมิภาคตะวันตกของจีน และ นับเป็นอู่อารยะธรรมเก่าแก่ แถบแม่น้ำหวงเฮอ ซึ่งมีความสำคัญที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์มากมายเมื่อ 1,100 ปีก่อนคริสตกาล ทั้งยังเป็น เคยเป็นเมืองหลวงเก่าของจีนมาในหลายยุคหลายสมัย

ปัจจุบันมีสถานที่สำคัญหลายแห่งในมณฑลส่านซีไดถูกจัดเป็นมรดกโลก จากองค์การสหประชาชาติ เข่น หุ่นทหารโบราณ (Army of Terracotta Worriors) ที่ถูกค้นพบในปี 1974

ซีอานมีอาณาเขตจากทิศตะวันออกถึงทิศตะวันตกราว 9 กิโลเมตร จากทิศเหนือถึงทิศใต้ประมาณ 8 กิโลเมตร

อุณหภูมิ

ซีอาน เป็นเมืองที่ภูมิอากาศแบบ 4 ฤดู คือฤดูร้อน ฤดูใบไม้ร่วง ฤดูหนาว และ ฤดูใบไม้ผลิภูมิอากาศอบอุ่นแบบภาคพื้นทวีป คือ ค่อนข้างแห้งในฤดูแล้ง มีฤดูใบไม้ผลิ และ ใบไม้ร่วงค่อนข้างสั้น แต่ มีช่วงอากาศหนาวเย็น และ อากาศร้อนที่ค่อนข้างยาวนาน

ข้อมูล
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.
ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
อุณหภูมิเฉลี่ยสูงสุด (C)
4/6
7/9
13/15
20/22
25/27
31/33
32/34
30/32
24/26
19/21
11/13
5/7
อุณหภูมิเฉลี่ยต่ำสุด (C)
-6/-4
-3/-1
2/4
8/10
13/15
18/20
21/23
20/22
14/16
8/10
2/4
-4/-2
ปริมาณน้ำฝน (mm)
5/10
10/15
25/30
45/50
60/65
50/55
90/95
80/85
100/105
55/60
25/30
5/10
สภาพภูมิอากาศปัจจุบัน Click for Xi'An, Shaanxi Forecast

มหาวิทยาลัยที่ในเมืองซีอาน

บรรยากาศทั่วไปในเมืองซีอาน