HOMETOWN & UNIVERSITYNEWS & INFORMATIONCOURSESGALLERYFORUM 4UFAQs
Nanjing | หนานจิง

จำนวนประชากร 5.5 ล้านคน (ประชากรในกรุงเทพประมาณ 6 ล้านคน)

มณฑลเจียงซู (Jiangsu Province) หรือที่รู้จักในนาม Jiangnan หมายถึงดินแดนทางตอนใต้ของแม่น้ำแยงซี (Chang Jiang / Yangzi River) ตั้งอยู่ติดชายฝั่งทะเลด้านตะวันออก มีทางน้ำตัดผ่านหลายสาย ถือได้ว่าเป็นเขตอู่ข้าวอู่น้ำ มีพื้นที่ 102,600 ตารางกิโลเมตร ประชากรราว 78 ล้านคน มีเมืองหนานจิงเป็นเมืองหลวงของมณฑล

หนานจิง ที่แปลว่านครหลวงใต้ เคยเป็นเมืองหลวงของหลายราชวงศ์ จนได้รับสมญานามว่า เมืองหลวงสิบแผ่นดิน และ ยังเป็น 1 ใน 6 นครโบราณ อันได้แก่ ปักกิ่ง หนานจิง ซีอาน ลั่วหยาง หังโจว และ ไคเฟิง เป็นเมืองหลวงครั้งสุดท้ายระหว่างปี ค.ศ.1927 ถึง ค.ศ.1949 โดยรัฐบาลสาธารณรัฐจีน ซึ่งมีผู้นำขณะนั้น คือ นายพลเจียงไคเช็ค หลังสถาปนาเป็นสาธารณรัฐประชาชนจีนในปี ค.ศ.1949 รัฐบาลใหม่จึงได้ย้ายเมืองหลวงกลับมายังปักกิ่งดังเดิม

บรรพบุรุษชาวหนานจิง จำนวนมากอพยพมาจากปักกิ่งตั้งแต่สมัยราชวงศ์หมิง จึงมีส่วนทำให้ภาษาหนานจิงมีสำเนียงคล้ายภาษาจีนกลางที่ฟังเข้าใจได้ทั่วไป จนทำให้ปัจจุบันหนานจิงเป็นหนึ่งในเมืองที่มีนักศึกษาต่างชาติมากที่สุดในประเทศจีน

อุณหภูมิ

เมืองหนานจิง ได้รับการขนานนามเป็นหนึ่งในเตาไฟทั้ง 3 ของจีน อันประกอบด้วย เมืองหนานจิง (Nanjing) เมืองฉงชิ่ง (Chong Qing) และ เมืองอู่ฮั่น (Wu Han) ซึ่งในฤดูร้อนอาจมีอุณหภูมิสูงถึง 40 องศาเซลเซียส ในฤดูหนาวอาจมีหิมะตกบ้างเล็กน้อย และ เพียงช่วงเวลาสั้นๆ

ข้อมูล
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.
ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
อุณหภูมิเฉลี่ยสูงสุด (C)
6/8
7/9
13/15
19/21
24/26
28/30
31/33
31/33
27/29
21/23
15/17
8/10
อุณหภูมิเฉลี่ยต่ำสุด (C)
-2/0
-1/1
3/5
9/11
15/17
19/21
23/25
23/25
18/20
12/14
5/7
-1/1
ปริมาณน้ำฝน (mm)
30/35
50/55
70/75
85/90
95/100
140/145
175/180
120/125
85/90
45/50
45/50
30/35
สภาพภูมิอากาศปัจจุบัน Click for หนานจิง, Jiangsu Forecast

มหาวิทยาลัยที่ในหนานจิง

บรรยากาศทั่วไปในเมืองหนานจิง