HOMETOWN & UNIVERSITYNEWS & INFORMATIONCOURSESGALLERYFORUM 4UFAQs
Kunming | คุนหมิง

พื้นที่ของเมืองคุนหมิง 6,200 ตารางกิโลเมตร, พื้นที่ของมณฑลหยุนหนาน 394,000 ตารางกิโลเมตร (พื้นที่ประเทศไทย 517,000 ตารางกิโลเมตร, พื้นที่กรุงเทพ ฯ 560 ตารางกิโลเมตร)
จำนวนประชากรชองเมืองคุนหมิงประมาณ 4 ล้านคน ประชากรที่อาศัยในมณฑลหยุนหนานประมาณ 45 ล้านคน (ประชากรในกรุงเทพประมาณ 6 ล้านคน)

หยุนหนานเป็นมณฑลที่ตั้งทางตะวันตกเฉียงใต้ มีพรมแดนติดกับพม่า ลาวและเวียดนาม ทำให้มีความหลากหลายทางเชื้อชาติ วัฒนธรรม ภูมิศาสตร์ และภูมิประเทศ ทั้งยังเป็นถิ่นอาศัยของชนกลุ่มน้อย 25 ชนชาติ ซึ่งมีประชากรราว 43 ล้านคน (เช่น ชนชาติจ้วง ชนชาติไต ชนชาติธเบต ชนชาติเหมียว เป็นต้น)

เมืองคุนหมิง เป็นเมืองเอกของมณฑลหยุนหนานซึ่งตั้งอยู่ทางภาคตะวันตกเฉียงใต้ ตั้งอยู่ที่ 1,800 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล มีฐานะเป็นศูนย์กลางทางการติดต่อระหว่างจีนกับเอเชียอาคเนย์

มีความสำคัญและคุณค่าทางประวัติศาสตร์ และยังเป็นหนึ่งในมณฑลของจีนที่มีทัศนีย ภาพสวยงาม หลากหลายด้วยพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ และดอกไม้นานาพันธุ์ ทำให้คุนหมิงเป็นเมืองที่มีศักยภาพในการเป็นเมืองอุตสาหกรรมด้านการท่องเที่ยว ดังนั้น การจัดระเบียบสภาพ แวดล้อมต่างๆ ภายในเมือง จึงทำได้ดี ภายในเมืองมีสถานที่สำหรับเดินเล่นพักผ่อน หย่อนใจหลายแห่ง ทั้งภายในตัวเมืองและโดยรอบ ตัวเมือง

อุณหภูมิ

เนื่องจากเมืองคุนหมิงตั้งอยู่บนระดับความสูง 1,800 เมตรจากระดับน้ำทะเล และอยู่ใกล้ทะเลสาบใหญ่เตียนฉือ ("Dian Chi" or "Dian Lake") เป็นทะเลสาบน้ำจืดขนาดใหญ่เป็นอันดับ 6 ของจีน ส่งผลให้มีอากาศอบอุ่นตลอดปี หน้าหนาวไม่หนาวจัด และ หน้าร้อนไม่ร้อนจัด จนได้รับฉายาว่า "นครแห่งฤดูใบไม้ผลิ"

นอกจากนั้น คุนหมิงยังมีลักษณะอากาศที่เฉพาะแตกต่างจากเมืองอื่น เช่น ในฤดูร้อน ราวเดือนมิถุนายน - สิงหาคม มักมีฝนตกชุก ซึ่งได้รับอิทธิพลเดียวกันกับลมมรสุมตะวันตก เฉียงใต้แถบบ้านเรา เมื่อมีฝนตกอุณหภูมิจะลดลง ทำให้อากาศเปลี่ยนเป็นหนาวได้ ในขณะที่อุณหภูมิของปักกิ่ง และเซี่ยงไฮ้ อาจอยู่ที่ราว 30 กว่าองศาเซลเซียส ส่วนในฤดูหนาวมีหิมะตกบ้างเพียงเล็กน้อย

ข้อมูล
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.
ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
อุณหภูมิเฉลี่ยสูงสุด (C)
14/16
16/18
20/22
23/25
24/26
23/25
23/25
23/25
22/24
19/21
16/18
14/16
อุณหภูมิเฉลี่ยต่ำสุด (C)
1/3
3/5
6/8
9/11
13/15
16/18
16/18
15/17
13/15
11/13
6/8
2/4
ปริมาณน้ำฝน (mm)
10/15
10/15
15/20
20/25
80/85
175/180
210/215
200/205
120/125
75/80
35/40
10/15
สภาพอากาศ Click for คุนหมิง, Yunnan Forecast

มหาวิทยาลัยที่ในเมืองคุนหมิง

บรรยากาศทั่วไปในเมืองคุนหมิง