HOMETOWN & UNIVERSITYNEWS & INFORMATIONCOURSESGALLERYFORUM 4UFAQs
Harbin | ฮาร์บิน
พื้นที่ 53,067 ตารางกิโลเมตร (พื้นที่ประเทศไทย 517,000 ตารางกิโลเมตร, พื้นที่กรุงเทพ ฯ 560 ตารางกิโลเมตร)
จำนวนประชากรประมาณ 13 ล้านคน โดยประชากรในตัวเมืองประมาณ 9.7 ล้านคน (ประชากรในกรุงเทพประมาณ 6 ล้านคน)

มณฑลเฮยหลงเจียง ตั้งอยู่ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของจีน ใกล้กับรัสเซีย เป็นพรมแดน และเป็นศูนย์กลางด้านอุตสาหกรรมเก่าแก่ของจีน มีพื้นที่ 469,000 ตารางกิโลเมตร ประชากรประมาณ 37 ล้านคน

เมืองฮาร์บิน เป็นเมืองเอกของมณฑลเฮยหลงเจียง ซึ่ง และ ได้ชื่อว่าเป็นเมืองแห่งน้ำแข็ง มีฤดูหนาวยาวนานและ มีชื่อเสียงจากเทศกาลโคมไฟน้ำแข็ง ที่สร้างชื่อเสียงให้กับเมืองฮาร์บิน จนเป็นที่รู้จักไปทั่วโลก

อุณหภูมิ

อากาศในเขตภูมิอากาศแบบภาคพื้นทวีป คือ มีฤดูหนาวที่ยาวนาน และฤดูร้อนสั้น อุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ 4 องศาเซลเซียส ฝนตกชุกในช่วงเดือนกรกฎาคม - สิงหาคม

ข้อมูล
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.
ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
อุณหภูมิเฉลี่ยสูงสุด (C)
-14/-12
-10/8
1/3
12/14
20/22
25/27
27/29
26/28
20/22
11/13
-1/1
-11/-9
อุณหภูมิเฉลี่ยต่ำสุด (C)
-26/-24
-23/-21
-12/-10
-1/1
6/8
13/15
17/19
15/17
8/10
-1/1
-12/-10
-22/-20
ปริมาณน้ำฝน (mm)
<5
5/10
10/15
20/25
40/45
85/90
160/165
115/120
60/65
25/30
10/15
5/10
สภาพภูมิอากาศปัจจุบัน Click for ฮาร์บิน, Heilongjiang Forecast

มหาวิทยาลัยที่ในเมืองฮาร์บิน

  • Harbin Engineering University (มหาวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์แห่งเมืองฮาร์บิน)

บรรยากาศทั่วไปในเมืองฮาร์บิน