HOMETOWN & UNIVERSITYNEWS & INFORMATIONCOURSESGALLERYFORUM 4UFAQs
Dalian | ต้าเหลียน
จำนวนประชากร ในตัวเมืองประมาณ 6 ล้านคน (ประชากรในกรุงเทพประมาณ 6 ล้านคน)
เมืองต้าเหลียน เป็นเมืองศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ การค้า การท่องเที่ยว และยังมีท่าเรือที่ใหญ่ที่สุดทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของจีน จนได้รับการขนานนามเป็น ฮ่องกงแห่งจีนเหนือ

ครั้งหนึ่ง เคยถูกยึดครองทั้งจาก ญี่ปุ่น และ รัสเซียในช่วง สงครามปลายศตวรรษที่ 19 จนถึงศตวรรษที่ 20 จึงยังมี กลิ่นอายของบรรยากาศ สถาปัตยกรรมแบบรัสเซียปะปนหลงเหลือให้เห็น อยู่บ้างภายในตัวเมือง

ปัจจุบัน ต้าเหลียนมีสถานะเป็นเมืองเศรษฐกิจชาย ฝั่งทะเลที่สำคัญ และเจริญรุ่งเรืองมากของจีน จึงมี นักลงทุน จากต่างชาติเข้ามาลงทุนมากมาย โดยเฉพาะนักลงทุนชาวญี่ปุ่น

เมืองต้าเหลียนตั้งอยู่ที่ปลายคาบสมุทรเหลียวหนิง (Liao Ning) ล้อมรอบด้วยทะเล สามด้าน และเป็นเมืองตากอากาศที่สำคัญทางภาคเหนือ

ทั้งยังเป็นเมืองที่มีความปลอดภัย และ สภาพแวดล้อมดีเลิศจนได้รับการจัดลำดับจาก สหประชาชาติให้เป็น 1 ใน 500 เมืองทั่วโลกที่มีสภาพแวดล้อมยอดเยี่ยมในปี 2001 และ จากการบริหารพัฒนาเมืองที่มีประสิทธิภาพ ต้าเหลียนจึงถูกยกฐานะเป็นเมืองต้นแบบใน การพัฒนา ให้กับเมืองต่างๆ ของจีน ตัวอย่างเช่น โรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ ซึ่งได้ถูกทยอยย้ายออกไปอยู่นอกเมืองจนปัจจุบัน ต้าเหลียนจัดได้ว่าเป็นเมืองที่สะอาดและ อากาศดีที่สุดในจีนเหนือ

อุณหภูมิ

ต้าเหลียนเป็นเมืองที่มีอากาศอบอุ่นที่สุดเมืองหนึ่งทางตอนเหนือฤดูร้อน อากาศร้อนที่สุดในเดือน สิงหาคม อุณหภูมิสูงสุดไม่เกิน 32 องศาเซลเซียส ฤดูหนาว อากาศหนาวที่สุดในเดือนมกราคม อุณหภูมิต่ำสุดไม่เกิน -16 องศาเซลเซียสและมีจำนวนวันที่มีแสงแดดต่อปีมากที่สุดเมืองหนึ่งของจีนเหนือเฉิงตูมีลักษณะอากาศเป็นแบบอบอุ่นชื้น อากาศไม่หนาวจัดในฤดูหนาว แต่เนื่องจาก ลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบแอ่งกะทะ อากาศจึงร้อนอบอ้าวมากในฤดูร้อน จนได้ชื่อว่าเป็น 1 ใน 3 เมือง ที่ร้อนที่สุดของจีน

ข้อมูล
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.
ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
อุณหภูมิเฉลี่ยสูงสุด (C)
-2/0
-1/1
5/7
13/15
19/21
23/25
26/28
26/28
23/25
17/19
8/10
1/3
อุณหภูมิเฉลี่ยต่ำสุด (C)
-9/-7
-7/-5
-2/0
5/7
11/13
16/18
20/22
20/22
16/18
9/11
1/3
-6/-4
สภาพอากาศปัจจุบัน Click for ต้าเหลียน, Liaoning Forecast

มหาวิทยาลัยที่ในเมืองต้าเหลียน

บรรยากาศทั่วไปในเมืองต้าเหลียน