หลักสูตรปริญญาตรี สาขาภาษาจีน-อังกฤษ ( Shanghai International Studies University )

 

 

ปี 1

ปี 2

 

เทอม 1

เทอม 2

เทอม 1

เทอม 2

ลำดับ

วิชา

เวลาเรียน

วิชา

เวลาเรียน

วิชา

เวลาเรียน

วิชา

เวลาเรียน

1

การอ่านภาษาจีน

216 คาบ

การอ่านภาษาจีน

216 คาบ

การอ่านภาษาจีน

144 คาบ

การอ่านภาษาจีน

144 คาบ

2

การอ่านจับใจความภาษาจีน

36 คาบ

การอ่านจับใจความภาษาจีน

36 คาบ

การอ่านจับใจความภาษาจีน

36 คาบ

การอ่านจับใจความภาษาจีน

36 คาบ

3

การฟังภาษาจีน

72 คาบ

การฟังภาษาจีน

72 คาบ

การฟัง การพูดภาษาจีน

108 คาบ

การฟัง การพูดภาษาจีน

108 คาบ

4

การสนทนาภาษาจีน

72 คาบ

การสนทนาภาษาจีน

72 คาบ

การเขียนภาษาจีน

36 คาบ

การเขียนภาษาจีน

36 คาบ

5

 

 

 

 

การแปล

36 คาบ

การแปล

36 คาบ

6

 

 

 

 

การอ่านภาษาอังกฤษ

72 คาบ

การอ่านภาษาอังกฤษ

72 คาบ

7

 

 

 

 

ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ

36 คาบ

ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ

36 คาบ

8

 

 

 

 

การฟัง การพูดภาษาอังกฤษ

36 คาบ

การฟัง การพูดภาษาอังกฤษ

36 คาบ

รวม

 

396 คาบ

 

396 คาบ

 

504 คาบ

 

504 คาบ

 

ปี 3

ปี 4

 

เทอม 1

เทอม 2

เทอม 1

เทอม 2

ลำดับ

วิชา

เวลาเรียน

วิชา

เวลาเรียน

วิชา

เวลาเรียน

วิชา

เวลาเรียน

1

การอ่านภาษาจีน

144 คาบ

การอ่านภาษาจีน

144 คาบ

การอ่านภาษาจีน

144 คาบ

การอ่านภาษาจีน

144 คาบ

2

การอ่านหนังสือพิมพ์จีน

36 คาบ

การอ่านหนังสือพิมพ์จีน

36 คาบ

การแปล

36 คาบ

การแปล

36 คาบ

3

การเขียนภาษาจีน

36 คาบ

การเขียนภาษาจีน

36 คาบ

การอ่านภาษาอังกฤษ

72 คาบ

การเขียนเพื่อธุรกิจ

72 คาบ

4

การแปล

36 คาบ

การแปล

36 คาบ

ติวสอบ TOEIC

36 คาบ

ติวสอบ TOEIC

36 คาบ

5

คอมพิวเตอร์

36 คาบ

คอมพิวเตอร์

36 คาบ

การสนทนาภาษาอังกฤษ

36 คาบ

การสนทนาภาษาอังกฤษ

36 คาบ

6

การอ่านภาษาอังกฤษ

72 คาบ

การอ่านภาษาอังกฤษ

72 คาบ

 

 

 

 

7

การฟัง การพูดภาษาอังกฤษ

72 คาบ

การฟัง การพูดภาษาอังกฤษ

72 คาบ

 

 

 

 

รวม

 

432 คาบ

 

432 คาบ

 

324 คาบ

 

324 คาบ