HOMETOWN & UNIVERSITYNEWS & INFORMATIONCOURSESGALLERYFORUM 4UFAQs
Tianjin Nankai High School
โรงเรียนมัธยมชั้นนำของเทียนสิน
หลักสูตรจีนพร้อมที่พัก
ราคาย่อมเยา

สถานที่ตั้ง

โรงเรียนมัธยมเทียนจินหนานไค ก่อตั้งขึ้นในปี 1904 มีประสบการณ์ด้านการเรียนการสอนนักเรียนต่างชาติมากว่า 30 ปี เปิดสอนทั้งหลักสูตร มัธยมตั้งแต่เกรด7-12 และคอร์สเรียนระยะสั้นsummer camp ซึ่งการเรียนการสอนจะเป็นภาษาจีนทั้งหมด และนักเรียนต่างชาติมากมาย ที่เรียนจบไปแล้วสามารถสอบเข้าเรียนต่อได้ทั้งมหาวิทยาลัยอันดับต้น ๆ ในจีนและในต่างประเทศ เช่น เกาหลี ญี่ปุ่น และสหรัฐอเมริกา

ระเบียบทั่วไป

 1. การเข้าชั้นเรียน   : นักเรียนต้องเตรียมตัวพร้อมในการเข้าเรียน และ เข้าชั้นเรียนตรงตามเวลา

 2. ระเบียบวินัย       : นักเรียนต้องเชื่อฟัง และ ปฏิบัติตามคำแนะนำของคุณครู

 3. เครื่องแต่งกาย    : นักเรียนต้องสวมชุดนักเรียนตามระเบียบโรงเรียน อย่างถูกต้องเรียบร้อย 

 4. การเข้านอน        : ห้ามนักเรียนเดินเพ่นพ่านไปห้องอื่นๆ เมื่อถึงเวลาเข้านอน

 5. มื้ออาหาร           :  ห้ามลัดแซงคิวขณะรับอาหาร ห้ามทิ้งอาหารเรี่ยราด หรือ ก่อเสียงดังขณะรับประทาน

 6. การออกนอกบริเวณโรงเรียน : ต้องได้รับการอนุญาตจากทางโรงเรียนก่อนทุกครั้ง

 7. การเจ็บป่วย        :  เมื่อนักเรียนเกิดอาการเจ็บป่วย หรือ ไม่สบาย สามารถเข้ารับการรักษาที่คลีนิค หรือ โรงพยาบาลตามที่โรงเรียนแนะนำ

 8. ความประพฤติทั่วไป : ห้ามถ่มน้ำลาย ขีดเขียน หรือ ทำความเสียหายใดๆกับสมบัติโรงเรียน และ ห้ามเล่นเกมในบริเวณ หรือ ในขณะที่มีการเรียน การสอน

 9. ทรงผม  ไม่อนุญาตให้นักเรียนชายไว้ผมยาว และ ไม่อนุญาตให้นักเรียนทุกคนทำการย้อม หรือ ดัดผม

 10. การทำความเคารพ   ให้ความเคารพครู อาจารย์ตลอดจน สัญลักษณ์ที่กำหนด เช่น การเคารพธงชาติ

 11. ห้องสมุด คืนหนังสือที่ยืมจากห้องสมุดทุกครั้ง ตรงตามเวลา

 12. การบ้าน นักเรียนทุกคนต้องทำการบ้าน ตามที่ได้รับมอบหมาย

 13. การสอบ นักเรียนที่ทุจริตในการสอบจะถูกลงโทษสถานหนักจากทางโรงเรียน

Course | หลักสูตร Accomodation | ที่พัก Cost | ค่าใช้จ่าย Map | แผนที่มหาวิทยาลัย Procedure | ขั้นตอนการสมัคร
 • หลักสูตรมัธยมเรียนกับนักเรียนต่างชาติภาคภาษาอังกฤษ
 • เป็นหลักสูตรมัธยมของอเมริกา มีตั้งแต่ Grade 7 -12 ซึ่งจะใช้ภาษาอังกฤษในการสอนเป็นหลัก และมีเรียนวิชาคณิตศาสตร์ วิชาภาษาอังกฤษ วิชาภาษาจีน วิชา ประวัติศาสตร์ วิชาคอมพิวเตอร์ วิชาพละศึกษา และวิชาศิลปะ เป็นต้น

 • ค่าเรียน
หลักสูตรมัธยม
เกรด 7-9
เกรด 10-12
ค่าเรียน
22,000
25,000
ค่าหอพักห้องคู่ International Student
1,000 / เดือน

  ประเภทที่พักและค่าใช้จ่าย

  ห้องพักเป็นห้องสี่คนมีห้องน้ำในตัว แต่แยกห้องอาบน้ำรวม มีการแบ่งหอพักเป็นชายหญิง


ประมาณการค่าใช้จ่ายที่ Tianjin Nankai High School ต่อปีการศึกษา เงินหยวน เงินบาท
ค่าสมัคร
ค่าเรียน หลักสูตร
ค่าที่พักต่อคน
(1 ปี)
ค่าวีซ่า
ค่าตั๋วเครื่องบิน กรุงเทพ-ปักกิ่ง สายการบิน Air China
รวมค่าใช้จ่าย
ประมาณอัตราแลกเปลี่ยน 32 บาท/ดอลล่าห์ 4.5 บาท/หยวน
ค่าใข้จ่ายไม่รวม ค่าใช้จ่ายส่วนตัว ค่ารับรองเอกสาร
  หลักฐานในการสมัคร

 • รูปถ่ายสีขนาด 33x48 มม. จำนวน 12 ใบ

 • หลักฐานทางการศึกษา หนังสือรับรองและใบแสดงผลการเรียนล่าสุด ภาษาอังกฤษฉบับจริงอย่างละ 1 ฉบับ

 • สำเนาหนังสือเดินทาง 1 ฉบับ

 • สำเนาหนังสือเดินทางผู้ปกครองทั้งคุณพ่อและคุณแม่

 • สูติบัตรตัวจริง

ช่วงเวลารับสมัคร - หลักสูตรภาษาจีนสำหรับนักศึกษาต่างชาติ

ยื่นเอกสารและหลักฐานการสมัครก่อน 20 มิถุนายน หรือ 20 ธันวาคม

รูปถ่ายมหาวิทยาลัย

คลิกเพื่อดูรูปคลิกเพื่อดูรูปคลิกเพื่อดูรูปคลิกเพื่อดูรูปคลิกเพื่อดูรูปคลิกเพื่อดูรูป