HOMETOWN & UNIVERSITYNEWS & INFORMATIONCOURSESGALLERYFORUM 4UFAQs
No.2 High School of East China Normal University
 

สถานที่ตั้ง
โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยหัวตงวิทยาเขตสอง ตั้งอยู่ในเขตผู่ตงของมหานครเซี่ยงไฮ้ มีพื้นที่ 100,000 ตารางเมตร การเดินทางสะดวกด้วยรถประจำทาง และอยู่ใกล้รถไฟฟ้าใต้ดินสาย 2 สถานี Zhang Jiang Gao Ke(张江高科)

โรงเรียนมัธยมที่สองแห่งมหาวิทยาลัย East China Normal
เน้นสอนหลักสูตรจีนเพื่อเข้ามหาวิทยาลัยในจีน
สามารถเรียนกับนักเรียนต่างชาติ นักเรียนจีน (สองภาษา)

ประวัติโดยย่อ

โรงเรียนมัธยมสาธิตม.หัวตงวิทยาเขตสอง (HSEFZ)  ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 1958 เป็นโรงเรียนมัธยมชั้นนำของมหานครเซี่ยงไฮ้ที่ขึ้นตรงกับกระทรวงศึกษาธิการจีน ยังเป็นโรงเรียนที่เผยแพร่ภาษาจีนสำหรับชาวต่างชาติที่ขึ้นตรงกับ “ฮั่นปั้น” และตั้งแต่ปี 2007 ได้เป็นศูนย์การสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน (HSK) ผู้จบการศึกษาส่วนใหญ่สามารถสอบเข้ามหาวิทยาลัยชั้นนำของจีนได้

ทางโรงเรียนได้ให้ความสำคัญกับการศึกษาระหว่างประเทศ โดยในปี 1999 ได้ตั้งฝ่ายประสานงานการศึกษาระหว่างประเทศขึ้น และรับนักเรียนต่างชาติเข้ามาศึกษา อาทิเช่น ประเทศอเมริกา ญี่ปุ่น ออสเตเรีย เกาหลี คาซักสถาน แคนนาดา เป็นต้น โดยมีการแลกเปลี่ยนอาจารย์และนักเรียนเพื่อไปศึกษาเพิ่มเติมในต่างประเทศ มีการใช้อุปกรณ์การเรียนการสอนที่ทันสมัย ปัจจุบันมีนักเรียนประมาณ 1,500 คน

สาธารณูปโภคและสิ่งอำนวนความสะดวก
หอพักนักศึกษาต่างชาติ 
ห้องพักแยกชั้นสำหรับนักเรียนชาย และ นักเรียนหญิง โดยชั้น 6-8 เป็นนักเรียนชาย ส่วนชั้น 9-10 เป็นนักเรียนหญิง
ห้องพักเป็นแบบห้องคู่ ห้องน้ำส่วนตัว สิ่งอำนวยความสะดวกภายในห้องพักประกอบด้วย เตียงนอน เครื่องนอน ตู้เสื้อผ้า โต๊ะเขียนหนังสือ เครื่องปรับอากาศ ห้องน้ำส่วนตัว  ส่วนเครื่องซักผ้าจะมีบริการฟรีที่ชั้นใต้ดินของตึกหอพัก และบริเวณหน้าห้องพักจะมีบริการเครื่องน้ำดื่ม

ทางโรงเรียนมีบริการห้องอินเตอร์เน็ท สามารถใช้ฟรี โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เพื่อให้นร.ต่างชาติสะดวกในการติดต่อผู้ปกครอง
หรือใช้หาข้อมูล โดยห้ามใช้ในเวลาเรียน และห้ามเข้าเว็บที่ไม่เหมาะสม หากฝ่าฝืนอาจถูกตัดสิทธิ์ไม่ให้ใช้อีกต่อไป ช่วงเวลาที่สามารถใช้อินเตอร์เน็ทได้
วันจันทร์ – พฤหัสบดี             ช่วงกลางวัน ตั้งแต่เวลา 12.45 – 13.15 น.
วันจันทร์ – ศุกร์                    ช่วงกลางคืน ตั้งแต่เวลา 20.50 – 21.30 น.


ตัวอย่างตารางประจำวันสำหรับนักเรียน

06.45                                      ตื่นนอน
07.30                                      ออกจากห้องพัก เตรียมตัวเข้าชั้นเรียน
07.50 – 08.30                       เริ่มเรียนคาบเรียนที่ 1
08.40 – 09.20                       เรียนคาบเรียนที่ 2
09.30 – 10.10                       เรียนคาบเรียนที่ 3
10.30 – 11.10                       เรียนคาบเรียนที่ 4
11.20 – 11.55                       เรียนคาบเรียนที่ 5
12.00 – 12.30                       พักเที่ยง

(วันจันทร์ – วันพฤหัสบดี )
13.15 – 13.55 เรียนคาบเรียนที่ 6
15.00 – 15.40 เรียนคาบเรียนที่ 8
15.50 – 16.30 เรียนคาบเรียนที่ 9
16.45 – 17.15 ทานอาหารเย็น
18.00 – 19.15 ชั่วโมงเรียนภาคค่ำ คาบเรียนที่ 1
19.30 – 20.45 ชั่วโมงเรียนภาคค่ำ คาบเรียนที่ 2
21.00 – 21.20 ทานอาหารว่าง
22.00 นักเรียนทั้งหมดปิดไฟเข้านอน

( วันศุกร์ )
12.45 – 13.25 เรียนคาบเรียนที่ 6
13.35 – 14.15 เรียนคาบเรียนที่ 7


ระเบียบทั่วไป

ระเบียบทั่วไปสำหรับนักเรียน

 1. การเข้าชั้นเรียน  :  นักเรียนต้องเข้าเรียนตรงตามเวลา  หากเข้าเรียนต่ำกว่า70 เปอร์เซนต์ นักเรียนจะไม่มีสิทธิ์สอบ และในใบรับรองผลการเรียนจะปรากฎผลการเข้าเรียนของนักเรียนด้วย  
 2. การแต่งกาย       : นักเรียนต้องแต่งกายให้สุภาพ เรียบร้อย ความยาวของกระโปรงหรือกางเกงต้องไม่สั้นเกินไป
 3. ระเบียบวินัย       : นักเรียนต้องเชื่อฟัง และ ปฏิบัติตามคำแนะนำของคุณครู  ในเวลาเรียน ห้ามใช้เครื่องมือสื่อสารและอุปกรณ์อิเล็คทรอนิคทุกชนิด
 4. การบ้าน             : หากนักเรียนส่งการบ้านช้า ไม่ส่งการบ้าน หรือลอกการบ้าน ก็จะมีผลต่อการเรียน
 5. การสอบ            : นักเรียนที่ทุจริตในการสอบจะถูกลงโทษสถานหนักจากทางโรงเรียน
 6. การขึ้นชั้นเรียน   : หากนักเรียนสอบไม่ผ่าน 5 วิชา ไม่สามารถสอบซ่อมได้ จะต้องเรียนซ้ำชั้น
 7. รับประทานอาหาร  : ทางโรงเรียนไม่อนุญาต ให้นักเรียนออกไปทานอาหารด้านนอก โดยให้ทานที่โรงอาหารที่จัดเตรียมให้
 8. การออกนอกบริเวณโรงเรียน : จะต้องแสดงใบอนุญาตเข้าออกที่เซ็นต์โดยอาจารย์
 9. ความประพฤติทั่วไป : ห้ามถ่มน้ำลาย ขีดเขียน หรือ ทำความเสียหายใดๆกับสมบัติโรงเรียน และ ห้ามเล่นหรือกระทำการใดที่ก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้อื่น
 10. ทรงผม              : ไม่อนุญาตให้นักเรียนชายไว้ผมยาว และ ไม่อนุญาตให้นักเรียนทุกคนทำการย้อม หรือ ดัดผม
 11. ระเบียบหอพัก   : หอพักปิด ช่วงเช้าเวลา 7.40-12.00 น.

                                                           ช่วงบ่ายเวลา 13.20-16.00 น. (ศุกร์ 12.40-15.00 น.)
                                                           ช่วงค่ำเวลา 17.50-20.45 น. (เสาร์-อาทิตย์ 21.45 น.)
นักเรียนต้องปิดไฟเข้านอนก่อนเวลา 21.50 น. หลังจากปิดไฟแล้ว ห้ามทำกิจกรรมใดๆที่สร้างความรบกวนแก่ผู้อื่น

     การลงโทษนักเรียน มีดังนี้
ระดับ A : ลงโทษด้วยการตักเตือน
ระดับ B : ลงโทษด้วยการตักเตือนอย่างรุนแรง
ระดับ C : ลงโทษด้วยการคุมความประพฤติ
ระดับ D : ลงโทษด้วยการเชิญออก
ระดับ E : ลงโทษด้วยการไล่ออก

Course | หลักสูตร Accomodation | ที่พัก Cost | ค่าใช้จ่าย Map | แผนที่มหาวิทยาลัย Procedure | ขั้นตอนการสมัคร
 • ภาษาจีน เป็นหลักสูตรที่ใช้ภาษาจีนในการบรรยาย ยกเว้นวิชาภาษาอังกฤษ และวิชาเลือกภาษาต่างประเทศอื่น โดยเป็นหลักสูตรสำหรับนักเรียนต่างชาติโดยเฉพาะ  
  หากนักเรียนไม่มีพื้นฐานภาษาจีนจะต้องเรียนหลักสูตรภาษาเร่งรัดประมาณ 1 เทอม ซึ่งหลักสูตรนี้มีเป้าหมายที่จะเรียนต่อในมหาลัยชื่อดังในประเทศจีน

 • ภาษาจีน – อังกฤษ (ผู้ที่จะเรียนหลักสูตรนี้จะต้องใช้ภาษาจีนเป็นภาษาแม่) วิชาภาษาจีน คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี จะใช้ภาษาจีนในการบรรยายเป็นหลัก ส่วนวิชาประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และวรรณกรรมต่างประเทศ จะใช้ตำราจากต่างประเทศและภาษาอังกฤษในการบรรยาย อาจารย์ส่วนใหญ่มาจากอเมริกาและแคนนาดา เป้าหมายของหลักสูตรนี้คือเพื่อศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยชั้นนำทั้งในและนอกประเทศจีน

 • หลักสูตรที่เลือกเรียนตามวัตถุประสงค์ของนักเรียน เหมาะสำหรับนักเรียนที่ระดับภาษาจีนและภาษาอังกฤษคล่อง สามารถเลือกเรียนหลักสูตรภาษาจีนหรือหลักสูตรภาษาจีน – อังกฤษก็ได้ จะต้องดูระดับภาษาทั้งจีนและอังกฤษของผู้เรียนด้วย เป้าหมายของหลักสูตรนี้คือเพื่อศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยชั้นนำทั้งในและนอกประเทศจีน

  ค่าเรียน

ตัวอย่างรายวิชาเรียน

หลักสูตร

วิชา

เตรียมเข้ามัธยม

ม. 1

ม. 2

ม. 3

ม. 4

ม. 5

ม. 6

ภาษาจีน

ภาษาและวรรณคดี

 

การอ่าน

 

 

 

 

 

ภาษาจีน – อังกฤษ

ภาษาอังกฤษ

 

การฟัง -พูดภาษาอังกฤษ

 

การอ่าน - เขียนภาษาอังกฤษ

หลักสูตรที่เลือกเรียนตามวัตถุประสงค์ของนักเรียน

ภาษาต่างประเทศ

 

 

คณิตศาสตร์

คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์

วิทยาศาสตร์ทั่วไป

 

 

 

 

 

 

ชีววิทยา

 

 

สายวิทย์

สายวิทย์

 

ฟิสิกส์

 

 

สายวิทย์

สายวิทย์

 

เคมี

 

 

สายวิทย์

สายวิทย์

มนุษยศาสตร์

ภูมิศาสตร์

 

สายศิลป์

สายศิลป์

 

ประวัติศาสตร์

สายศิลป์

สายศิลป์

 

สังคมศาสตร์

 

 

 

 

สายศิลป์

สายศิลป์

พลศึกษา

พลศึกษา

ศิลปศึกษา

ดนตรี

 

 

 

 

ศิลปะ

 

 

 

 

การละคร

 

 

 

 

 

เทคโนโลยี

คอมพิวเตอร์

 

 

 

 

การออกแบบ

 

 

 

 

 

งานฝีมือ

 

 

 

 

 

โฮมรูม

 

วิชาเลือก 

 

 

  ประเภทที่พักและค่าใช้จ่าย


  หลักสูตรภาษาอังกฤษ

  รายการค่าใช้จ่าย

  ระดับมัธยมต้น

  ระดับมัธยมปลาย

  ค่าสมัคร

  1,000 RMB

  ค่าเรียน        

  35,000 RMB

  38,000 RMB

  ค่าหนังสือ

  1,200 RMB

  ค่าที่พัก

  5,000 RMB

  ค่าชุดนักเรียน

  1,900 RMB

  ค่าวีซ่า 1,000 RMB
  ค่ากิจกรรม 1,000 RMB (ค่าใช้จ่ายสำหรับเด็กเก่า)

  รวมเป็นเงิน

  44,000 RMB

  47,000 RMB

  หมายเหตุ

  1. อาหารสามารถซื้อทานได้ที่โรงอาหาร
  2. ค่ากิจกรรมประมาณ 800 หยวน


ประมาณการค่าใช้จ่ายที่ No.2 High School of East China Normal University เงินหยวน เงินบาท
ค่าสมัคร
ค่าเรียน หลักสูตร
ค่าที่พักต่อคน
(ประมาณการ 135 วัน หรือ 4 เดือน)
ค่าวีซ่าที่จีน
ค่าหนังสือ
ค่าตั๋วเครื่องบิน กรุงเทพ-เซี่ยงไฮ้ สายการบิน China Eastern Normal University  
รวมค่าใช้จ่าย  
ประมาณอัตราแลกเปลี่ยน 4.5 บาท/หยวน
ค่าใข้จ่ายไม่รวม ค่าใช้จ่ายส่วนตัว ค่าตรวจร่างกาย ค่าทัศนศึกษา
  หลักฐานในการสมัคร

 • รูปถ่ายสีตามเกณฑ์สถานฑูตจีน จำนวน 12 ใบ
 • หลักฐานทางการศึกษา หนังสือรับรองและใบแสดงผลการเรียนล่าสุด ภาษาอังกฤษฉบับจริงอย่างละ 1 ฉบับ
 • หนังสือรับรองจากทางอาจารย์ 1 ฉบับ
 • สำเนาหนังสือเดินทาง 1 ฉบับ
 • สำเนาหนังสือเดินทางผู้ปกครอง 1 ฉบับ
 • หากอายุของผู้สมัครเกิน 18 ปี จะต้องแสดงผลการตรวจร่างกาย

 • คุณสมบัติผู้สมัครและเกณฑ์ในการพิจารณาเพื่อเข้าเรียน
 • สำเร็จการศึกษาระดับประถมปลายและอายุ 12 ปีขึ้นไป หรือกำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษา
 • สุขภาพแข็งแรง
 • มีความรู้พื้นฐานทางภาษาอังกฤษหรือจีน (ในกรณีที่ไม่มีพื้นฐานทางภาษา ทางโรงเรียนมีชั้นเรียนเตรียมความพร้อม เพื่อปรับความรู้ให้นักเรียน โดยแบ่งหลักสูตรออกเป็น 2 ประเภท คือ หลักสูตรเตรียมพื้นฐานทางด้านภาษาและหลักสูตรเตรียมพื้นฐานทางด้านวิชาการ)

ช่วงเวลารับสมัคร - หลักสูตรภาษาจีนสำหรับนักศึกษาต่างชาติ

ยื่นเอกสารและหลักฐานการสมัครก่อนสิ้นเดือนมิถุนายนของทุกปี

รูปถ่ายมหาวิทยาลัย

คลิกเพื่อดูรูปคลิกเพื่อดูรูปคลิกเพื่อดูรูปคลิกเพื่อดูรูปคลิกเพื่อดูรูปคลิกเพื่อดูรูปคลิกเพื่อดูรูปคลิกเพื่อดูรูปคลิกเพื่อดูรูปคลิกเพื่อดูรูปคลิกเพื่อดูรูป

Gallery | ดูรูปทั้งหมด