HOMETOWN & UNIVERSITYNEWS & INFORMATIONCOURSESGALLERYFORUM 4UFAQs
Beijing No.39 Middle School | 北京第39中学
 

สถานที่ตั้ง

โรงเรียนมัธยมปักกิ่งหมายเลข 39 ตั้งอยู่ใจกลางเมืองปักกิ่ง การเดินทางสะดวกใกล้กับรถไฟฟ้าสายสีเขียวสถานี Xi Si(西四站) และเดินต่อประมาณ 10-15 นาที และยังใกล้กับแหล่งท่องเที่ยวสำคัญๆ ของปักกิ่ง เช่น เป่ยไห่ เป็นต้น

โรงเรียนมัธยมที่ 39 แห่งมหานครปักกิ่ง
มีหลักสูตรภาษาจีน
มีหลักสูตรเตรียมความพร้อม

ประวัติโดยย่อ

โรงเรียนมัธยมแห่งที่ 39 กรุงปักกิ่ง ดำเนินงานการสอน ถือ"สุขภาพ ประสิทธิภาพ คุณภาพ" เป็นหลักการทำงาน บริหารจัดการอย่างเข้มงวดและมีความใส่ใจพร้อมกัน ทุก ๆ ด้าน     
เมื่อปี 1994 ทางโรงเรียนได้เปิดรับนักเรียนต่างชาติเป็นปีแรก ปัจจุบันมีนักเรียนต่างชาติสำเร็จการศึกษา และสามารถสอบเข้ามหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงของจีน เช่น มหาวิทยาลัยปักกิ่ง  มหาวิทยาลัยชิงฮว๋า  เป็นต้น

 

สาธารณูปโภคและสิ่งอำนวนความสะดวก
อาคารเรียนประกอบด้วยอุปกรณ์การเรียนที่ทันสมัยซึ่งช่วยในด้านพัฒนาการการศึกษาของนักเรียน มีศูนย์ศิลปะเพื่อการศึกษา ห้องสมุด ศูนย์สารนิเทศเพื่อการศึกษา  ห้องดนตรี โรงยิม สระว่ายน้ำ ลานและลู่กรีฑา สนามฟุตบอล สนามบาสเก็ตบอล เป็นต้น

หอพักนักศึกษาต่างชาติ   
แยกอาคารสำหรับนักเรียนชาย และ นักเรียนหญิง โดยพักแบบห้องคู่ ห้องน้ำส่วนตัว
สิ่งอำนวยความสะดวกภายในห้องพักประกอบด้วย เตียงนอน เครื่องนอน ตู้เสื้อผ้า โต๊ะเขียนหนังสือ ตู้เย็น
ภายในอาคารที่พักมีห้องดูโทรทัศน์รวม แม่บ้านทำความสะอาดห้องและบริการซักผ้าฟรี และมีอาจารย์คุมหอพักดูแลอยู่ตลอดเวลา เมื่อถึงเวลา 21.00 น.ของทุกวันอาจารย์จะเรียกเก็บคอมพิวเตอร์


ระเบียบทั่วไป

 1. การเข้าชั้นเรียน   : นักเรียนต้องเตรียมตัวพร้อมในการเข้าเรียน และ เข้าชั้นเรียนตรงตามเวลา
 2. ระเบียบวินัย       : นักเรียนต้องเชื่อฟัง และ ปฏิบัติตามคำแนะนำของคุณครู
 3. เครื่องแต่งกาย    : นักเรียนต้องสวมชุดนักเรียนตามระเบียบโรงเรียน อย่างถูกต้องเรียบร้อย 
 4. การเข้านอน        : ห้ามนักเรียนเดินเพ่นพ่านไปห้องอื่นๆ เมื่อถึงเวลาเข้านอน
 5. มื้ออาหาร           :  ห้ามลัดแซงคิวขณะรับอาหาร ห้ามทิ้งอาหารเรี่ยราด หรือ ก่อเสียงดังขณะรับประทาน
 6. การออกนอกบริเวณโรงเรียน : ต้องได้รับการอนุญาตจากทางโรงเรียนก่อนทุกครั้ง
 7. การเจ็บป่วย        :  เมื่อนักเรียนเกิดอาการเจ็บป่วย หรือ ไม่สบาย สามารถเข้ารับการรักษาที่คลีนิค หรือ โรงพยาบาลตามที่โรงเรียนแนะนำ
 8. ความประพฤติทั่วไป : ห้ามถ่มน้ำลาย ขีดเขียน หรือ ทำความเสียหายใดๆกับสมบัติโรงเรียน และ ห้ามเล่นเกมในบริเวณ หรือ ในขณะที่มีการเรียน การสอน
 9. ทรงผม  ไม่อนุญาตให้นักเรียนชายไว้ผมยาว และ ไม่อนุญาตให้นักเรียนทุกคนทำการย้อม หรือ ดัดผม
 10. การทำความเคารพ   ให้ความเคารพครู อาจารย์ตลอดจน สัญลักษณ์ที่กำหนด เช่น การเคารพธงชาติ
 11. ห้องสมุด คืนหนังสือที่ยืมจากห้องสมุดทุกครั้ง ตรงตามเวลา
 12. การบ้าน นักเรียนทุกคนต้องทำการบ้าน ตามที่ได้รับมอบหมาย
 13. การสอบ นักเรียนที่ทุจริตในการสอบจะถูกลงโทษสถานหนักจากทางโรงเรียน

การลงโทษนักเรียน มีตั้งแต่

 • การตักเตือนด้วยวาจา
 • การแจ้งเตือนด้วยลายลักษณ์อักษร
 • การให้พ้นสภาพจากการเป็นนักเรียน
Course | หลักสูตร Accomodation | ที่พัก Cost | ค่าใช้จ่าย Map | แผนที่มหาวิทยาลัย Procedure | ขั้นตอนการสมัคร
 • หลักสูตรภาษาจีน เพื่อเรียนเตรียมพื้นฐานในการเข้าเรียนระดับชั้นมัธยม สำหรับผู้ที่ไม่มีพื้นฐานภาษาจีน หรือมีพื้นฐานในระดับต้น  ซึ่งจะเน้นเรียนวิชาภาษาจีนเป็นหลัก และมีเรียนวิชาอื่นๆเพิ่มเติม ดังนี้ วิชาคณิตศาสตร์ภาษาอังกฤษ  วิชาประวัติศาสตร์  วิชาพละศึกษา HSK  และวิชาศิลปะ  เป็นต้น

 • หลักสูตรมัธยมเรียนกับนักเรียนต่างชาติ  เป็นห้องเรียนขนาดเล็กสำหรับนักเรียนต่างชาติ ซึ่งวิชาเรียนจะคล้ายกับคลาสเรียนของนักเรียนจีน โดยนักเรียนจะต้องมีผลสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน (HSK)ระดับ 3 และช่วงมัธยมศึกษาปีที่ 5 ต้องเลือกเรียนสายศิลป์ภาษา หรือ สายวิทย์

 • หลักสูตรมัธยมเรียนกับนักเรียนจีน  เป็นหลักสูตรที่แทรกคลาสกับนักเรียนจีน ซึ่งในแต่ละห้องเรียนของนักเรียนจีน จะมีนักเรียนต่างชาติแทรกคลาสได้เพียง 1 - 2 คนเท่านั้น โดยนักเรียนจะต้องมีผลสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน (HSK)ระดับ 6

 • หลักสูตร 2 ภาษา จีน-อังกฤษ เป็นหลักสูตรเพื่อส่งเสริมความสามารถนักเรียนในด้านภาษาอังกฤษและภาษาจีน รวมถึงด้านวัฒนธรรม ประเพณีของจีนและนานาชาติ โดยมุ่งเน้นให้นักเรียนมีความคิดสร้างสรร ครูทุกคนได้รับใบรับรองและมีประสบการณ์ยาวนานในด้านการศึกษา โดยหลักสูตรออกแบบมาเพื่อให้นักเรียนเตรียมความพร้อมสำหรับการทดสอบ  SAT, TOEFL, HSK

  ค่าเรียน

ระดับชั้น

เกณฑ์การรับ

วิชาที่เรียน

ระยะเวลา

หลักสูตรภาษาจีน

ระดับต้น

ไม่มีพื้นฐานภาษาจีน

ภาษาจีน การสนทนา การฟัง พูด อ่าน เขียน

1 เทอม

ระดับกลาง

HSK ไม่ถึง3

ภาษาจีน, ภาษาอังกฤษ, สนทนาภาษาอังกฤษ, คณิตศาสตร์ภูมิศาสตร์, ประวัติศาสตร์, วัฒนธรรมจีน, พลศึกษา,ติวสอบ HSK

1 เทอม

 

มัธยมต่างชาติ

มัธยมปีที่ 4

HSK 3 ขึ้นไป

ภาษาจีน,คณิตศาสตร์,ภาษาอังกฤษ,สนทนาภาษาอังกฤษ(อาจารย์ต่างชาติ),  ประวัติศาสตร์,ภูมิศาสตร์, ,ฟิสิกส์, เคมี,วัฒนธรรมจีน, พลศึกษา,คอมพิวเตอร์, ติวสอบ  HSK

1 ปี

มัธยมปีที่ 5
สายศิลป์

HSK 4 ขึ้นไป

ภาษาจีน,คณิตศาสตร์,ภาษาอังกฤษ,วัฒนธรรมต่างประเทศ(อาจารย์ต่างชาติ), ประวัติศาสตร์,ภูมิศาสตร์,วัฒนธรรมจีน, พลศึกษา,คอมพิวเตอร์, ติวสอบ  HSK

1 ปี

มัธยมปีที่ 5
สายวิทย์

HSK 4 ขึ้นไป

ภาษาจีน,คณิตศาสตร์,ภาษาอังกฤษ,วัฒนธรรมต่างประเทศ(อาจารย์ต่างชาติ), , เคมี, ฟิสิกส์,วัฒนธรรมจีน, พลศึกษา,คอมพิวเตอร์, ติวสอบ  HSK

1 ปี

มัธยมปีที่ 6
สายศิลป์

HSK 5 ขึ้นไป

 ภาษาจีน,คณิตศาสตร์,ภาษาอังกฤษ, การเขียนภาษาอังกฤษ(อาจารย์ต่างชาติ), , ประวัติศาสตร์,ภูมิศาสตร์,กฎหมาย, พลศึกษา

1 ปี

มัธยมปีที่ 6
สายวิทย์

HSK 5 ขึ้นไป

ภาษาจีน,คณิตศาสตร์,ภาษาอังกฤษ,วัฒนธรรมต่างประเทศ(อาจารย์ต่างชาติ), , เคมี, ฟิสิกส์,วัฒนธรรมจีน, พลศึกษา

1 ปี


ช่วงเวลาเรียน
คาบเช้า   07.40 11.45 น.  ( จันทร์ เสาร์ )
คาบบ่าย  13.00 16.35 น.  ( จันทร์ เสาร์ )
ทบทวน    18.00 19.30 น. ( จันทร์ เสาร์ ยกเว้นวันพุธ )

 

  ประเภทที่พักและค่าใช้จ่าย


  หลักสูตรภาษาจีน

  รายการค่าใช้จ่าย

  หลักสูตรภาษา
  มัธยมต้น

  หลักสูตรมัธยมปลาย

  ค่าสมัคร  ( ชำระครั้งแรก )
  ค่าเรียน
  ค่าที่พัก
  ค่าอาหาร
  ค่าใช้จ่ายทั่วไป (ค่าหนังสือ,ชุดนักเรียน)
  ค่าเครื่องนอน
  ค่าบุคคลรับรองที่เมืองจีน (ชำระครั้งเดียว)

  664
  15,745
  8,100
  7,020
  2,000
  300
  1,210

  664
  17,405
  8,100
  7,020
  2,000
  300
  1,210

  รวม

  35,039

  36,699

  หมายเหต

  • ค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนวีซ่าเทอมแรก 800 หยวน รวมอยู่ในค่าใช้จ่ายทั่วไป
  • ค่าประกัน 400 หยวน / ครึ่งปี หรือ 800 หยวน / ปี
  • ชุดนักเรียน 2 ชุด


ประมาณการค่าใช้จ่ายที่ Beijing No.39 School เงินหยวน เงินบาท
ค่าสมัคร
ค่าเรียน หลักสูตร
ค่าที่พักต่อคน
(1 เทอม)
ค่าวีซ่า  
ค่าตั๋วเครื่องบิน กรุงเทพ-ปักกิ่ง สายการบิน Air China  
รวมค่าใช้จ่าย  
ประมาณอัตราแลกเปลี่ยน 4.5 บาท/หยวน
ค่าใข้จ่ายไม่รวม ค่าใช้จ่ายส่วนตัว ค่าบุคคลค้ำประกัน ค่ามัดจำ ค่าประกัน ค่าเปลี่ยนวีซ่า
  หลักฐานในการสมัคร

 • รูปถ่ายสีตามเกณฑ์สถานฑูตจีน จำนวน 8 ใบ
 • หลักฐานทางการศึกษา หนังสือรับรองและใบแสดงผลการเรียนล่าสุด ภาษาอังกฤษฉบับจริงอย่างละ 1 ฉบับ
 • หนังสือรับรองจากทางอาจารย์ 1 ฉบับ
 • สำเนาหนังสือเดินทาง 1 ฉบับ
 • สำเนาหนังสือเดินทางผู้ปกครอง 1 ฉบับ
 • หากอายุของผู้สมัครเกิน 18 ปี จะต้องแสดงผลการตรวจร่างกาย

 • คุณสมบัติผู้สมัครและเกณฑ์ในการพิจารณาเพื่อเข้าเรียน
 • สำเร็จการศึกษาระดับประถมปลายและอายุ 12 ปีขึ้นไป หรือกำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษา
 • สุขภาพแข็งแรง
 • มีความรู้พื้นฐานทางภาษาอังกฤษหรือจีน (ในกรณีที่ไม่มีพื้นฐานทางภาษา ทางโรงเรียนมีชั้นเรียนเตรียมความพร้อม เพื่อปรับความรู้ให้นักเรียน โดยแบ่งหลักสูตรออกเป็น 2 ประเภท คือ หลักสูตรเตรียมพื้นฐานทางด้านภาษาและหลักสูตรเตรียมพื้นฐานทางด้านวิชาการ)

ช่วงเวลารับสมัคร - หลักสูตรภาษาจีนสำหรับนักศึกษาต่างชาติ

ยื่นเอกสารและหลักฐานการสมัครก่อนสิ้นเดือนมิถุนายนของทุกปี

รูปถ่ายมหาวิทยาลัย

คลิกเพื่อดูรูปคลิกเพื่อดูรูปคลิกเพื่อดูรูปคลิกเพื่อดูรูปคลิกเพื่อดูรูปคลิกเพื่อดูรูปคลิกเพื่อดูรูปคลิกเพื่อดูรูปคลิกเพื่อดูรูปคลิกเพื่อดูรูปคลิกเพื่อดูรูป

Gallery | ดูรูปทั้งหมด